Microsoft Dynamics AX 2009

Zabezpečte plnenie globálnych požiadaviek, ktoré sa kladú na vaše odvetvie alebo podnik – dnes i v budúcnosti.

Vďaka systému Microsoft Dynamics AX sa staňte celosvetovým konkurentom

Obchodná príležitosť dnes môže znamenať zväčšenie základne zákazníkov a pokrytie celosvetovej obce, alebo cezhraničné expandovanie na nové miesta či vytvorenie nových pobočiek. Systém Microsoft Dynamics AX je navrhnutý tak, aby si s komplexnosťou globálnej organizácie poradil prostredníctvom zlúčenia a štandardizovania procesov a poskytnutia prehľadu o vašej organizácii.

  • Použitím funkčnosti pre jednotlivé krajiny alebo územia, vrátane možností pre viacero jazykov a mien a súladom s miestnymi finančnými požiadavkami pre viac ako 36 krajín/území jednoducho expandujte na svetový trh.

  • Zlúčte finančné, operačné a zákaznícke údaje a zároveň si zachovajte miestne informácie, aby ste si vytvorili strategickú výhodu a individuálny vzťah so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi.

  • Zjednoťte štandardy a pomôžte zabezpečiť kvalitu prostredníctvom centralizovaných procesov, zdieľania najlepších postupov a rozšírením spravovania zásobovania pre viacero lokalít a divízií.

  • Riaďte a sledujte globálny a miestny výkon pomocou sofistikovaných no jednoduchých nástrojov na vykazovanie a analýzu. Kombinujte svoje riešenia s aplikáciami balíka Microsoft Business Intelligence a vylepšite svoje analytické schopnosti, ktoré sú kritické pre spravovanie komplexného obchodného prostredia.

  • Poskytnite ľuďom prístup ku kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI), prehľadom ukazovateľov výkonu a údajom v reálnom čase prostredníctvom portálu Enterprise Portal systému Microsoft Dynamics AX. S programami Microsoft Office PerformancePoint Server alebo Microsoft Office SharePoint Server 2007 môžu rozhodujúci pracovníci na kľúčových pozíciách pracovať s kritickými informáciami bez prihlásenia do systému Microsoft Dynamics AX.

  • Pomôžte zabezpečiť účinné a konzistentné nasadenie systému pomocou metodológie Microsoft Dynamics Sure Step, ktorá predstavujúce štandardizovanú globálnu metodológiu a balík nástrojov na zjednodušenie implementácie a procesu inovácie.

Zistite ako iné krajiny používajú systém Microsoft Dynamics AX pri konkurovaní na celosvetovej úrovni a štandardizovaní procesov vo svojich organizáciách.