Preskúmajte systém Microsoft Dynamics AX

Spoločnosť Network Equipment Technologies prechádza na systém Microsoft Dynamics AX

Globálna spoločnosť zaoberajúca sa sieťovými zariadeniami namiesto inovovania systému Oracle prechádza na používanie systému Microsoft Dynamics AX z dôvodu výrazne nižších nákladov a priestoru na rast. Pozrite si video

Microsoft Dynamics AX 2009: Posuňte svoj podnik do budúcnosti

Systém Microsoft Dynamics AX 2009 predstavuje komplexné riešenie plánovania podnikových zdrojov (ERP – enterprise resource planning) v rámci stredne veľkých a veľkých organizácií, ktoré pracovníkom umožňuje pracovať efektívnejšie, riadiť zmeny a konkurovať na celosvetovej úrovni. Uľahčuje prácu medzi rôznymi miestami a krajinami tým, že štandardizuje procesy, poskytuje prehľadnosť o organizácii a pomáha zjednodušiť dosahovanie súladu.

So systémom Microsoft Dynamics AX si môžete byť istí, že vaše riešenie podnikovej správy je, a aj naďalej bude, zodpovedať potrebám vašich pracovníkov, ako aj požiadavkám vášho odvetvia alebo podniku.

Zvýšte produktivitu | Spravujte zmeny | Konkurujte na celosvetovej úrovni | Zjednodušte dosiahnutie súladu

Systém Microsoft Dynamics AX môže organizácii poskytnúť obchodnú hodnotu prostredníctvom jedného riešenia ERP, ktoré prenikne do každej oblasti operácií a pomôže:

Zvýšiť produktivitu – nástroje, ktoré sú známe a jednoducho sa používajú, ako aj prístup k informáciám a úlohám prispôsobenej úlohy, umožňujú ľuďom rýchlo pracovať a uskutočňovať inteligentné a proaktívne rozhodnutia. Získajte ďalšie informácie o zvýšení produktivity pomocou systému Microsoft Dynamics AX.

Spravovať zmeny a rast – upravujte svoje obchodné systémy a prispôsobujte svoje procesy jednoducho prostredníctvom jediného riešenia ERP, ktoré podporí vaše strategické iniciatívy a pomôže pri spravovaní zmien na trhu, napríklad pri uvedení nového produktu, fúzii či akvizícii. Získajte ďalšie informácie o spravovaní zmien a raste pomocou systému Microsoft Dynamics AX.

Konkurovať na celosvetovej úrovni – poraďte si so zložitosťou globálnej organizácie prostredníctvom jedného centralizovaného riešenia ERP, ktoré umožňuje štandardizovať procesy a získať prehľad o organizácii, ako aj udržiavať prehľad o hlavných zmenách v miestnych predpisoch. Získajte ďalšie informácie o konkurovaní na celosvetovej úrovni prostredníctvom systémom Microsoft Dynamics AX.

Zjednodušiť dosahovanie súladu – udržte krok s predpismi a znížte riziko a zodpovednosť spojenú s riadením spoločnosti a iniciatívami zákazníkov. Získajte ďalšie informácie o zjednodušení dosahovania súladu prostredníctvom systému Microsoft Dynamics AX.

 Výhody riešení platformy Microsoft Dynamics ERP

Riešenia pre vaše odvetvie

Systém Microsoft Dynamics AX prináša bohatý priemyselný základ, na ktorom partneri vybudujú balíkové aplikácie pre medzery na vertikálnom trhu, akými sú výroba technológií high-tech, architektúra a inžinierstvo alebo špecializovaný maloobchod. Tieto priemyselné možnosti umožňujú zlepšiť schopnosť vyrovnať sa s osobitou trhovou dynamikou tým, že prinášajú prelomovú inováciu v jedinom riešení ERP pre kľúčové odvetvia, akými sú výroba, distribúcia, predaj, služby a verejný sektor.

Zistite, ako systém Microsoft Dynamics AX pomáha pri rýchlejšom nasadení inovácie prostredníctvom štandardného riešenia, ktoré zodpovedá potrebám vášho odvetvia. Získajte ďalšie informácie o priemyselných riešeniach systému Microsoft Dynamics AX.

Skúsenosti zákazníkov

InFocus
InFocus

Kombinované riešenia ERP a CRM pomáhajú znížiť ročné výdavky na technológie IT o 3,5 milióna USD.

ISSI
ISSI

Výrobca typu „fabless“ získava prehľad o globálnych operáciách

Kreisler Industrial
Kreisler Industrial

Výrobca pôsobiaci v leteckom priemysle znížil náklady na zásoby o 30 až 40 percent pomocou štíhlych riešení

Ďalšie skúsenosti zákazníkov

Skúste si to sami