Microsoft Dynamics NAV

Jednoduchý. Inteligentný. Inovačný.

Získajte lepší prehľad o spoločnosti pomocou systému Microsoft Dynamics NAV

Riaďte svoju spoločnosť s istotou prostredníctvom rýchleho prístupu k dôležitým prevádzkovým a finančným údajom

Presné informácie o obchodných činnostiach sú nevyhnutným predpokladom obchodného úspechu, a to najmä v náročnom prostredí. Je dôležité poskytnúť zmysluplný pohľad na jednotlivcov a tímy v celom podniku. Vďaka prístupu k údajom v reálnom čase a širokej škále nástrojov na vytváranie analýz a zostáv, vrátane grafických zobrazení, online analytického spracovania kociek (OLAP) a dodacích možností na základe webu môžu ľudia prijímať informované a spoľahlivé rozhodnutia, ktoré napomáhajú obchodnému úspechu.

Systém Microsoft Dynamics NAV je kompletné riešenie na plánovanie podnikových zdrojov (ERP) pre stredne veľké organizácie, ktoré sa rýchlo prispôsobuje jedinečnému spôsobu vášho podnikania. Tým, že ľuďom poskytnete výkonné možnosti týkajúce sa obchodných informácií s prístupom k údajom v reálnom čase, im umožníte robiť informovanejšie a spoľahlivé rozhodnutia, ktoré napomáhajú obchodnému úspechu.

Systém Microsoft Dynamics NAV môže:

  • Pomôcť získať lepší prístup k informáciám v reálnom čase s prehľadom o príjmoch a ziskoch dosiahnutých z rôznych výrobkov, rôznych trhov alebo aj jednotlivých zákazníkov.

  • Poskytnúť prístup k aktuálnym informáciám a výkonným analýzam a nástrojom na vytváranie zostáv, takže zamestnanci môžu sledovať výkonnosť, analyzovať trendy a zachytiť potenciálne problémy skôr, než k nim dôjde.

  • Integrovať známe programy, ako napríklad Microsoft Office Excel, čím sa uľahčí prístup, analýza a zdieľanie informácií bez potreby požívať rôzne aplikácie.

  • Pomáhať uzatvárať strategické rozhodnutia so správnymi informáciami. Vďaka vstavaným nástrojom môžu manažéri vytvárať komplexný prehľad výkonnosti spoločnosti, grafické zobrazenia, zostavy a analyzovať podrobné informácie.