How to TellInformácie, overovanie a nákup s istotou
Nákup osobného počítača
Kupujete nový alebo používaný osobný počítač? Zistite, čo by ste mali pred nákupom skontrolovať.

Existuje niekoľko prvkov, ktoré môžete rýchlo skontrolovať a uistiť sa tak, že ste skutočne dostali to, za čo ste zaplatili pri kúpe nového alebo používaného osobného počítača:

Pravé štítky Microsoft
Genuine Microsoft LabelsPro and Core Animation
Pravý štítok Microsoft (GML – Genuine Microsoft Label) by sa mal nachádzať na nových zariadeniach, v ktorých:
  • sú predinštalované alebo licencované vydania Pro systémov Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10,
  • je predinštalovaný alebo licencovaný Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10 s dodávkou do Číny (s výnimkou Hongkongu a Macaa),
  • je licencovaný produkt Windows Pro, ale po prechode na staršiu verziu je v nich predinštalovaný Windows 7 Professional. Tieto zaradenia majú licenciu na Windows 8 Pro, ale nemajú ho predinštalovaný. Súčasťou týchto zariadení je štítok GML.
Štítok GML pomáha používateľom určiť vydanie Windowsu predinštalované v zariadení a je aj ukazovateľom toho, či je v zariadení predinštalovaný alebo licencovaný pravý Windows. Štítok sa najčastejšie nachádza na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.

Na niektorých zariadeniach, napríklad Windows Phonoch alebo tabletoch s Windowsom, nemusí byť štítok GML prilepený. Pri kúpe zariadenia s Windowsom si treba všímať viac vecí, ktoré pomáhajú zistiť, či je pravý. Získajte tipy na nákup legálneho softvéru spoločnosti Microsoft alebo skontrolujte, či máte správne licencie pre svoj podnik.

Pozrite si nasledujúce príklady pravých štítkov Microsoft:

Premenlivá farba

Štítok je navrhnutý tak, že pri pohľade z rôznych uhlov mení farbu, čo umožňuje ľahko rozoznať, či je pravý.

Windows, Windows 8: purpurová na zelenú

Windows Pro, Windows 8 Pro: modrá na purpurovú

Windows RT: tyrkysová na purpurovú

Dôkaz manipulácie
Tamper Evident
Štítky Microsoft obsahujú tiež funkciu, ktorá dokazuje manipuláciu a objaví sa pri odstránení štítka.
Certifikát pravosti

Certifikát pravosti je nálepka alebo štítok, ktorý je v prípade niektorých verzií Windowsu alebo Windows Servera často pripevnený na skrinke počítača. Nálepka s certifikátom pravosti sa zvyčajne nachádza na skrinke počítača alebo, v prípade niektorých novších prenosných počítačov, v priestore na batériu.

Certifikáty pravosti a kódy Product Key nemožno predávať oddelene od produktu.

Samostatné certifikáty pravosti

Definícia: Samostatné certifikáty pravosti sú také certifikáty pravosti, ktoré sa predávajú samostatne bez sprievodného softvéru, ktorý overujú. Bývajú označené ako „dodatočný inventár“ alebo „nepoužité štítky“ a často ide o falšované certifikáty pravosti. Nákup samostatných certifikátov pravosti a ich poskytovanie nič netušiacim zákazníkom možno považovať za formu pirátstva.

Ako sa tomu vyhnúť: Certifikáty pravosti by sa nemali nikdy predávať, dodávať ani nakupovať samostatne bez toho, aby boli pripevnené na počítač alebo predávané spolu so súvisiacim softvérom od spoločnosti Microsoft (buď ako kompletný balík produktu alebo ako softvér Microsoft OEM, ktorý získavajú zostavovatelia systémov). Nestaňte sa obeťou samostatných certifikátov pravosti.

