Automobilová výroba

Flexibilnejšie a silnejšie riešenia s lepšou odozvou, ktoré pomáhajú pri implementácii výrobných systémov.

Riešenia systému Microsoft Dynamics pre dodávateľov automobilového priemyslu

Odvetvie automobilovej výroby neustále zavádza najmodernejšie technológie, aby mohlo čeliť novým výzvam. Pôvodní výrobcovia zariadení (výrobcovia OEM) vyvíjajú tlak na dodávateľov zo všetkých úrovní, aby znižovali náklady a zvyšovali výkon, kvalitu a frekvenciu dodávok. Dodávatelia v snahe zachovať si konkurencieschopnosť sú nútení implementovať flexibilnejšie a silnejšie výrobné systémy s lepšou odozvou.

Softvérové riešenia systému Microsoft Dynamics pre automobilovú výrobu poskytujú automobilovým výrobcom kľúčové možnosti na zlepšenie odozvy smerom k zákazníkom a dodávateľom. Naše riešenia umožňujú automobilovým spoločnostiam a ich dodávateľom skracovať čas uvedenia na trh, zlepšovať výrobu v továrňach a efektívnejšie prepájať dodávateľské reťazce s výrobou.

Zlepšenie činností a zníženie nákladov

  • Podpora širokej škály metód účtovania výdajov vrátane správy kumulovaných objednávok, systému Kanban a dlhodobého prognózovania transakcií výrobných výdajov 830.

  • Pomoc so znižovaním nákladov na systém vďaka podpore štíhlej výroby.

Rozvoj výhodných vzťahov so zákazníkmi

  • Poskytovanie súhrnného prehľadu informácií o zákazníkoch.

  • Koordinácia viackanálovej komunikácie so zákazníkmi.

  • Zlepšenie podpory pre zákazníkov efektívnejším sledovaním a monitorovaním potrieb a požiadaviek zákazníkov.

Budovanie kontaktov s dodávateľmi a predajcami

  • Umožnenie rýchlej reakcie činností a dodávateľských činností pomocou využitia požiadaviek automobilovej výroby.

  • Priame zavádzanie transparentnosti do nižších štruktúr dodávateľského reťazca zahŕňajúcich dodávateľov na druhej a tretej úrovni pomocou prognóz výrobcov automobilov.

  • Skrátenie cyklov vývoja spojením vývoja produktu s výrobou, účtovníctvom, nákupom a dodávateľmi.