Porovnanie produktu od spoločnosti Microsoft

Získajte informácie o porovnaní systému Microsoft Dynamics s iným softvérom správy podniku.

Porovnanie softvéru správy podniku a prechod na systém Microsoft Dynamics

Ak v podniku používate softvér správy podniku od iných dodávateľov a chceli by ste vedieť, či je to tá najlepšia voľba, porovnajte ho so systémom Microsoft Dynamics.

Rozhodovanie o prechode spoločnosti na iný systém správy financií si vyžaduje prieskum a predvídavosť. Zistite, prečo podniky používajúce iný softvér správy podniku prešli na systém Microsoft Dynamics.

Porovnanie so softvérom Oracle

Na prechod zo softvéru Oracle na systém Microsoft Dynamics existuje viacero dôvodov. Prečítajte si o skúsenostiach našich zákazníkov a oboznámte sa s otázkami, ktoré je potrebné položiť skôr, ako začnete uvažovať o prechode na softvér Oracle.

Porovnanie systému Microsoft Dynamics so softvérom Oracle.

Porovnanie so softvérom Sage

Spoznajte výhody, ktoré priniesol prechod zo softvéru Peachtree a iných softvérových riešení spoločnosti Sage na systém Microsoft Dynamics iným spoločnostiam, a ktoré môžete získať aj vy.

Porovnanie systému Microsoft Dynamics so softvérom Sage.

Porovnanie so softvérom SAP

Na prechod zo softvéru Oracle na systém Microsoft Dynamics existuje viacero dôvodov. Systém Microsoft Dynamics dokáže zvýšiť produktivitu zamestnancov, rozširovať sa spolu s vaším podnikom, ponúka nízke náklady na vlastníctvo a je schopný poskytnúť vertikálne riešenia pre stovky rôznych odvetví.

Porovnanie systému Microsoft Dynamics so softvérom SAP.