Domov > Možnosti licencií > Open Value

Jednoduchosť a možnosti správy

Vďaka prispôsobiteľnej platforme a cenovým výhodám multilicencií poskytujú programy Open jednoduchý a finančne výhodný spôsob získania najnovších technológií spoločnosti Microsoft:

Pozrite si video s porovnaním programov Open (v angličtine, formát WMV – 3:30 min.)

Open Value

Optimálny program pre organizácie, ktoré chcú štandardizovať svoju infraštruktúru IT, prispôsobiť svoju platformu a maximalizovať svoje investície prostredníctvom programu Software Assurance. Môžete tiež kedykoľvek inovovať – nemusíte sledovať verzie ani uzatvárať nové zmluvy. Táto možnosť je odporúčaná pre malé a stredne veľké organizácie.

Learn more…

Keďže ponuka zahŕňa len jednu platformu, vaša organizácia si môže vybrať súčasti zo systému Windows, balíka Microsoft Office 2010 a licencií CAL (Client Access License), takže sa nemusí rozhodovať medzi platformami Small Business a Desktop Professional.

Ak vaša organizácia požaduje podnikové riešenia spoločnosti Microsoft, k dispozícii sú možnosti Enterprise CAL a Microsoft Desktop Optimization Pack.

Open Value Subscription

Získajte výhody programu Open Value s nižšími počiatočnými nákladmi a možnosťou každoročného zvýšenia alebo zníženia počtu licencií podľa zmien počtu stolných počítačov. Táto možnosť je odporúčaná pre malé a stredne veľké organizácie.

Learn more…

Tento program poskytuje prístup k licenciám na softvér spoločnosti Microsoft po dobu platnosti zmluvy prostredníctvom licencovania na základe prenájmu.

Open License

Program základnej úrovne, ktorý vám umožní okamžite začať používať softvér a priebežne platiť pri nákupe ďalších možností. Táto možnosť je odporúčaná pre malé organizácie.

Learn more…

Vaša organizácia a kvalifikované pobočky využívajú počas celých dvoch rokov platnosti zmluvy jediné identifikačné číslo. Model priebežných platieb odstraňuje nutnosť prognózovať nákupy licencií počas celej doby platnosti zmluvy.

Oprávnenosť

Pri prvom nákupe piatich alebo viacerých licencií môžete získať produkty podľa svojich potrieb počas celej doby platnosti zmluvy.

Okrem komerčných spoločností ponúka spoločnosť Microsoft programy Open aj pre nasledujúce odvetvia:

  • vládne organizácie,

  • zdravotnícke organizácie,

  • vzdelávacie inštitúcie,

  • oprávňujúce neziskové organizácie v súlade s výnimkou 501(c)(3),

  • nadnárodné organizácie.

Ďalšie informácie o multilicenčných programoch pre jednotlivé odvetvia (v angličtine).

Prezrite si nasledujúce porovnanie funkcií, ktoré vám pomôže určiť, ktorý multilicenčný program spoločnosti Microsoft je vhodný pre vašu organizáciu.

= K dispozícii sú výhody! Podrobné informácie získate presunutím ukazovateľa myši.

= K dispozícii sú výhody! Žiadne ďalšie podrobnosti nie sú k dispozícii.

y

Výhody

Open License

Open Value

Open Value Subscription

Minimálny počet stolných počítačov

Ľubovoľný

5+

250+

Dostupné ponuky licencovania

License

Programy License, License and Software Assurance a Software Assurance dostupné na obnovenie alebo pre oprávňujúce nákupy produktov OEM (Original Equipment Manufacturer) a FPP (Full Packaged Product).

License & Software Assurance

Programy License, License and Software Assurance a Software Assurance dostupné na obnovenie alebo pre oprávňujúce nákupy produktov OEM (Original Equipment Manufacturer) a FPP (Full Packaged Product).

Obnovenie programov License and Software Assurance a Software Assurance.

Obnovenie programov License and Software Assurance a Software Assurance.

Software Assurance

Programy License, License and Software Assurance a Software Assurance dostupné na obnovenie alebo pre oprávňujúce nákupy produktov OEM (Original Equipment Manufacturer) a FPP (Full Packaged Product).

Obnovenie programov License and Software Assurance a Software Assurance.

Obnovenie programov License and Software Assurance a Software Assurance.

