Nákup osobného počítača
Nákup osobného počítača
Kupujete nový alebo používaný osobný počítač? Zistite, čo by ste mali pred nákupom skontrolovať.

Existuje niekoľko prvkov, ktoré môžete rýchlo skontrolovať a uistiť sa tak, že ste skutočne dostali to, za čo ste zaplatili pri kúpe nového alebo používaného osobného počítača:

Pravé štítky Microsoft
Pravé štítky Microsoft

Počítač so správne licencovaným softvérom by mal obsahovať buď pravý štítok Microsoft, alebo štítok Certifikát pravosti. Nižšie sú uvedené príklady štítkov, ktoré treba vyhľadať. Ak je jeden z týchto štítkov bez ochranných prvkov, pohľadajte Certifikát pravosti dodávaný spolu s počítačom.

Opticky premenlivá farba
Štítok je navrhnutý tak, že pri pohľade z rôznych uhlov mení farbu, čo umožňuje ľahko rozoznať, či je pravý.

Windows 8: farba sa mení z purpurovej na zelenú

Windows 8 Pro: z modrej na fialovú

Windows RT: z tyrkysovej na fialovú

Zjavné poškodenie
Zjavné poškodenie

Štítky Microsoft majú aj ochranný prvok zjavného poškodenia, ktorý sa objaví po odstránení štítku

Certifikát pravosti
Certifikát pravostiCertifikát pravosti

Certifikát pravosti je nálepka alebo štítok, ktorý je v prípade produktov, ako napríklad Windows alebo Windows Server, pripevnený na skrinke počítača. Certifikát pravosti sa zvyčajne nachádza na skrinke počítača alebo – v prípade niektorých novších prenosných počítačov – v priestore na batériu.

Certifikáty pravosti a kódy Product Key nemožno zakúpiť oddelene od príslušného produktu.

Na Certifikáte pravosti je vytlačený názov produktu a obsahuje aj ochranné prvky proti falšovaniu, napríklad:
  • vtkané bezpečnostné vlákno – je zabudované do papiera a ak je vlákno na povrchu, sú viditeľné náhodné vlákna papiera,
  • okraj premenlivej farby – pri pohľade z rôznych uhlov mení farbu zo zelenej na purpurovú.
Ak produkt neobsahuje pravý štítok Microsoft ani Certifikát pravosti, systém Windows pravdepodobne nie je v danom osobnom počítači správne licencovaný a môže ísť o falšovaný softvér. Získajte tipy týkajúce sa nákupu pravého softvéru spoločnosti Microsoft alebo skontrolujte, či máte správne licencie pre svoju organizáciu.

Médium na preinštalovanie alebo obnovenie
Médium na preinštalovanie alebo obnovenie

Súčasťou nákupu nového alebo používaného osobného počítača je zvyčajne aj médium na preinštalovanie, ktoré sa niekedy označuje ako disk na obnovenie. Keďže softvér je už predinštalovaný, dodáva sa médium na preinštalovanie alebo obnovenie, aby bolo možné preinštalovať alebo obnoviť softvér v prípade, že prestane správne fungovať. Disky na obnovenie nie sú licencované na predaj oddelene od osobného počítača, s ktorým boli dodané. Ak sa z disku na obnovenie pokúsite nainštalovať softvér v inom počítači, než je ten, s ktorým bol disk pôvodne dodaný, je možné, že daný produkt nebudete môcť aktivovať alebo používať.

Poznámka: V niektorých osobných počítačoch môže byť médium na obnovenie nainštalované v samostatnej oblasti na pevnom disku osobného počítača. Informácie o vyhľadaní vhodného riešenia preinštalovania alebo obnovenia nájdete v dokumentácii dodanej s osobným počítačom.

Balenie
Balenie

Falšovaný softvér vám pri nákupe osobného počítača môžu pomôcť odhaliť jednoduché nedostatky, ako sú napríklad pravopisné chyby na balení. Náznakom toho, že niečo nie je v poriadku, môžu byť aj nesprávne logá a fotografie, ktoré úplne nezodpovedajú kupovanému produktu.
 

Xbox
Xbox
Zistite, na čo sa zamerať pri vizuálnej kontrole ochranných prvkov hardvéru konzoly Xbox, ako sú napríklad plastické prvky na hardvéri, hologramy a ďalšie prvky.

Plastické prvky na hardvéri
Plastické prvky na hardvéri

Na povrchu väčšiny periférnych zariadení a príslušenstva konzoly Xbox 360 sa nachádza plastické logo spoločnosti Microsoft. Toto logo je súčasťou samotného krytu zariadenia a je na ňom vyryté. Logo spoločnosti Microsoft by na zariadení nemalo byť iba vytlačené.

Hologram konzoly Xbox 360
Hologram konzoly Xbox 360

Na všetkých periférnych zariadeniach a príslušenstve konzoly Xbox 360 (vrátane ovládačov, náhlavných súprav, adaptérov a ďalších súvisiacich komponentov) by sa mala nachádzať malá oválna holografická nálepka, umiestnená v priehlbine na povrchu zariadenia (podobnej plastickému prvku na hardvéri). Táto nálepka obsahuje logá konzoly Xbox 360 a spoločnosti Microsoft (ktoré pri nakláňaní nálepky menia farbu a umiestnenie).

Vyleptané logo na konektore zariadenia
Vyleptané logo na konektore zariadenia

Na niektorých zariadeniach Xbox 360 s káblami je na kovovej časti konektora vyleptané štylizované logo spoločnosti Microsoft.

Štítky s informáciami o produkte
Štítky s informáciami o produkteŠtítky s informáciami o produkte

Na zadnej strane konzoly Xbox 360 sú pripevnené štítky s informáciami o produkte, na ktorých je uvedený dátum výroby konzoly, sériové číslo, ID produktu a ďalšie informácie.

Balenie
BalenieFalšovanéPravéBalenie

Falšovaný hardvér vám môžu pomôcť odhaliť jednoduché nedostatky, ako sú napríklad pravopisné chyby na balení. Náznakom falšovaného hardvéru môžu byť aj nesprávne logá a fotografie, ktoré úplne nezodpovedajú kupovanému produktu.