Office

Aktualizácia Office 2003 Service Pack 1

Zmena jazyka:
Aktualizácia Office 2003 Service Pack 1 poskytuje najnovšie aktualizácie balíka Microsoft Office 2003.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Verzia:

  1.0

  Názov súboru:

  Office2003SP1-kb842532-client-sky.exe

  Office2003SP1-kb842532-fullfile-sky.exe

  Dátum vydania:

  17.8.2004

  Veľkosť súboru:

  18.4 MB

  71.3 MB

  KB Articles: KB842532

   Aktualizácia Office 2003 Service Pack 1 prináša výrazné zdokonalenie zabezpečenia, zvýšenie stability a zlepšenie výkonu. Aktualizácia Service Pack 1 (SP1) obsahuje tiež veľa vylepšení výkonu a funkcií programu Microsoft Office InfoPath 2003.

   Niektoré opravy zahrnuté v aktualizácii SP1 boli v minulosti vydané ako samostatné aktualizácie. V tomto balíku sú spojené do jednej aktualizácie.


   Obsah tejto aktualizácie

   Táto aktualizácia obsahuje všetky aktualizácie, ktoré boli v minulosti vydané pre balík Office 2003:


   Aktualizácia SP1 sa úspešne nainštaluje aj vtedy, ak je už v počítači nainštalovaná niektorá verejne dostupná aktualizácia.

   Aktualizácia SP1 prináša tiež riešenia na zvýšenie stability vyvinuté na základe odozvy, ktorú poskytli používatelia prostredníctvom lokality Microsoft Online Crash Analysis balíka Office XP a odozvy, ktorú poskytlo oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

   Konkrétne informácie o tejto aktualizácii nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base (842532): Description of Office 2003 Service Pack 1.


   Ukážka InfoPath 2003 SP1 Preview a aktualizácia Office 2003 SP1

   Ak ste v minulosti nainštalovali ukážku InfoPath 2003 SP1 Preview, mali by ste ju pred inštaláciou aktualizácie Office 2003 SP1 odinštalovať. Na inováciu programu InfoPath 2003 na najnovšiu verziu InfoPath 2003 SP1 budete potrebovať pôvodný disk CD produktu. Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base (873040): Information to consider before you apply Office 2003 Service Pack 1 to a computer that has the InfoPath 2003 Service Pack 1 Preview installed.


   Aktualizácia OneNote 2003 SP1 a Office 2003 SP1

   Ak používate program OneNote 2003, odporúčame vám nainštalovať aktualizáciu OneNote 2003 SP1, ktorá je k dispozícii ako samostatný súbor na prevzatie. Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base (842774): Description of OneNote 2003 Service Pack 1.


   Filter nevyžiadanej pošty v programe Outlook 2003 a aktualizácia Office 2003 SP1

   Ak používate program Outlook 2003, odporúčame vám prevziať najnovšiu verziu aktualizácie filtra nevyžiadanej pošty v programe Outlook 2003. Informáciu o tom, či túto aktualizáciu potrebujete, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base (872976): How to obtain the latest Outlook 2003 Junk E-mail Filter.


   Služby balíka Office pre informácie o voľnom čase na Internete a aktualizácia Office 2003 SP1

   Po nainštalovaní aktualizácie Office 2003 SP1 nebudú k dispozícii funkcie balíka Outlook 2003, ktoré používajú službu balíka Microsoft Office pre informácie o voľnom čase na Internete. Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base (842166): Office Internet free/busy features are removed when you install Outlook 2003 Service Pack 1.