Ceny

Založené na skupinách produktov

Možnosť Open Volume zahŕňa skupiny produktov a body na určenie vstupného minima jednotlivých cenových úrovní. Spoločnosť Microsoft ponúka dodatočnú cenovú úroveň pre komerčné organizácie, ktoré uskutočnia nákup v hodnote 500 a viac bodov v jednej skupine produktov.

Založené na zamestnancoch

Založené na stolných počítačoch

Open License: Na vstup do programu sa vyžaduje päť licencií. Open Volume: Ku každej ponuke produktu (License, Software Assurance a License and Software Assurance) je priradená určitá bodová hodnota, ktorá určuje cenovú úroveň. Body sa vypočítavajú podľa troch skupín produktov s podmienkou minimálnej počiatočnej hodnoty nákupu 500 bodov v každej vybranej skupine.**

Minimálne päť objednávok programu License and Software Assurance.

Minimálne päť objednávok programu License and Software Assurance.

Založené na licenciách a programe Software Assurance

Open License: Na vstup do programu sa vyžaduje päť licencií. Open Volume: Ku každej ponuke produktu (License, Software Assurance a License and Software Assurance) je priradená určitá bodová hodnota, ktorá určuje cenovú úroveň. Body sa vypočítavajú podľa troch skupín produktov s podmienkou minimálnej počiatočnej hodnoty nákupu 500 bodov v každej vybranej skupine.**

Minimálne päť objednávok programu License and Software Assurance.

Minimálne päť objednávok programu License and Software Assurance.

Platnosť Zmluvy

Bez skončenia platnosti

1 rok

Vládne organizácie majú možnosť uzatvorenia zmluvy iba na jeden rok.

2 roky

Dva roky bez možnosti obnovy.

3 roky

Tri roky s možnosťou obnovy.

Tri roky s možnosťou obnovy.

Možnosti platby

Vopred

Ročné platby alebo platba vopred.

Ročné platby alebo platba vopred.

Mesačne

Ročne

Ročné platby alebo platba vopred.

Ročné platby alebo platba vopred.

Nákup

Priamy

Nepriamy

Veľké množstvo predajcov.

Veľké množstvo predajcov.

Veľké množstvo predajcov.

Dodávky produktov

Získané samostatne

Médium je potrebné zakúpiť samostatne prostredníctvom oddelenia Microsoft Worldwide Fulfillment.

Poskytnuté

S prvou objednávkou sa bezplatne dodáva jedna kópia média. Ďalšie médiá a médiá pre licencované produkty, ktoré nie sú súčasťou pôvodnej objednávky, je potrebné dokúpiť za príplatok.

S prvou objednávkou sa bezplatne dodáva jedna kópia média. Ďalšie médiá a médiá pre licencované produkty, ktoré nie sú súčasťou pôvodnej objednávky, je potrebné dokúpiť za príplatok.

Software Assurance

Možnosť pridania

Možnosť pridania programu Software Assurance pri získavaní licencie.

Zahrnuté

Program Software Assurance je zahrnutý v čase získania licencie na softvér a možno ho začať okamžite využívať až do skončenia platnosti licenčnej zmluvy.

Program Software Assurance je zahrnutý v čase získania licencie na softvér a možno ho začať okamžite využívať až do skončenia platnosti licenčnej zmluvy.

Služby Online Services

Ponúkané

Ponuka služieb Online Services**.

Ponuka služieb Online Services**.

Ak si chcete zakúpiť alebo obnoviť multilicenčné programy spoločnosti Microsoft, obráťte sa na partnera alebo miestneho predajcu spoločnosti Microsoft. Počas procesu objednávania požiadajte partnera alebo miestneho predajcu o kontrolu podmienok zmluvy k programu, cien a platobných podmienok.

Vyhľadajte zdroje informácií, ktoré vám pomôžu nasadiť a spravovať prostriedky súvisiace s vašou multilicenčnou zmluvou so spoločnosťou Microsoft.

Lokalita Volume Licensing Service Center

Lokalita VLSC (Volume Licensing Service Center) umožňuje preberať licencované produkty, získať prístup k produktovým kľúčom a spravovať multilicenčné zmluvy so spoločnosťou Microsoft a aktivity súvisiace s licenciami – všetko na jednom mieste online.

Výhody programu Software Assurance

Aktivácia výhod programu Software Assurance pre vašu organizáciu je jednoduchá. Väčšinu výhod možno aktivovať prostredníctvom lokality VLSC, ku ktorej k nim možno takisto získať prístup. Webová lokalita programu Software Assurance poskytuje všetko, čo potrebujete vedieť.