Výroba elektroniky a technológií high-tech

Prijímajte rýchle a správne rozhodnutia pomocou údajov z interných operácií v reálnom čase s cieľom efektívnejšie plniť požiadavky zákazníkov

Systém Microsoft Dynamics pre výrobcov elektroniky a technológií high-tech

Rýchle tempo rozvoja a globálny rozsah odvetvia high-tech a elektronického odvetvia vyžaduje neustále inovácie, rýchlosť a pružnosť. Toto odvetvie čelí ťažkým výzvam: krátky životný cyklus produktov, nepredvídateľný dopyt, rýchly outsourcing a prudké výkyvy cien v dôsledku celosvetovej konkurencie. Ak chcú výrobcovia elektroniky a technológií high-tech týmto výzvam čeliť, potrebujú zoštíhlený výrobný postup na optimalizáciu dodávateľských reťazcov, úplný prehľad o zákazníkoch, partneroch a dodávateľoch v reálnom čase a rýchlejší prístup na trh.

Pomocou systému Microsoft Dynamics môžu výrobcovia technológií high-tech robiť rýchle a presné rozhodnutia na základe aktuálnych údajov z interných operácií, ako aj od dodávateľov a zákazníkov,vďaka ktorým môžu efektívne splniť požiadavky zákazníkov a znižovať náklady. Systém Microsoft Dynamics a naši partneri sú dokážu poskytnúť efektívne riešenia pre zoštíhlenú výrobu, ktoré dodávateľom umožnia mať prehľad po celom svete.

Vylepšenie správy dodávateľsko-odberateľských vzťahov

  • Získajte lepší prehľad o celom reťazci hodnôt

  • Sledujte a spravujte globálne úrovne zásob

  • Rozhodujte sa rýchlo a presne na základe najaktuálnejších údajov

Zrýchlenie prístupu na trh

  • Prepojte dopytové požiadavky zákazníkov priamo s výrobou, dodávateľmi a distribúciou

  • Skráťte cykly vývoja integráciou vývoja produktu s výrobou, účtovníctvom, nákupom a dodávateľmi

  • Zdokonaľte modernizáciu produktov pomocou spolupráce so zákazníkmi a dodávateľmi

Vylepšenie spolupráce

  • Urýchlite vývoj produktov pomocou nástrojov na spoluprácu

  • Dosiahnite jednotnejšiu tvorbu návrhov pomocou výrobných systémov

  • Získajte informácie od zákazníkov a premietnite ich do rozhodnutí

  • Využívajte výhody zabezpečených internetových produktov a technológií