Štátna správa

Efektívne poskytovanie základných služieb a zdieľanie informácií pre štátne, mestské a miestne organizácie štátnej správy.

Riešenia systému Microsoft Dynamics pre štátnu správu

Občania sa stále hlasnejšie dožadujú lepších služieb, ktoré sú viac zamerané na občana. Vládne agentúry súčasne čelia obmedzenému verejnému financovaniu a požiadavkám preukazovať väčšiu zodpovednosť pri správe týchto obmedzených zdrojov.

Pomocou riešení platformy Microsoft Dynamics ERP a systému Microsoft Dynamics CRM získate pomoc pri spravovaní financií, ľudských zdrojov, občianskych vzťahov, fondov a grantov a pri poskytovaní služieb. To všetko pri minimálnych nákladoch na vlastníctvo. Štátne spoločnosti tieto nástroje denne uplatňujú pri zodpovednejšom poskytovaní efektívnejších služieb.

Zvýšenie výkonnosti a efektivity

 • Získajte prehľad v informáciách spoločnosti a ukazovateľoch v reálnom čase a robte lepšie rozhodnutia.

 • Zefektívnite a zautomatizujte kľúčové procesy, aby ste získali viac času na prácu s pridanou hodnotou.

 • Prepojte údaje a zefektívnite prenos informácií medzi rôznymi systémami, oddeleniami a agentúrami. Dosiahnete tak širšiu spoluprácu.

 • Dosiahnite zhodu s právnymi požiadavkami pomocou presnejšieho spravovania financií a kont.

Efektívne spravovanie toho najcennejšieho, čo máte – zamestnancov

 • Zjednodušte spravovanie údajov, miezd, výhod a výkonnosti zamestnancov.

 • Dosiahnite zhodu s požiadavkami týkajúcimi sa kvalifikácie zamestnancov a hlásenia zranení.

 • Poskytnite zamestnancom zabezpečený webový prístup k údajom o ľudských zdrojoch (HR) a mzdách.

Zvýšte spokojnosť občanov

 • Získajte celkový prehľad o vzájomných interakciách občanov v rámci viacerých komunikačných kanálov.

 • Zlepšite odozvu na žiadosti občanov pomocou centralizovaných databáz a automatizovaných nástrojov na sledovanie.

 • Umožnite občanom, ktorí prídu len raz, využívať samoobslužné služby prostredníctvom webových portálov.

 • Zvýšte schopnosť analyzovať trendy služieb a pohotovo reagovať na zmeny jednotlivých požiadaviek.

 • Riaďte cieľovú komunitu aj na diaľku vďaka dômyselným komunikačným nástrojom.