Domov > Možnosti licencií > Enterprise Agreement

Zmluva k programu Microsoft Enterprise Agreement poskytuje celkovo najvýhodnejšiu cenu na základe veľkosti vašej organizácie spolu so všetkými výhodami programu Microsoft Software Assurance a zjednodušenou správou licencií v celej spoločnosti.

S tým, ako spoločnosti začínajú implementovať cloudové služby, teraz program Enterprise Agreement poskytuje jednoduchý spôsob, akým možno v rámci jednej zmluvy licencovať lokálny softvér aj služby online.

Prevezmite si stručné informácie o programe Enterprise Agreement (dokument programu Word v angličtine, 348 kB).

Program Enterprise Agreement je:

Flexibilný

  • Vyberte si zo širokej ponuky možností lokálneho softvéru a cloudových služieb pre rôzne typy používateľov na základe ich požiadaviek.

  • Môžete licencovať ďalšie zariadenia a poskytovať služby pre viacerých používateľov a k výročnému dátumu zmluvy Enterprise Agreement potom údaje v zmluve upraviť tak, aby zahŕňali pridané licencie.

  • Získajte možnosť prechodu používateľov k službám online vlastným tempom a vo vlastnom rozsahu.

Finančne efektívny

  • Optimalizujte svoje výdavky na technológie, ktoré vám vznikajú pri licencovaní lokálneho softvéru a odberoch služieb online.

  • Usporte náklady spojené so štandardizáciou vašej infraštruktúry a technológií stolných počítačov prostredníctvom programov Enterprise Agreement Enrollment.

  • Využívajte výhody programu Software Assurance na plánovanie nasadení, pripravte používateľov na nový softvér a zabezpečte podporu produktov a služieb spoločnosti Microsoft bez dodatočných nákladov.

  • Na základe efektivity z pohľadu nákladov rozhodnite, ktoré softvérové aplikácie a služby budete prevádzkovať lokálne a ktoré budete hosťovať na serveri iného poskytovateľa.

Jednoducho spravovateľný

  • Zefektívnite kompatibilitu softvéru a správu prostriedkov v rámci všetkého softvéru spoločnosti Microsoft a všetkých cloudových služieb prostredníctvom jednej zmluvy, ktorá vám pomôže zjednodušiť licencovanie softvéru, tvorbu rozpočtov a správu.

Nárok na využívanie programu

Ak má vaša organizácia menej než 250 stolných počítačov a chcete licencovať všetky svoje kvalifikované stolné počítače na tri roky, môžete sa zaregistrovať v programe Enterprise Agreement alebo Enterprise Subscription Agreement.

Spoločnosť Microsoft ponúka tieto programy pre komerčné spoločnosti a vládne organizácie.

Ďalšie informácie o multilicenčných programoch pre jednotlivé odvetvia (v angličtine).

Program Enterprise Agreement je aj naďalej najlepšou možnosťou licencovania produktov spoločnosti Microsoft pre veľké organizácie. Ponúka úsporu nákladov v porovnaní s cenou za štandardné licencie, pomáha organizácii štandardizovať informačné technológie v rámci podniku, zjednodušuje správu licencií a poskytuje komplexné výhody programu Software Assurance.

Program Enterprise Subscription Agreement (variácia programu Enterprise Agreement) poskytuje podobné výhody, aké ponúka program Enterprise Agreement, s nižšími počiatočnými nákladmi a možnosťou každoročného zvýšenia alebo zníženia počtov licencií a odberov tak, aby vyhovovali budúcim obchodným potrebám. Vďaka tejto zmluve máte prístup k softvéru a službám online spoločnosti Microsoft po celú dobu platnosti odberu.

Programy Enterprise Agreement a Enterprise Subscription Agreement vám môžu pomôcť:

Využívať výhody programov registrácie

Spoločnosť Microsoft rozšírila hodnotu programu Enterprise Agreement vytvorením registrácií, ktoré vám môžu pomôcť licencovať balíky technológií zamerané na riešenia pre najobľúbenejšie serverové produkty spoločnosti Microsoft.

Zvýšiť produktivitu vďaka programu Software Assurance

V rámci programu Software Assurance získate nové verzie softvéru, služby plánovania nasadenia, nepretržitú telefonickú a webovú podporu, školenia a jedinečné technológie.

Maximalizovať dostupnosť vďaka jednoducho dostupným službám podpory Premier Support

Spoločnosť Microsoft zvýšila hodnotu zmluvy Enterprise Agreement o voliteľné balíky služieb Microsoft Premier Support, ktoré zodpovedajú vášmu vybranému softvéru a službám. Tieto balíky možno spravovať prostredníctvom zmluvy Enterprise Agreement.

Spoločná správa lokálneho softvéru a služieb online

V rámci jednej zmluvy môžete spravovať tradične nasadený softvér a postupne prevádzať používateľov na služby online vaším vlastným tempom, keď to bude vyhovovať vášmu podnikaniu.

Ak chcete program kúpiť alebo obnoviť, obráťte sa na zástupcu ESA (Microsoft Authorized Enterprise Software Advisor) alebo LAR (Microsoft Authorized Large Account Reseller). K dispozícii sú flexibilné možnosti platby, ktoré zahŕňajú:

  • úhradu celej čiastky v čase objednávky,

  • rozloženie platieb na dátumy výročia zmlúv (jedna tretina sa platí v čase objednávky a jedna tretina ku každému z nasledujúcich dvoch výročí zmluvy) za licenciu a balíky Software Assurance alebo iba za program Software Assurance.

Pri objednávaní nezabudnite skontrolovať podmienky zmluvy k programu, ceny a platobné podmienky.

Od 1. novembra 2010 môžete počas platnosti aktuálnej zmluvy pridať služby Microsoft Online Services. Podrobné informácie nájdete v časti Nákup služieb Online Services.

Vyhľadajte zdroje informácií, ktoré vám pomôžu nasadiť a spravovať prostriedky súvisiace s vašou multilicenčnou zmluvou so spoločnosťou Microsoft.

Lokalita Volume Licensing Service Center

Lokalita VLSC (Volume Licensing Service Center) umožňuje preberať licencované produkty, získať prístup k produktovým kľúčom a spravovať multilicenčné zmluvy so spoločnosťou Microsoft a aktivity súvisiace s licenciami – všetko na jednom mieste online.

Výhody programu Software Assurance

Aktivácia výhod programu Software Assurance pre vašu organizáciu je jednoduchá. Väčšinu výhod možno aktivovať prostredníctvom lokality VLSC, ku ktorej k nim možno takisto získať prístup. Webová lokalita programu Software Assurance poskytuje všetko, čo potrebujete vedieť.