Office

Microsoft Office ScreenTip Language (Jazyk obrázkového komentára systému produktov Microsoft Office)

Zmena jazyka:
Ak chcete zobraziť text zobrazovaných prvkov, ako napríklad tlačidiel, ponúk a dialógových okien, v inom jazyku, použite preklady obrázkového komentára.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Verzia:

  14.0

  Názov súboru:

  ScreenTipLanguage_sk-SK_32Bit.exe

  ScreenTipLanguage_sk-SK_64Bit.exe

  Dátum vydania:

  1.9.2010

  Veľkosť súboru:

  2.2 MB

  2.2 MB

   Zmenou jazyka obrázkového komentára sa zobrazia preklady zobrazovaných prvkov, ako napríklad tlačidiel, ponúk a dialógových okien, v inom jazyku. Používatelia tak budú môcť vykonať požadovanú akciu v rámci aplikácií balíka Microsoft Office, aj keď nerozumejú jazyku, v ktorom sa aplikácie inštalovali.


   Pár príkladov scenárov použitia:
   • dvojjazyčná a viacjazyčná pomoc,
   • pomocní inžinieri môžu rozšíriť svoju technickú podporu aj pre jazyky, ktorými nehovoria,
   • používatelia, ktorí dočasne používajú balík Office v cudzom jazyku alebo ho používajú len krátky čas (používatelia roamingu),
   • používanie zdieľaného počítača v cudzom jazyku.
 • Podporované operačné systémy:

  Windows 7; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Vista Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3

   • Podporované aplikácie balíka Microsoft Office:
     Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Outlook 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office OneNote 2010, Microsoft Office Visio 2010, Microsoft Office Publisher 2010
   • Požadovaný softvér:
     Východoázijské jazyky a jazyky so zložitým zápisom môžu vyžadovať inštaláciu podporných súborov. Toto je možné urobiť v časti Miestne a jazykové nastavenie Ovládacieho panela.
  • Inštalácia súboru na prevzatie:
   1. Kliknutím na tlačidlo Prevziať na tejto stránke sa spustí preberanie.
   2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
    • Kliknutím na položku Spustiť okamžite spustíte inštaláciu.
    • Ak chcete uložiť prevzatý súbor do počítača, odkiaľ ho môžete neskôr inštalovať, kliknite na položku Uložiť.
    • Ak chcete zrušiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

   Vypnutie alebo zmena jazyka obrázkového komentára:
   1. Kliknite na tlačidlo súborov balíka Office, vyberte položku Možnosti, vyberte jazyk a nastavte jazyk obrázkového komentára tak, aby sa zhodoval s jazykom rozhrania.

   Odstránenie prevzatého súboru:
   1. V ponuke Štart kliknite na položku Ovládací panel.
   2. Dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
   3. V zozname aktuálne nainštalovaných programov vyberte položku Microsoft Office ScreenTip Language a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť alebo Pridať alebo odstrániť. Keď sa zobrazí dialógové okno, postupujte podľa pokynov na odstránenie programu.
   4. Kliknutím na tlačidlo Áno alebo OK potvrďte, že chcete program odstrániť.

Obľúbené súbory na stiahnutie

Načítavajú sa výsledky, počkajte, prosím...

Bezplatné aktualizácie počítača

 • Bezpečnostné opravy
 • Aktualizácie softvéru
 • Balíky Service Pack
 • Ovládače hardvéru