Štátne objednávky

Dodávatelia v štátnej správe musia spĺňať zákonné pravidlá a nariadenia, pričom sa snažia udržať ziskovosť a zlepšiť služby klientom.

Systém Microsoft Dynamics pre štátnych dodávateľov: Spĺňajte požiadavky štátu, zvyšujte ziskovosť a zdokonaľujte služby

Systém Microsoft Dynamics ponúka výkonné riešenia podnikového manažmentu, zamerané na jedinečné potreby štátnych dodávateľov. Tieto riešenia umožňujú presnejšie vytváranie zostáv, jednoduchší prístup k údajom a automatizáciu procesov, ktoré umožnia znížiť režijné náklady a súčasne uchovať údaje, ktoré väčšina agentúr pre audity požaduje. Systém Microsoft Dynamics umožní sústrediť sa na to najdôležitejšie, teda poskytovanie služieb komerčným a štátnym klientom.

Podniky pracujúce pre štátne agentúry musia čeliť jedinečným výzvam v oblasti poradenstva, služieb, výroby a výstavby, ktorými sa ich kolegovia v komerčnom sektore nemusia zaoberať. Podobne ako u týchto kolegov, klienta uspokojí iba projekt, ktorý je dodaný načas, za dohodnutú cenu a presne podľa špecifikácií. Štátni dodávatelia musia navyše zhromažďovať a uchovávať podrobné informácie stanovené nariadeniami vládnej agentúry a podrobovať sa auditom zo strán agentúr, ako je DCAA (Defense Contract Audit Agency – agentúra pre audit zmlúv v oblasti obrany).

Štátni dodávatelia vedia, že neexistuje žiadne zaručené riešenie, pomocou ktorého by mohli v auditoch agentúry DCAA uspieť. Štátni dodávatelia musia implementovať procesy, správu záznamov a nástroje na tvorbu zostáv presne podľa predpisov.

Špeciálne požiadavky na účtovníctvo štátnych dodávateľov

Prioritou väčšiny štátnych dodávateľov je zhoda s požiadavkou na poskytovanie podrobných záznamov o priamych, nepriamych i režijných nákladoch spojených s každou položkou, ktorú štátu účtujú v súvislosti s poskytovaním služieb a produktov. Existujúci zákazníci už zistili, že riešenia systému Microsoft Dynamics, ktoré sa za pomoci skúseného partnera pre systém Microsoft Dynamics bežne implementujú v rámci špecializovaného podnikania, spĺňajú normy spoločností FAR, CAS a DCAA.

Nie sú potrebné samostatné systémy

Štátni dodávatelia majú často pocit, že je potrebné využívať jeden systém na komerčné podnikanie a druhý systém na obchodovanie so štátom. Pomocou platformy Microsoft Dynamics ERP je možné ten istý systém ERP (plánovanie podnikových zdrojov) využívať v komerčnom aj vo verejnom sektore

Viac ako dodržiavanie predpisov

Štátni dodávatelia musia dodržiavať nariadenia. Riaditelia, ktorí myslia do budúcnosti, však žiadajú viac ako systém, ktorý spĺňa požiadavky. Od systému požadujú, aby:

  • Bol navrhnutý tak, aby sa s ním zamestnanci rýchlo naučili pracovať.

  • Umožnil zdokonalenie správy projektov a proces rozhodovania prostredníctvom priameho prístupu k informáciám o financiách a účtovníctve v rámci celej spoločnosti.

  • Umožnil efektívne rozdeľovanie interných prostriedkov a zvýšenie počtu fakturovaných hodín tým, že zamestnancov odľahčí od úloh spojených s dodržiavaním predpisov.

Spolupráca s ostatnými produktmi spoločnosti Microsoft

Spoločnosti zmluvne spolupracujúce so štátom sa stále viac odvracajú od základného účtovníckeho softvéru poskytovaného niekoľkými dodávateľmi softvéru a hľadajú riešenia pre rozsiahlejšie plánovanie podnikových zdrojov (ERP), riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) a správu dokumentov, ako napríklad riešenia ponúkané spoločnosťou Microsoft. Riešenia systému Microsoft Dynamics:

  • Je možné integrovať s aplikáciami na podporu produktivity, akými sú programy Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint.

  • Umožňujú zdokonaliť komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom zdieľania dokumentov v rámci zabezpečenej webovej interakcie.

  • Umožňujú zdokonaliť odozvu zákazníkov vďaka skvalitneniu obchodných procesov, ako je automatické smerovanie, upozornenia, schvaľovanie a eskalácia.