Domov > Existujúci zákazníci > Správa zmlúv

Multilicenčné riešenia spoločnosti Microsoft

Service Center (VLSC)

Videá s postupmi

Čo je VLSC?

Lokalita Volume Licensing Service Center (VLSC) zjednodušuje správu licencií. Poskytuje nasledujúce možnosti:

  • prístup k informáciám o licencovaní na jednom mieste,

  • zobrazenie všetkých zmlúv alebo nákupov v organizácii,

  • jednoduchý prístup k prehľadu licencovania, ktorý uvádza všetky nároky podľa produktu a verzie,

  • zobrazenie všetkých priradených produktových kľúčov a produktov na prevzatie.

Začnite vykonaním nasledujúcich krokov:

Uistite sa, že máte nainštalovaný aktuálny prehľadávač, ako je napríklad program Microsoft Internet Explorer.

Registrácia vyžaduje platnú firemnú e-mailovú adresu a konto Windows Live ID.

  • S cieľom zefektívnenia procesu správy viacerých čísel zmlúv je na registráciu a prístup k informáciám o licenciách potrebné konto Windows Live ID a platná firemná e-mailová adresa. Firemná e-mailová adresa musí byť rovnaká ako adresa uvedená v zmluve.

  • Lokalita VLSC vyžaduje pri registrácii overenie vašej firemnej e-mailovej adresy prostredníctvom e-mailovej pozvánky od spoločnosti Microsoft. Firemná e-mailová adresa je adresa, ktorú ste uviedli pri podpise novej multilicenčnej zmluvy alebo objednávky programu Open.

Ak potrebujete ďalšiu podporu, kontaktujte miestneho predajcu alebo regionálne centrum služieb Microsoft Regional Service Center.

Informácie o lokalite VLSC Preview

Na lokalite VLSC Preview majú pozvaní používatelia možnosť vyskúšať si najnovšie funkcie a nové používateľské rozhranie.

Ďalšie informácie o lokalite VLSC Preview (v angličtine).