Stavebníctvo

Efektívne spravovanie projektov pre spoločnosti zaoberajúce sa výstavbou domov a dodávateľov vo všeobecnosti.

Systém Microsoft Dynamics pre odborníkov na správu stavebnej činnosti

Úspešní odborníci na správu stavebnej činnosti sú známi dodávaním projektov načas a v súlade s plánovaným rozpočtom. Dodávatelia, ktorí investujú do správneho softvéru správy financií, prevádzky a stavebnej činnosti, realizujú projekty efektívnejšie, poskytujú svojim zákazníkom kvalitnejšie výsledky a zároveň zvyšujú ziskovosť svojho podniku.

Systém Microsoft Dynamics poskytuje integrované a flexibilné softvérové systémy správy stavebnej činnosti, ktoré dodávateľom umožňujú spravovať zložité obchodné procesy bez záťaže vo forme veľkej a drahej infraštruktúry informačných technológií (IT). Tieto riešenia pomáhajú pri znižovaní nákladov, zlepšujú interakcie so zákazníkmi i dodávateľmi a umožňujú prijímať rýchlejšie a rozumnejšie rozhodnutia.

Efektívnejšia správa projektov

  • Zlepšite správu projektov a rozhodovanie prostredníctvom okamžitého prístupu k finančným a účtovným informáciám v rámci celého podniku.

  • Automatizujte kancelárske činnosti, ako napríklad čas alebo fakturáciu, aby ste sa mohli viac venovať činnostiam s pridanou hodnotou.

  • Rozvíjajte a vylepšujte kľúčové obchodné procesy v záujme zvýšenia produktivity a ziskovosti.

Zjednodušenie vnútornej komunikácie

  • Zlepšite komunikáciu medzi personálom v teréne a podnikovou kanceláriou.

  • Poskytnite všetkým účastníkom projektu spoločné a aktuálne informácie.

  • Zlepšite spoluprácu s webovými portálmi a zdieľanými knižnicami dokumentov projektu.

  • Konfigurujte zobrazenia relevantných údajov na základe rolí tak, aby mali zamestnanci jednoduchý prístup k rozhodujúcim informáciám.

Zlepšenie vzťahov so zákazníkmi

  • Spravujte a sledujte všetky činnosti smerujúce k zákazníkovi prostredníctvom viacerých kanálov od počiatku projektu až po jeho dokončenie.

  • Získajte prístup k zjednotenému zobrazeniu informácií o zákazníkovi pomocou známeho rozhrania pracovnej plochy.

Súvisiace odvetvia