Servers

Doplnok Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 Reporting Services pre Microsoft® SharePoint®

Zmena jazyka:
Doplnok SQL Server 2012 SP1 Reporting Services pre technológie Microsoft SharePoint 2012 umožňuje integrovať prostredie vytvárania zostáv v prostredí služby SharePoint 2010, ktoré slúži na vzájomnú výmenu informácií.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Verzia:

  11.0.3000.00

  Názov súboru:

  1051\x64\rsSharePoint.msi

  1051\readme_rsaddin.htm

  Dátum vydania:

  6.11.2012

  Veľkosť súboru:

  44.0 MB

  30 KB

   Doplnok Microsoft SQL Server 2012 SP1 Reporting Services pre produkty Share Point možno prevziať priamo z webu. Spája server zostáv Reporting Services spolu s nasadením produktov Microsoft SharePoint 2010, aby ste mohli naplno využívať výhody prostredia spolupráce, ktoré poskytuje SharePoint. Po nainštalovaní doplnku Reporting Services a konfigurácii integračných serverov môžete obsah služby Reporting Services publikovať v knižnici lokality SharePoint a príslušné dokumenty potom spravovať priamo z tejto lokality. Doplnok Reporting Services ponúka nasledujúce funkcie:
   • Power View, funkcia doplnku Microsoft SQL Server 2012 SP1 Reporting Services pre Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise Edition, ponúka interaktívny prieskum, vizualizáciu a prezentáciu údajov. Umožňuje používateľom, ako sú analytici údajov, vedúci firiem a pracovníci narábajúci s informáciami, vytvárať zostavy ad hoc pomocou jednoduchého presunu myšou. Zostavy Power View sú k dispozícii v novom formáte RDLX.
   • Otváranie zostáv v Zostavovači zostáv priamo z knižnice služby SharePoint a ukladanie zostáv do knižníc služby SharePoint.
   • Webová časť Zobrazovača zostáv, ktorá umožňuje zobrazovanie zostáv, exportovanie do viacerých vykresľovacích formátov, navigáciu na stránke, vyhľadávanie, tlač a priblíženie.
   • Webové stránky SharePoint, pomocou ktorých môžete vytvárať žiadosti na odber služieb a plány a tiež spravovať zostavy a zdroje údajov.
   • Podpora klasických funkcií služby SharePoint Foundation 2010 a servera SharePoint Server 2010 vrátane správy dokumentov, spolupráce, zabezpečenia a nasadenia s typmi obsahu servera zostáv.
   • Možnosť pridať webovú časť Zobrazovača zostáv služby Reporting Services na akúkoľvek stránku alebo tabuľu na lokalite SharePoint a prispôsobiť jej vzhľad.
   • Možnosť používať úrovne a roly povolení v službe SharePoint na kontrolu prístupu k obsahu servera zostáv. Môžete tiež používať overovanie formulárov služby SharePoint na podporu prístupu prostredníctvom internetového pripojenia.
   • Upozornenia na údaje služby Reporting Services je riešením, ktoré v relevantnom čase informuje o zmenách údajov v zostavách, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Toto riešenie je určené pre SharePoint Server 2010 Enterprise Edition.

   Podrobný zoznam noviniek v službe Reporting Services nájdete na stránke Novinky (Reporting Services).
 • Podporované operačné systémy:

  Windows 7; Windows 8; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012; Windows Vista Service Pack 2

   • Tento doplnok vyžaduje 37 MB voľného miesta na pevnom disku.
   • Príslušné systémové požiadavky nájdete v dokumentácii k produktu Windows SharePoint Foundation alebo SharePoint Services 2010.

   Počítač musí spĺňať nasledujúce softvérové požiadavky:
   • Microsoft SharePoint 2010 alebo SharePoint Foundation 2010 s podporou programovania v prostredí .NET.
   • Ak chcete funkcie Reporting Services využívať v pripojenom režime, vyžaduje sa služba Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services v režime SharePoint.
   • Webové lokality nemôžu mať povolený anonymný prístup.
   • Microsoft Internet Explorer 7.0 s najnovšími balíkmi Service Pack.
  • Servery môžete inštalovať a konfigurovať v ľubovoľnom poradí, avšak integrované operácie nebudú k dispozícii, kým nevykonáte konfiguračné kroky pre oba servery. Podrobné informácie o jednotlivých krokoch inštalácie nájdete v súbore Readme pre doplnok Reporting Services.

