Business Solutions

Súčasť Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM 2011 pre platformy Microsoft SharePoint Server 2010 a Microsoft SharePoint Server 2013 (pre viaceré prehľadávače)

Zmena jazyka:
Súčasť Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM 2011 pre platformu SharePoint
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Verzia:

  5.0.9690.4398

  Názov súboru:

  CRM2011-SharePointList2013-SKY-amd64.exe

  CRM2011-SharePointList2010-SKY-amd64.exe

  Dátum vydania:

  4.12.2014

  Veľkosť súboru:

  1.2 MB

  1.2 MB

   Súčasť Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM 2011 pre platformu SharePoint vám sprístupní dokumenty systému Microsoft Dynamics CRM uložené na lokalite SharePoint vo formáte s rovnakým vzhľadom, ako majú dokumenty systému Microsoft Dynamics CRM. Táto súčasť tiež umožňuje systému Microsoft Dynamics CRM automaticky vytvárať priečinky, ktoré sa použijú na uloženie dokumentov súvisiacich so záznamami systému Microsoft Dynamics CRM na serveri SharePoint.
 • Podporované operačné systémy:

  Windows 7; Windows Server 2008 R2; Windows Vista; Windows XP

   • Ďalšie požiadavky:

    • Systém Microsoft Dynamics CRM 2011

    • K dispozícii sú dve verzie súčasti Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM 2011 pre platformu Microsoft SharePoint.
     • Súčasť Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM 2011 pre platformu Microsoft SharePoint Server 2013: túto verziu možno použiť s platformami Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft SharePoint Foundation 2013 a SharePoint Online s najnovšou aktualizáciou služby. Nepodporuje platformu SharePoint 2010.
     • Súčasť Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM 2011 pre platformu Microsoft SharePoint Server 2010: túto verziu možno použiť s platformami Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010 a SharePoint Online bez najnovšej aktualizácie služby. Nepodporuje platformu SharePoint 2013.
   1. Ak chcete spustiť preberanie, kliknite na položku Prevziať pri požadovanej súčasti zoznamu, ktorá sa má nainštalovať.

   2. Ak chcete súbor uložiť do počítača, kliknite na tlačidlo Uložiť, vyberte požadované umiestnenie a znova kliknite na tlačidlo Uložiť.


   Dôležité
   • Ak chcete nainštalovať súčasť Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM pre platformu Microsoft SharePoint Server, musíte byť správca kolekcie lokalít SharePoint.
   • (Iba pre lokálnu platformu SharePoint) Súčasť Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM je riešenie na úrovni kolekcie lokalít. Ak chcete povoliť súčasť Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM na úrovni farmy, musíte napísať skript, ktorý vykoná nasledujúce úlohy:
    • načíta všetky kolekcie lokalít SharePoint zo servera SharePoint,
    • nainštaluje a aktivuje súčasť Zoznam v každej z týchto kolekcií lokalít.
   Inštalácia súčasti Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM
   1. Prejdite do priečinka, do ktorého ste prevzali súbor CRM2011-SharePointList-ENU-amd64.exe alebo CRM2011-SharePointList2013-ENU-amd64.exe a dvakrát naň kliknite.
   2. V dialógovom okne Otvorenie súboru – upozornenie zabezpečenia kliknite na položku Spustiť.
   3. Ak chcete vyjadriť súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na položku Áno.
   4. Vyberte priečinok, do ktorého sa majú uložiť extrahované súbory, a kliknite na položku OK.

   5. Ak ste prevzali súbor CRM2011-SharePointList-ENU-amd64.exe, extrahujú sa nasledujúce súbory:
    • AllowHtcExtn.ps1,
    • crmlistcomponent.wsp.

    Ak ste prevzali súbor CRM2011-SharePointList2013-ENU-amd64.exe, extrahuje sa súbor crmlistcomponent.wsp.
   6. Otvorte prehľadávač.
   7. V paneli s adresou zadajte adresu URL kolekcie lokalít, v ktorých chcete nainštalovať súčasť Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM, a stlačte kláves Enter.
   8. Ak používate platformu SharePoint 2010, kliknite na ponuku Akcie lokality a potom na položku Nastavenia lokality.

   9. –ALEBO–
    Ak používate platformu SharePoint 2013, kliknite na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku Nastavenia lokality.
   10. Ak používate platformu SharePoint 2010, kliknite na ponuku Galérie a potom na položku Riešenia.

   11. –ALEBO–
    Ak používate platformu SharePoint 2013, kliknite na ponuku Galérie návrhárov webu a potom na položku Riešenia.
   12. Na karte Riešenia kliknite v skupine Nové na tlačidlo Odovzdať riešenie.
   13. Kliknite na položku Prehľadávať, vyhľadajte súbor crmlistcomponent.wsp a potom kliknite na položku OK.
   14. Na karte Riešenia kliknite v skupine Príkazy na tlačidlo Aktivovať.   Pokyny na odinštalovanie
   1. Otvorte adresu URL kolekcie lokalít, na ktorej je nainštalovaná súčasť Zoznam systému Microsoft Dynamics CRM.
   2. Ak používate platformu SharePoint 2010, kliknite na ponuku Akcie lokality a potom na položku Nastavenia lokality.

   3. –ALEBO–
    Ak používate platformu SharePoint 2013, kliknite na ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku Nastavenia lokality.
   4. Ak používate platformu SharePoint 2010, kliknite na ponuku Galérie a potom na položku Riešenia.

   5. –ALEBO–
    Ak používate platformu SharePoint 2013, kliknite na ponuku Galérie návrhárov webu a potom na položku Riešenia.
   6. Vyberte možnosť pre súbor crmlistcomponent.wsp a na karte Riešenia v skupine Príkazy kliknite na možnosť Deaktivovať.
   7. V dialógovom okne Deaktivácia riešení znova kliknite v skupine Príkazy na tlačidlo Deaktivovať.
   8. Na karte Riešenia kliknite v skupine Príkazy na tlačidlo Odstrániť.
   9. Kliknite na tlačidlo OK.

Obľúbené súbory na stiahnutie

Načítavajú sa výsledky, počkajte, prosím...

Bezplatné aktualizácie počítača

 • Bezpečnostné opravy
 • Aktualizácie softvéru
 • Balíky Service Pack
 • Ovládače hardvéru