Windows 10

Na certifikátoch pravosti pripevnených na počítačoch, v ktorých je predinštalovaný alebo licencovaný Windows 10, je na štítku vytlačený názov produktu a štítok navyše obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu, napríklad:

  • Hĺbkotlač – používa špeciálnu metódu tlače, ktorá zanecháva na povrchu štítku vystúpené atramentové hrany. Môžete to pocítiť, keď prejdete prstom po povrchu. Pravá strana štítku by mala byť na dotyk hladšia ako oblasť naľavo vytlačená hĺbkotlačou.
  • Latentný obraz – keď sa pozriete priamo na štítok a potom z veľmi plytkého pozorovacieho uhla, napríklad naklonením štítka smerom od vás, hneď pod logom Windows sa objaví písmeno „M“.

Okrem už spomínaných prvkov majú certifikáty pravosti vyrábané od februára 2016 pridaný aj prvok na utajenie a zakrytie časti kódu Product Key. Panel s utajeným kódom tvorí malý štítok, na ktorom je škrabaním odstrániteľný materiál striebornej farby slúžiaci na utajenie časti 25-miestneho kódu Product Key

Tento materiál je podobný ako na bežných lotériových žreboch alebo výherných poukazoch a panel s utajeným kódom je navrhnutý tak, aby chránil kód Product Key zákazníka pred neoprávneným získaním a použitím. Keď sa od oprávneného vlastníka vyžaduje použitie kódu Product Key, strieborný materiál možno zoškrabať nechtom alebo mincou a odkryť tak všetkých 25 znakov potrebných na aktiváciu produktu.

Spotrebiteľ môže už na prvý pohľad zistiť, či sa s jeho štítkom certifikátu pravosti manipulovalo alebo nie. Odstrániteľný materiál striebornej farby musí byť neporušený a zakrývať časť 25-miestneho kódu Product Key. Ak po prijatí zistíte, že určité množstvo krycieho strieborného materiálu bolo odstránené a celý 25-miestny kód Product Key je odkrytý, môže to znamenať, že sa so štítkom certifikátu pravosti manipulovalo a existuje možnosť, že kód Product Key bol narušený alebo použitý nezamýšľaným spôsobom. Ak máte problémy s aktiváciou pomocou kódu, obráťte sa na výrobcu OEM (Original Equipment Manufacturer) zariadenia.

Ak na paneli s utajeným kódom nie je vôbec žiadny odstrániteľný materiál striebornej farby, v tejto oblasti môže byť zachovaný štítok z čírej fólie, čo je dôkazom, že tam prvok na utajenie kódu bol a odstrániteľný materiál bol odstránený.

Tento ochranný prvok na utajenie kódu bol pridaný k certifikátu pravosti s ohľadom na zákazníkov spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft robí tento dodatočný krok, aby zabránila neoprávnenému použitiu kódu Product Key. Spotrebitelia by si tiež mali byť vedomí, že kódy Product Key predstavujú hodnotné ciele pre pirátov a teda je nanajvýš potrebné prijať opatrenia, ktoré zabránia neoprávnenému prístupu alebo použitiu kódov Product Key všade, kde je to možné.

Predchádzajúce verzie Windowsu
Certificate of Authenticity (COA)Certificate of Authenticity (COA)

Na certifikátoch pravosti pripevnených na počítačoch, v ktorých sú predinštalované alebo licencované staršie verzie ako Windows 10, je na štítku vytlačený názov produktu a štítok navyše obsahuje ochranné prvky proti falšovaniu, napríklad:

  • vtkané bezpečnostné vlákno – je zabudované do papiera a ak je vlákno na povrchu, sú viditeľné náhodné vlákna papiera,
  • okraj premenlivej farby – pri pohľade z rôznych uhlov mení farbu zo zelenej na purpurovú.

Ak systémy s predinštalovaným vydaním Professional systému Windows neobsahujú pravý štítok Microsoft ani Certifikát pravosti, Windows pravdepodobne nie je v danom počítači správne licencovaný a môže dokonca ísť o falšovaný softvér. Získajte tipy na nákup legálneho softvéru spoločnosti Microsoft alebo skontrolujte, či máte správne licencie pre svoj podnik.