    1. krok: Nainštalujte inštanciu technológie SharePoint 2010.

    2. krok: Prevezmite doplnok Reporting Services kliknutím na prepojenie rsSharePoint.msi nižšie na tejto stránke. Ak chcete hneď spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo Spustiť. Ak chcete inštaláciu spustiť neskôr, kliknite na tlačidlo Uložiť.

    3. krok: Ak chcete povoliť funkciu Reporting Services v lokálnom režime, nainštalujte doplnok Reporting Services na serveroch webového klienta. V prípade funkcie Reporting Services v pripojenom režime vykonajte aj zvyšné kroky.

    4. krok: Na server aplikácie SharePoint nainštalujte službu SQL Server 2012 Reporting Services. Na stránke výberu funkcie v Sprievodcovi inštaláciou servera SQL Server 2012 vyberte položku Reporting Services – SharePoint. Namiesto preberania z tejto stránky môžete doplnok Reporting Services nainštalovať aj pomocou sprievodcu inštaláciou SQL Server 2012.

    5. krok: Nakonfigurujte službu Reporting Services SharePoint a vytvorte aspoň jednu aplikáciu služby Reporting Services.

    6. krok: Nastavte povolenia a pridajte typy obsahu služby Reporting Services.

    7. krok: Overte inštaláciu.

   Doplnok Reporting Services by sa mal nainštalovať na každom webovom serveri SharePoint, ktorý chcete používať na prístup k funkciám Reporting Services v lokálnom režime alebo k funkciám SharePoint v pripojenom režime, ako sú napríklad zostavy Power View a upozornenia na údaje.

   Podrobné informácie o inštalácii doplnku nájdete na stránke Inštalácia alebo odinštalovanie doplnku Reporting Services pre SharePoint

   Ďalšie informácie o lokálnom režime a pripojenom režime nájdete na stránke Používanie služby Access Services so službou SQL Reporting Services


  • Podporované jazyky

   Stránky aplikácie, ktorú používate na lokalite SharePoint na prezeranie a spravovanie položiek servera zostáv, a chyby a upozornenia, ktoré sa zobrazujú na týchto stránkach, sú k dispozícii v podporovaných jazykoch. Správy, ktoré pochádzajú zo servera zostáv a zostavy, ktoré navrhujete v Návrhárovi zostáv, sú k dispozícii iba v jazykoch podporovaných serverom SQL Server 2012. Zostavovač zostáv pre SQL Server 2012 podporuje rovnaké jazyky ako doplnok Reporting Services. Ak chcete vytvoriť zostavu, ktorá obsahuje názvy a označenia v jazyku, ktorý SQL Server 2012 a Návrhár zostáv nepodporujú, môžete namiesto nich použiť Zostavovač zostáv. Ak napríklad používate českú verziu produktu alebo technológie SharePoint a chcete vytvoriť zostavu, ktorá používa české titulky a označenia, z lokality SharePoint spustite Zostavovač zostáv a vytvorte zostavu. Pri preberaní doplnku Reporting Services musíte vybrať jazyk. Webová časť Zobrazovača zostáv (ReportViewer.dwp) bude k dispozícii iba v jazyku, ktorý vyberiete. Stránky a správy aplikácie budú k dispozícii vo všetkých podporovaných jazykoch bez ohľadu na jazyk, ktorý vyberiete pri preberaní aplikácie.

Obľúbené súbory na stiahnutie

Načítavajú sa výsledky, počkajte, prosím...

Bezplatné aktualizácie počítača

 • Bezpečnostné opravy
 • Aktualizácie softvéru
 • Balíky Service Pack
 • Ovládače hardvéru