Distribúcia

Znížte náklady na distribúciu tovaru integrovaním podnikového a finančného systému

Systém Microsoft Dynamics v oblasti distribúcie potravín a nápojov

Priemysel zaoberajúci sa distribúciou potravín a nápojov je definovaný prísnymi normami na dodržiavanie predpisov, nízkymi maržami, výraznou konkurenciou a vysokými očakávaniami zákazníkov. Potrebujete mať k dispozícii rýchle a efektívne procesy objednávania, ktoré umožnia rýchlo pochopiť a zabezpečiť presne to, čo zákazník potrebuje. Rovnako je potrebná flexibilita, aby ste vedeli reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov aj zmenu trendov na trhu.

Systém Microsoft Dynamics ponúka výkonné a integrované softvérové riešenia na distribúciu, určené pre spoločnosti pôsobiace v oblasti distribúcie potravín a nápojov. Pomocou týchto riešení môžete byť úspešní vďaka automatickému zhromažďovaniu údajov, urýchlenému presunu produktov od dodávateľa priamo do regálov v obchodoch, odstráneniu zbytočných operácií, ako aj splneniu požiadaviek zákazníkov objednávajúcich potraviny a nápoje.

Monitorovanie bezpečnosti potravín

  • Automatizujte sledovanie a trasovanie produktov od dodávateľa až k predajcovi.

  • Implementujte ukazovatele a sledovanie zmien v jednotlivých skladoch a oddeleniach.

  • Predchádzajte kazeniu potravín a znižujte náklady na zásoby vďaka priamej signalizácii požiadaviek od predaja a predajcov až po nákup.

Zjednodušenie obchodných procesov

  • Zautomatizujte zhromažďovanie údajov a rozhodujúce podnikové procesy od zachytenia objednávky až po dopĺňanie zásob a pomôžte tak zredukovať zbytočné činnosti.

  • Posielajte manažmentu a zákazníkom obchodné informácie a upozornenia na stav obchodných procesov v reálnom čase.

  • Dvojnásobne až šesťnásobne zrýchlite kompletizáciu objednávok pomocou výkonných, integrovaných riešení automatického zhromažďovania údajov (ADC).

Zdokonalenie odozvy

  • Vytvárajte zostavy a upozornenia správcov a predajcov v reálnom čase.

  • Sledujte zmeny požiadaviek zákazníkov a ľahko sa im prispôsobujte.

  • Koordinujte komunikáciu niekoľkých zamestnancov so zákazníkom prostredníctvom viacerých kanálov.

  • Umožnite zákazníkom využívať samoobslužné služby prostredníctvom webových portálov.