Registrácie predstavujú finančne efektívny spôsob štandardizácie nákupov softvéru.
Zákazníci majú momentálne k dispozícii dva spôsoby registrácie:  • Enrollment for Application Platform (EAP)

  • Enrollment for Core Infrastructure (ECI)

 • Popis

 • Produkty

  • Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft BizTalk Server, Server SharePoint Server 2010
  • Microsoft Forefront, Microsoft System Center, Windows Server 2008 R2
 • Výhody

  • Dostupná štandardizácia
   • Nízke počiatočné náklady na využívanie najnovších inovácií produktov.

   • Nižšie náklady na nové nasadenia až o 40 percent z hľadiska nákladov na licencie. Rýchle osvojenie si najnovších technológií.

   Rýchle osvojenie si najnovších technológií
   • Pomáha zvyšovať produktivitu zamestnancov a návratnosť investícií prostredníctvom výhod programu Microsoft Software Assurance vrátane nepretržitej podpory riešenia problémov a školení.

   • Umožňuje nasádzať softvér podľa vlastného harmonogramu s neobmedzenými právami nasadenia produktov Application Platform v rámci celej organizácie.

   Flexibilný model nákupu
   • Model licencovania, ktorý zodpovedá vašim potrebám, a to buď s ročnou alebo trojročnou aktualizáciou počtu licencií (True Up).

   • Predvídateľné náklady s pevnou platbou počas trvania zmluvy s modelom trojročnej aktualizácie počtu licencií (True Up).

  • Zjednodušené licencovanie
   • Licencovanie naviazané na procesor umožňuje jednoduchšiu správu licencií na softvér.

   • Menej času a úsilia na zabezpečenie kompatibility údajového centra.

   • Jednoduché inovácie pri zvyšovaní nárokov na virtualizáciu.

   Nižšie náklady
   • Úspora 20 percent v porovnaní s nákupom samostatných licencií produktov. Správa a zabezpečenie pri cene len o 10 až 34 percent vyššej, než je cena za samostatný systém Windows Server.

   Väčšia flexibilita
   • Vyberte si ľubovoľnú kombináciu týchto troch balíkov a postupne inovujte svoje licencie podľa požiadaviek svojho prostredia IT.

   • K dispozícii aj prostredníctvom programu Enterprise Subscription Agreement.