   Inštalácia pri používaní balíka Office 2003 Multilingual User Interface Pack

   Ak chcete pri používaní balíka Office 2003 Multilingual User Interface Pack (MUI) dosiahnuť úplnú funkčnosť aktualizácie Office 2003 SP1, musíte nainštalovať obidve nasledujúce aktualizácie:
   • Office 2003 SP1 (táto aktualizácia),
   • Office 2003 SP1 pre balík Office 2003 Multilingual User Interface Pack – k dispozícii bude neskôr.
 • Podporované operačné systémy:

  Windows 2000 Service Pack 3; Windows Server 2003; Windows XP


   Táto aktualizácia sa týka nasledujúcich programov:
   • Microsoft® Office Professional Edition 2003,
   • Microsoft® Office Basic Edition 2003,
   • Microsoft® Office Standard Edition 2003,
   • Microsoft® Office Student and Teacher Edition 2003,
   • Microsoft® Office Access 2003,
   • Microsoft® Office Access 2003 Runtime,
   • Microsoft® Office Excel 2003,
   • Microsoft® Office FrontPage® 2003,
   • Microsoft® Office InfoPath™ 2003,
   • Microsoft® Office Outlook® 2003,
   • Microsoft® Office PowerPoint® 2003,
   • Microsoft® Office Publisher 2003,
   • Microsoft® Office Word 2003,
   • Microsoft® Office 2003 Web Components,
   • Microsoft® Office XP Web Components.


  • Poznámka: Správcovia by si mali pozrieť časť Informácie pre správcov.

   Návod na inštaláciu
   Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

   • Použite stránku Office Update na webovej lokalite Office Online (odporúča sa). Stránka Office Update automaticky zistí váš balík Office a vyzve vás na inštaláciu aktualizácií, ktoré zabezpečia aktuálnosť programov balíka Office.


   • Nainštalujte iba aktualizáciu Office 2003 SP1. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
    1. Použitím prepojení na konci stránky prevezmite jeden z dvoch súborov .exe a uložte ho na pevný disk.
     • Súbor Office2003SP1-kb842532-client-sky.exe: Tento súbor prevezmite, ak máte prístup k pôvodnému disku CD-ROM produktu. Ak ste už produkt aktualizovali, počas inštalácie opravy bude pravdepodobne potrebné zadať zdroj inštalácie.
     • Súbor Office2003SP1-kb842532-fullfile-sky.exe: Tento súbor prevezmite, ak nemáte prístup k pôvodnému disku CD-ROM produktu alebo ak sa pri inštalácii súboru Office2003SP1-kb842532-client-sky.exe vyskytli problémy.
    2. Odporúčame skončiť všetky programy, ktoré máte spustené.

    3. V programe Prieskumník dvakrát kliknite na súbor .exe, ktorý ste uložili na pevný disk, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


   Návod na používanie

   Po inštalácii tejto aktualizácie používajte balík Office obvyklým spôsobom.


   Odstránenie aktualizácie

   Pre túto aktualizáciu nie je k dispozícii žiadna funkcia na odinštalovanie. Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base (873125): You cannot remove Service Pack 1 for Office 2003 products.


   Informácie pre správcov
   Správcovia v spravovaných prostrediach nájdu všetky zdroje na zavedenie aktualizácii balíka Office v organizácii na webovej lokalite Office Admin Update Center . Na domovskej stránke tejto lokality vyhľadajte v časti Update Strategies verziu produktu, ktorý aktualizujete.

   Nižšie sa nachádzajú súbory na prevzatie pre túto aktualizáciu. Inštalácia sa spustí po dvojitom kliknutí na spustiteľný balík. Ak chcete extrahovať súbory opravy (súbory MSP), musíte použiť príkazový riadok. Príkazový riadok a inštrukcie nájdete v článku databázy Knowledge Base (197147): Command-Line Switches For IExpress Software Update Packages.

   Ďalšie informácie o tejto aktualizácii nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base (842532): Description of Office 2003 Service Pack 1 .

Obľúbené súbory na stiahnutie

Načítavajú sa výsledky, počkajte, prosím...

Bezplatné aktualizácie počítača

 • Bezpečnostné opravy
 • Aktualizácie softvéru
 • Balíky Service Pack
 • Ovládače hardvéru