Microsoft Dynamics NAV

Jednoduchý. Inteligentný. Inovačný.

Získajte informácie o funkciách a možnostiach systému Microsoft Dynamics NAV

Systém Microsoft Dynamics NAV predstavuje komplexné riešenie na správu podniku, ktoré umožňuje ľuďom pracovať rýchlejšie a rozumnejšie. Systém Microsoft Dynamics NAV môže byť užitočný, keď váš podnik prerastie aktuálne používaný finančný softvér. Pre rozrastajúce sa podniky ponúka systém Microsoft Dynamics NAV flexibilitu pri využívaní nových príležitostí a možnosti adaptácie na vlastný rast. Ponúka mimoriadny používateľský zážitok a revolučné inovatívne technológie, ktoré umožňujú zjednodušenie prístupu k informáciám, zlepšenie organizačnej agility, zjednodušenie integrácie so širokou škálou aplikácií a vylepšenie tvorby zostáv aj pre vysoko špecializované odvetvia a spoločnosti.

Získajte požadované riešenie hneď teraz a neskôr môžete jednoducho pridať funkcie,
keď ich budete potrebovať.

Ďalšie informácie o jednotlivých moduloch systému Microsoft Dynamics NAV sa nachádzajú na nasledujúcich stránkach.

Analytické nástroje Business Intelligence

Prijímajte rozumné obchodné rozhodnutia rýchlo a s dôverou. Priamy prístup k dôležitým a aktuálnym obchodným informáciám v reálnom čase a široká škála analytických nástrojov vám môžu pomôcť pri spravovaní rozpočtov, tvorbe a konsolidovaní zostáv a analyzovaní trendov a vzťahov. Získajte dobrý prehľad o svojom podniku s možnosťami zobrazenia podrobných informácií.

Ďalšie informácie o použití systému Microsoft Dynamics NAV v oblasti získania obchodných informácií.

Finančný manažment

Získajte účtovnícke a finančné riešenia, ktoré umožnia sledovať a analyzovať obchodné informácie. Finančné procesy môžete spravovať vo viacerých menách, vo viacerých spoločnostiach a na mnohých miestach. Komplexné, aktuálne finančné informácie uľahčujú rozpoznávanie trendov a porozumenie obchodným aktivitám, vďaka čomu môžete zhodnotiť svoje vedomosti a identifikovať nové príležitosti.

Ďalšie informácie o použití systému Microsoft Dynamics NAV v oblasti správy financií.

Správa ľudských zdrojov

Umožňuje spravovať ľudské zdroje pomocou triedenia a kontroly informácií o zamestnancoch. Umožňuje generovať širokú škálu zostáv a zoznamov na analýzu údajov o zamestnancoch.

Ďalšie informácie o použití systému Microsoft Dynamics NAV v oblasti správy ľudských zdrojov.

Výroba

Zvýšenie efektivity prevádzky a riadenia výroby. Flexibilné procesy a integrované informácie umožňujú dávať zákazníkom realistické prísľuby, rýchlo odpovedať na urgentné požiadavky a zmeny a využívať výhody nových obchodných príležitostí, čím si vaša spoločnosť – bez ohľadu na veľkosť – zabezpečí náskok pred konkurenciou.

Ďalšie informácie o použití systému Microsoft Dynamics NAV v oblasti výroby.

Medzinárodné spoločnosti a spoločnosti sídliace na viacerých miestach

Pomáha spĺňať požiadavky kladené na podniky sídliace na viacerých miestach a v rôznych krajinách. Implementujte riešenie na správu podniku, ktoré ponúka flexibilitu pri podpore rôznych potrieb organizácií s viacerými sídlami a medzinárodných organizácií, bez ohľadu na ich veľkosť, miesto pôsobenia alebo typ podnikania.

Ďalšie informácie o použití systému Microsoft Dynamics NAV v medzinárodných spoločnostiach a spoločnostiach sídliacich na viacerých miestach.

Správa projektu

Plánujte a spravujte úlohy a projekty s podporou pre vedenie rozpočtu, fakturáciu a správu prostriedkov. Efektívne spravovanie projektových nákladov pomocou sledovania nákladov a využívania zdrojov, plánovania kapacít a prognózovania dostupnosti. Efektívne monitorovanie projektov umožňujúce prijímať zodpovedné a kvalifikované rozhodnutia založené na komplexných informáciách.

Ďalšie informácie o použití systému Microsoft Dynamics NAV v oblasti správy projektov.

Predaj a marketing

Poskytnite ľuďom vo svojej organizácii vybavenie na efektívnu správu kontaktov, príležitostí a kampaní a súčasne na budovanie vzťahov so zákazníkmi, prostredníctvom ktorých si udržíte predaj a podporíte zákaznícku vernosť.

Ďalšie informácie o použití systému Microsoft Dynamics NAV v oblasti predaja a marketingu.

Správa služieb

Rýchlo reagujte na servisné požiadavky zákazníkov a využite informácie z podnikových procesov na prijímanie výhodných rozhodnutí v oblasti nákladov, zásob, pracovnej záťaže a finančnej návratnosti vašej servisnej prevádzky.

Ďalšie informácie o použití systému Microsoft Dynamics NAV v oblasti správy služieb.

Správa dodávateľského reťazca

Rýchlo odpovedajte zákazníkom, flexibilne využívajte nové obchodné príležitosti a zvýšte ziskovosť zefektívnením spolupráce s obchodnými partnermi. Môžete tiež zoštíhliť distribučné procesy. Zlepšenie správy zásob pre jeden alebo viac skladov. Spracovanie objednávok a plánovanie dopytu.

Ďalšie informácie o správe dodávateľského reťazca v systéme Microsoft Dynamics NAV.

Ak chcete zistiť, ako môže systém Microsoft Dynamics NAV 2009 splniť vaše špecifické potreby, obráťte sa na miestneho partnera spoločnosti Microsoft. Potrebujete pomoc pri hľadaní partnera? Kontaktujte nás.