Microsoft Dynamics NAV

Jednoduchý. Inteligentný. Inovačný.

Znižovanie nákladov na informačné technológie pomocou systému Microsoft Dynamics NAV

Pamätajte na náklady na informačné technológie vyvolané implementáciou systému

Implementácia systému plánovania podnikových zdrojov (ERP) môže následne vyvolať veľké investície do oblasti IT. Systém Microsoft Dynamics NAV však ponúka nižšie celkové náklady na vlastníctvo ako mnohé systémy ERP, čo pomáha kontrolovať a znižovať náklady na informačné technológie. Postupujte takto:

  • Zjednodušte implementáciu. Systém Microsoft Dynamics NAV je možné jednoducho a konzistentne nasadiť pomocou metodiky rýchlej implementácie (Rapid Implementation Methodology), ktorá je súčasťou metodiky Microsoft Dynamics Sure Step – štandardizovanej globálnej metodiky a balíka nástrojov, ktoré zjednodušujú a urýchľujú postup implementácie a inovácie.

  • Zjednodušte školenie. Systém Microsoft Dynamics NAV pracuje podobne ako iné produkty a technológie spoločnosti Microsoft, ktoré už vaši zamestnanci dobre poznajú, čo pomáha znížiť čas potrebný na ich školenie a zrýchľuje prijatie systému. Vďaka používateľskému rozhraniu prispôsobených úloh systému Microsoft Dynamics NAV budú mať vaši zamestnanci k dispozícii len tie nástroje a funkcie, ktoré potrebujú pre svoje pracovné zaradenie, čo ešte zrýchľuje ich prácu.

  • Zjednodušte prispôsobenie. Systém Microsoft Dynamics NAV je kompatibilný s rozhraním .NET Framework, čím sa zjednodušuje integrácia s týmto rozhraním a vytváranie ďalších aplikácií .NET. V prípade webových služieb to znamená, že vývojári a partneri spoločnosti Microsoft môžu jednoduchšie pripojiť systém Microsoft Dynamics NAV k existujúcim systémom IT, a to aj medzi viacerými lokalitami.

  • Zjednodušte bežné úlohy v oblasti IT. Systém Microsoft Dynamics NAV umožňuje poskytnúť koncovému používateľovi samoobslužnú tvorbu zostáv a ďalšie funkcie, čím sa odľahčí práca oddelenia IT, ktoré sa bude môcť plnohodnotne venovať dôležitejším úlohám. Takéto riešenie súčasne zjednodušuje aj ďalšie úlohy v oblasti IT.

  • Integrujte sa s produktmi a technológiami spoločnosti Microsoft. Ak zabezpečíte úzku integráciu s ďalšími produktmi a technológiami spoločnosti Microsoft, systém Microsoft Dynamics NAV vám pomôže čo najefektívnejšie využívať váš majetok v oblasti IT. Systém Microsoft Dynamics NAV je možné integrovať so systémom Microsoft Office a programami Windows SharePoint Services, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft SQL Server 2008 a Microsoft BizTalk Server 2006.