Neziskové organizácie

Zautomatizujte správu a procesy neziskových organizácií a vytvárajte aktuálne zostavy.

Systém Microsoft Dynamics pre neziskové organizácie

Automatizujte správu a procesy s cieľom zlepšenia služieb a zníženia nákladov

Úspešné riadenie neziskových organizácií si vyžaduje vysoko kvalitné služby a zároveň dôkladnú správu. Trvalými požiadavkami sú znižovanie nákladov a automatizácia procesov. Každý typ neziskovej organizácie má jedinečné potreby riadenia. Napríklad:

 • Sociálne služby a vládne agentúry kladú dôraz na dôsledné vykazovanie dôležité pre dosiahnutie súladu s nariadeniami a zabezpečenie budúceho financovania.

 • Odborné a profesijné združenia majú za úlohu riadiť podnikateľské zámery a viesť záznamy o vzdelávaní a certifikátoch.

 • Občianske združenia, bratstvá a náboženské organizácie sa zaoberajú riešením komplexných členských vzťahov a projektmi na získavanie zdrojov dôležitých pre ich existenciu.

Systém Microsoft Dynamics ponúka výkonné riešenia na správu neziskových organizácií, ktoré sa zameriavajú na ich bežné potreby. Tieto riešenia podporujú lepšiu správu členstva, správne a včasné vykazovanie, ľahší prístup k údajom a automatizované procesy na zníženie nákladov. Organizácie tak získajú viac času, aby sa mohli venovať svojmu hlavnému poslaniu poskytovať služby a hodnotu pre príjemcov.

Pristupujte zodpovedne k správe financií

 • Získajte prístup k informáciám o financiách a členoch v reálnom čase, ktoré vám pomôžu prijímať lepšie rozhodnutia pri integrovanom účtovníctve.

 • Integrujte údaje z rôznych systémov, ako sú napríklad financie a programy na kompletný prehľad o organizácii.

 • Zautomatizujte a zjednodušte dôležité obchodné procesy vrátane financovania a správy príjmov od darcov, vďaka čomu znížite náklady a počet chýb a ušetríte čas.

 • Pre organizácie, v ktorých zohrávajú dôležitú úlohu členovia, je veľkým prínosom zlepšovanie vzťahov pomocou automatizovaných komunikačných nástrojov a procesov.

 • Zabezpečte lepší súlad s regulačnými požiadavkami a požiadavkami na externý audit (napríklad SFAS 117 v Spojených štátoch).

Zlepšite poskytovanie služieb a zvýšte spokojnosť v rámci jednotlivých zložiek

 • Zlepšite riadenie jednotlivých prípadov vďaka jednoduchému prístupu ku všetkým informáciám o prípadoch a členoch.

 • Reagujte rýchlo a presne na žiadosti vďaka zjednotenému zobrazeniu zložiek alebo členov.

 • Zlepšite možnosti riadenia projektu centralizovaním všetkých informácií súvisiacich s projektom.

 • Zanalyzujte rýchlosť poskytovania služieb, zmerajte podnikový výkon a na základe výsledkov zvýšte efektivitu služieb.

 • Organizujte cielené marketingové kampane, ktoré budú spĺňať potreby zložiek alebo členov.