Microsoft Dynamics AX 2009

Zabezpečte plnenie globálnych požiadaviek, ktoré sa kladú na vaše odvetvie alebo podnik – dnes i v budúcnosti.

Staňte sa dynamickým obchodníkom so systémom Microsoft Dynamics AX pre oblasť maloobchodu

Nakupovanie sa zmenilo a stalo sa pre dnešných digitálnych, sociálnych, mobilných a aktívnych zákazníkov skutočným viackanálovým zážitkom.

Tvárou v tvár týmto digitálne vybaveným a viackanálovým spotrebiteľom je pre obchodníkov výzvou, aby pracovali rýchlejšie a inteligentnejšie naprieč svojimi organizáciami, aby dosiahli väčšiu vernosť zákazníkov a udržali si konkurenčnú výhodu.

Obchodníci budú v budúcnosti svoje podnikanie transformovať na agilnejšie podniky a presadzovať zameranie na zákazníkov ako kľúčovú hodnotu.

Systém Microsoft Dynamics AX pre oblasť maloobchodu ponúka stredne veľkým a podnikovým špecializovaných obchodníkom pokladňu, riadenie skladu, dodávateľský reťazec, predajné a finančné funkcie na dodanie obchodnej produktivity a zákazníckeho servisu v jednotnom integrovanom riešení.

Integrácia, riadenie a funkcie systému Microsoft Dynamics AX pre oblasť maloobchodu sú prispôsobené na úlohy pomáhajú obchodníkom reagovať na výzvy, ktorým denne čelia, aby sa stali dynamickým spoločnosťami.

„S toľkými digitálne posilnenými viackanálovým spotrebiteľmi je pre obchodníkov výzvou, aby pracovali rýchlejšie a inteligentnejšie naprieč svojimi organizáciami, aby dosiahli väčšiu vernosť zákazníkov a udržali si konkurenčnú výhodu.

Spoločnosť Microsoft poskytuje obchodníkom softvérovými riešenia, ktoré potrebujú na to, aby v tomto prostredí zostali agilnými, vytvorili prepojený maloobchod a stali sa dynamickými spoločnosťami.“

Kirill Tatarinov
viceprezident spoločnosti
Microsoft Business Solutions

Systém Microsoft Dynamics AX pre oblasť maloobchodu bol všeobecne sprístupnený v auguste 2010 a v súčasnosti je dostupný vo viac ako 50 krajinách.

„Systém Microsoft Dynamics AX pre oblasť maloobchodu nám umožňuje napĺňať našu víziu a byť dynamickým a hodnotným obchodníkom, ktorý zákazníkom poskytuje jedinečnú a osobnú skúsenosť.“

Terri Jordan
viceprezident, technológia pre maloobchodné predajne
Microsoft

Systém Microsoft Dynamics AX pre oblasť maloobchodu v tlači