Microsoft Dynamics AX 2009

Zabezpečte plnenie globálnych požiadaviek, ktoré sa kladú na vaše odvetvie alebo podnik – dnes i v budúcnosti.

Zjednodušte dosiahnutie súladu pomocou systému Microsoft Dynamics AX

Buďte o krok vpred pred súladom s právnymi požiadavkami a iniciatívami zákazníkov.

Poradiť si v výzvami kladenými súladom s právnymi požiadavkami nie je jednoduché. Nielenže si musíte poradiť so zvyšujúcimi sa požiadavkami na podnikanie v rýchlo sa meniacom globálnom prostredí, no potrebujete tiež poskytnúť relevantné a včasné informácie a vytvárať presné a pravidelné výkazy pre príslušné orgány, obchodných partnerov, akcionárov a podielnikov. Zvládnutie týchto výziev a zabezpečenie potrebného súladu môže byť zložité a nákladné.

Systém Microsoft Dynamics AX poskytuje cenovo výhodný spôsob, ktorý vám uľahčí zabezpečenie súladu tým, že vašej organizácii pomôže zlepšiť vnútorné kontrolné mechanizmy a zvýšiť prehľad o procesoch a aktivitách súvisiacich so súladom.

Systém Microsoft Dynamics AX vám môže nasledovnými spôsobmi pomôcť so zjednodušením súladu a zamedzením rizík nesúladu:

Oprávnite viac zamestnancov. Práca so systémom Microsoft Dynamics AX je jednoduchá a ľahko zvládnuteľná, vďaka čomu bude môcť tento systém používať viac používateľov vo vašej organizácii. Čím viac ľudí systém používa, tým máte lepšiu kontrolu nad svojimi obchodnými procesmi a podnikovými postupmi.

 • Prostredie využívajúce klienta prispôsobenej úlohy systému Microsoft Dynamics AX pomáha napĺňať potreby jednotlivých používateľov a podnecuje väčšiu produktivitu.

 • Používateľské rozhranie prispôsobené úlohám podľa preferencií používateľa a rola priradená jednotlivým používateľom pomáha jednotlivcom sústrediť sa na kritické body ich konkrétnej úlohy.

 • Centrum úloh systému Microsoft Dynamics AX pomáha zamestnancom rýchlejšie a presnejšie reagovať na úlohy a akcie týkajúce sa súladu. Informácie a upozornenia týkajúce sa súladu sú prezentované spôsobom, ktorý umožňuje jednoduché pochopenie a ešte jednoduchšie zareagovanie.

Preberte kontrolu nad svojimi procesmi. Štandardné operačné postupy môžu pomôcť pri zabezpečení účinných a konzistentných akcií vykonávaných vo vašej organizácii. Automatizácia procesov spojených so štandardnými operačnými postupmi, akými sú zaznamenávanie úloh a upravovanie požiadaviek, pomáhajú ľuďom zamerať sa na aktivity, ktoré zvyšujú hodnotu vášho podniku.

 • Zabezpečte štandardné operačné procedúry s vloženými pracovnými postupmi, ktoré automatizujú obchodné procesy a umožňujú vašej organizácii rýchlo reagovať na meniace sa potreby trhu.

 • Vytvorte individuálne pracovné postupy alebo obchodné procesy na automatizáciu súladu s podnikovými politikami a postupmi.

 • Pomôžte zabezpečiť konzistentnosť pomocou štandardizovaných, opakovateľných procesov, ktoré môžu spoľahlivo agregovať údaje o súlade.

Pripravte svoju organizáciu na to, aby spĺňala požiadavky súladu. Vaša organizácia teraz môže spĺňať rôzne požiadavky týkajúce sa súladu a zákazníckych nariadení, vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na financie, právo alebo životné prostredie.

 • Zabezpečte súlad s miestnymi predpismi pomocou zabudovanej podpory pre 36 krajín a 40 jazykov.

 • Splňte regulačné požiadavky konkrétneho odvetvia pomocou priemyselných riešení systému Microsoft Dynamics AX.

 • Podporte stratégie ekologického zásobovania a získajte prehľad o energetickej spotrebe vašej organizácie pomocou tabule (dashboard) na informácie o trvalej udržateľnosti životného prostredia a účtovných šablón pre environmentálne riadenie.

Získajte komplexný pohľad na vec. Prehľad a kontrola procesov a aktivít týkajúcich sa súladu sú kľúčové faktory pri zabezpečovaní účinného súladu. Teraz už môžete:

 • Pomôcť so zabezpečením transparentného vedenia spoločnosti a aktivít súladu prostredníctvom centra súladu, jediného miesta pre politiky a postupy, dokumenty o procesoch, denníky databáz, zostavy, grafy a kľúčové indikátory rizika.

 • Preniknúť do podstaty aktivít súladu prostredníctvom analytických nástrojov, ktoré vám pomôžu sledovať a monitorovať zmeny interných udalostí.

Znížte náklady. Systém Microsoft Dynamics AX pomáha organizáciám znižovať celkové náklady na zabezpečenie súladu hneď po dodaní. Pomáha redukovať manuálne procesy, ktoré znižujú produktivitu a vedú v vyšším nákladom, tým, že automatizuje a zjednodušuje štandardné metodológie procesov týkajúce sa rizika a súladu. Pri navrhovaní sa kládol dôraz na používateľov, a preto je systém Microsoft Dynamics AX, tak ako iné známe produkty spoločnosti Microsoft, pripravený na ľudí – ľudia ho môžu začať rýchlo používať a zamerať sa na to, čo je dôležité.

Centrum súladu systému Microsoft Dynamics AX
Kliknutím zväčšíte obrázok

Centrum súladu systému Microsoft Dynamics AX

„Riadenie rizík je neoddeliteľnou časťou mojej práce a systém Microsoft Dynamics AX mi prácu zjednodušuje. Z Centra úloh pre vedúcich pracovníkov môžem získať prístup ku kritickým informáciám spoločnosti a získať komplexný pohľad na naše globálne operácie v oblasti IT a financií, ktoré siahajú od rizík spojených so súladom až po to, ako sa spoločnosti darí dodržiavať prognózy.“

John Elmer, viceprezident pre financie a IT
Organizácia Rodgers & Hammerstein