Internet Explorer

Cumulative Security Update for Internet Explorer 10 in Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2761465) - slovenčina

Zmena jazyka:
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
 • Verzia:

  2761465

  Názov súboru:

  IE10-Windows6.1-KB2761465-x64.msu

  Dátum vydania:

  7.12.2012

  Veľkosť súboru:

  12.4 MB

  KB Articles: KB2761465

  Security bulletins:MS12-077

   Security issues have been identified that could allow an attacker to compromise a computer running Microsoft Internet Explorer and gain control over it. You can help protect your computer by installing this update from Microsoft. After you install this item, you may have to restart your computer.

 • Podporované operačné systémy:

  Windows Server 2008 R2 SP1

   This update applies to Internet Explorer 10 with the following operating systems:
   • Windows Server 2008 R2 (x64-bit)
   1. Click the Download button on this page to start the download, or select a different language from the Change language drop-down list and click Go.
   2. Do one of the following:
    • To start the installation immediately, click Run.
    • To save the download to your computer for installation at a later time, click Save.
    • To cancel the installation, click Cancel.

Obľúbené súbory na stiahnutie

Načítavajú sa výsledky, počkajte, prosím...

Bezplatné aktualizácie počítača

 • Bezpečnostné opravy
 • Aktualizácie softvéru
 • Balíky Service Pack
 • Ovládače hardvéru