How to TellInformácie, overovanie a nákup s istotou

:(

Počas vykonávania vašej poslednej akcie sa vyskytla neočakávaná chyba. Skúste to znova neskôr.

Krok 1 zo 6
Správa o falšovanom softvéri
Microsoft sa zaväzuje pomáhať zákazníkom, ktorí si neúmyselne zakúpili falšovaný softvér spoločnosti Microsoft alebo majú podozrenie, že dochádzka k falšovaniu. Podeľte sa s nami o svoju skúsenosť.

Aké informácie sa zhromažďujú?

V rámci tejto správy budeme žiadať informácie o softvéri, o ktorom podávate správu pre podozrenie z falšovania, vrátane podrobných informácií o tom, kde ste ho zakúpili alebo vám ho ponúkli, ako aj niektoré voliteľné osobné informácie.

Čo robí Microsoft so zhromaždenými informáciami?

Informácie, ktoré nám poskytnete, použijeme na prešetrenie záležitosti a možno podnikneme kroky proti obchodníkom, ktorí predávajú falšovaný softvér. Môžeme sa na vás obrátiť v súvislosti s ohláseným prípadom na doplnenie určitých podrobností. Nebudeme však vaše kontaktné údaje používať na bežné marketingové účely.

Microsoft sa zaväzuje pomáhať svojim zákazníkom a chrániť vaše osobné údaje. Ďalšie informácie o tom, ako chránime informácie o zákazníkoch, nájdete v prehlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

Kategória a názov produktu

* Označuje povinné pole.
Pole produktu je povinné.
Pole produktu je povinné.

Kontaktné údaje

Odporúčame zadať vaše osobné údaje, aby sme sa mohli na vás obrátiť v súvislosti s podrobnými informáciami o vašej správe. Môžete sa však rozhodnúť neposkytnúť osobné informácie.

Chcete odoslať Microsoftu svoje kontaktné údaje?


Osobné kontaktné údaje

* Označuje povinné pole.

Informácie o softvéri ({#dynamic_value#})

* Označuje povinné pole.

Bola táto kópia softvéru {#dynamic_value#} predinštalovaná v počítači? *

Ak ste zostavovateľom systému, zadajte svoju identifikáciu MSPP (alebo podobnú)

Dostali ste pri nákupe disk CD alebo DVD so softvérom {#dynamic_value#}? *

Ak áno, bol to disk CD alebo DVD s hologramom? *

Zakúpili ste tento softvér ako elektronický súbor na stiahnutie? *

Dostali ste pri nákupe štítok s Certifikátom pravosti?

Bol Certifikát pravosti pripevnený zvonku na skrinke počítača?

Spýtali ste sa, či softvér, ktorý ste kúpili, je pravý? *

Povedal vám predajca, že softvér, ktorý ste kúpili, je pravý? *

Aký je kód Product Key? *

Aká bola približná cena softvéru (alebo počítača s predinštalovaným softvérom)?

Kedy ste zakúpili softvér (alebo počítač s predinštalovaným softvérom)? *

Select date

Popíšte, prečo si myslíte, že je softvér falšovaný:

Spôsob nákupu

* Označuje povinné pole.

Vyberte spôsob, akým ste získali softvér {#dynamic_value#}*

Informácie o predajcovi

Skontrolovať a odoslať

Informácie, ktoré ste zadali, sa ešte neodoslali Microsoftu. Skontrolujte presnosť informácií uvedených nižšie. Môžete sa vrátiť späť a každú časť upraviť. Po dokončení kontroly a prípadnej úpravy odošlite formulár Microsoftu kliknutím na tlačidlo Odoslať.

Kontaktné údaje

Poznámka: Adresa uvedená nižšie sa môže použiť na korešpondenciu alebo dodávky.

Informácie o softvéri

Spôsob nákupu

Informácie o predajcovi

Ďakujeme za odoslanie správy o falšovanom softvéri.

Správu vytlačte a pošlite ju poštou spolu s požadovanými položkami uvedenými nižšie. Položky odoslané spoločnosti Microsoft sa nevracajú. Ak ste neúmyselne zakúpili falšovaný softvér Microsoft Office, po prijatí informácií vám pošleme bezplatnú náhradu.

DÔLEŽITÉ: Musíte vytlačiť kópiu online správy o falšovaní, ktorú ste vyplnili. Vaše číslo potvrdenia je . Uložte si číslo potvrdenia a použite ho pri každej komunikácii s Microsoftom.

Ak chcete získať nárok na súpravu, potrebujete toto:

  1. Vytlačená kópia online správy o falšovaní (pozrite vyššie)
  2. Falšovaný disk CD alebo DVD, ktorý ste zakúpili alebo dostali s počítačom, spolu s akýmkoľvek ďalším balením softvéru
  3. Kód Product Key v tvare 5x5 znakov, ak sa vyžadoval pri odosielaní správy o falšovaní
  4. Originálny doklad o kúpe softvéru alebo počítača vrátane dátumu nákupu a mena a adresy predajcu
  5. Poslať vytlačenú správu a dokumentáciu poštou na nasledujúcu adresu:

Ak budete posielať požadovanú dokumentáciu do pobočky Microsoftu v zahraničí, môže sa vyžadovať vývozný doklad. Informácie o tom, ako vyplniť požadovaný vývozný doklad, získate na miestnej pošte alebo webovej lokalite kuriérskej služby.

Pri odosielaní odporúčame použiť sledovateľnú metódu doručenia, napríklad doporučenú poštovú zásielku alebo kuriérsku službu. Minimalizujete tak riziko straty balíka počas doručovania a zaistíte, aby sa vaša zásielka dostala do nášho spracovateľského strediska.

Stav vašej žiadosti môžete kedykoľvek skontrolovať online.

https://www.microsoft.com/sk-sk/howtotell/cfr/reportstatus.aspx?crid={0}

Očakávajte, že do 1 pracovného dňa od nás dostanete e-mail.

Ďakujeme za odoslanie správy o falšovanom softvéri.

Ceníme si vašu snahu ohlásiť predaj falšovaného softvéru a túto záležitosť čo najrýchlejšie preveríme.

Súvisiace prepojenia
Načítava sa