Malé vložené Certifikáty pravosti produktov:

Tento štítok sa používa na produktoch obsahujúcich vložené verzie softvéru spoločnosti Microsoft a často sa nachádza vo vnútri zariadenia, napríklad v priestore na batériu. Štítok obsahuje mikroskopický žltý text na pozadí čierneho textu s podrobnosťami o produkte, ako je znázornené vľavo.

Certificate of Authenticity (COA)
Softvér na preinštalovanie alebo obnovu
Reinstallation or recovery media

Vhodné riešenie na preinštalovanie alebo obnovu nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom. Väčšina počítačov sa dodáva s osobitnou oblasťou na obnovu na pevnom disku počítača. Niekedy je možné softvér na obnovu stiahnuť z webovej lokality výrobcu alebo sa dodáva na disku alebo USB kľúči, ktorý je súčasťou nákupu nového alebo použitého počítača. Softvér na preinštalovanie alebo obnovu sa dodáva na to, aby ste mohli softvér preinštalovať alebo obnoviť v prípade, ak prestane správne fungovať. Ak sa pokúsite nainštalovať softvér z obnovovacieho média do iného počítača ako toho, ku ktorému bol pôvodne dodaný, pravdepodobne ho nebudete môcť aktivovať ani používať.

Poznámka: Ak ste zakúpili Windows ako softvérový balík alebo digitálny súbor na stiahnutie, na lokalite http://www.microsoft.com/ môžete stiahnuť záložné kópie média so systémom Windows.

Balenie
Packaging

Falšovaný softvér vám pri nákupe osobného počítača môžu pomôcť odhaliť jednoduché nedostatky, ako sú napríklad pravopisné chyby na balení. Náznakom toho, že niečo nie je v poriadku, môžu byť aj nesprávne logá a fotografie, ktoré úplne nezodpovedajú kupovanému produktu.

Získajte ďalšie tipy na bezpečnejšie nakupovanie alebo nakupujte priamo od spoločnosti Microsoft.

Xbox
Zistite, na čo sa zamerať pri vizuálnej kontrole ochranných prvkov hardvéru konzoly Xbox, ako sú napríklad plastické prvky na hardvéri, hologramy a ďalšie prvky.
Plastické prvky na hardvéri
Na povrchu väčšiny periférnych zariadení a príslušenstva konzoly Xbox 360 sa nachádza plastické logo spoločnosti Microsoft. Toto logo je súčasťou samotného krytu zariadenia a je na ňom vyryté. Logo spoločnosti Microsoft by na zariadení nemalo byť iba vytlačené.
Hologram konzoly Xbox 360
Na všetkých periférnych zariadeniach a príslušenstve konzoly Xbox 360 (vrátane ovládačov, náhlavných súprav, adaptérov a ďalších súvisiacich komponentov) by sa mala nachádzať malá oválna holografická nálepka, umiestnená v priehlbine na povrchu zariadenia (podobnej plastickému prvku na hardvéri). Táto nálepka obsahuje logá konzoly Xbox 360 a spoločnosti Microsoft (ktoré pri nakláňaní nálepky menia farbu a umiestnenie).
Vyleptané logo na konektore zariadenia
Na niektorých zariadeniach Xbox 360 s káblami je na kovovej časti konektora vyleptané štylizované logo spoločnosti Microsoft.
Štítky s informáciami o produkte
Na zadnej strane konzoly Xbox 360 sú pripevnené štítky s informáciami o produkte, na ktorých je uvedený dátum výroby konzoly, sériové číslo, ID produktu a ďalšie informácie.
Balenie
Falšované Pravé

Falšovaný hardvér vám môžu pomôcť odhaliť jednoduché nedostatky, ako sú napríklad pravopisné chyby na balení. Náznakom falšovaného hardvéru môžu byť aj nesprávne logá a fotografie, ktoré úplne nezodpovedajú kupovanému produktu.

Získajte ďalšie tipy na bezpečnejšie nakupovanie alebo nakupujte produkty priamo od spoločnosti Microsoft.