Domov > Možnosti licencií > Select Plus

Od 1. júla 2011 nie sú k dispozícii zmluvy k programu Select. Zákazníci, ktorí si zakúpili program Select License, môžu migrovať na program Select Plus pri zachovaní súčasnej cenovej úrovne.

Ďalšie informácie získate v časti Najčastejšie otázky (v angličtine).

Flexibilita a možnosti správy

Program Select Plus je finančne efektívny spôsob, ako uskutočňovať transakčné nákupy, a ponúka množstvo ďalších výhod vrátane nasledujúcich možností:

  • Jednoduchšia správa prostriedkov s prehľadom o celej organizácii a centralizovanou tvorbou zostáv, pretože nákupy všetkých pobočiek sú naviazané na ich vlastné jedinečné ID zákazníka.

  • Maximalizácia výhod licencovania vďaka automatickým úsporám nákladov pri nákupe v rámci celej organizácie a maximalizácia výhod programu Microsoft Software Assurance bez ohľadu na to, kedy sa nákup uskutočňuje.

  • Zefektívnenie zmluvného procesu s jednou zmluvou pre celú organizáciu, ktorej platnosť sa nikdy nekončí, zabezpečením súladu s programom Software Assurance a konsolidáciou licencovania.

Oprávnenosť

Odporúčaná možnosť pre organizácie s 250 alebo viacerými stolnými počítačmi.

Okrem komerčných spoločností ponúka spoločnosť Microsoft programy Select aj pre nasledujúce odvetvia:

  • vládne organizácie,

  • zdravotnícke organizácie,

  • vzdelávacie inštitúcie.

Ďalšie informácie o multilicenčných programoch pre jednotlivé odvetvia (v angličtine).

Prezrite si nasledujúce porovnanie funkcií, ktoré vám pomôže určiť, ktorý multilicenčný program spoločnosti Microsoft je vhodný pre vašu organizáciu.

= K dispozícii sú výhody! Podrobné informácie získate presunutím ukazovateľa myši.

= K dispozícii sú výhody! Žiadne ďalšie podrobnosti nie sú k dispozícii.

Výhody

Select Plus

Minimálny počet stolných počítačov

any

5+

250+

Ceny začínajú na 500 bodoch za skupinu produktov.

Dostupné ponuky licencovania

Licencie

Programy License, License and Software Assurance a Software Assurance dostupné na obnovenie alebo pre oprávňujúce nákupy produktov OEM (Original Equipment Manufacturer) a FPP (Full Packaged Product).

Licencie a Software Assurance

Programy License, License and Software Assurance a Software Assurance dostupné na obnovenie alebo pre oprávňujúce nákupy produktov OEM (Original Equipment Manufacturer) a FPP (Full Packaged Product).

Software Assurance

Programy License, License and Software Assurance a Software Assurance dostupné na obnovenie alebo pre oprávňujúce nákupy produktov OEM (Original Equipment Manufacturer) a FPP (Full Packaged Product).

Ceny

Založené na skupinách produktov

Ku každej ponuke produktu (License, Software Assurance a License and Software Assurance) je priradená určitá bodová hodnota za jednu skupinu produktov, ktorá určuje cenovú úroveň. Body sa vypočítavajú na základe skupín produktov a každoročne sa kontrolujú. Zľavy sú automaticky rozdelené do pásiem a sú nastavené na úrovni hlavnej pridruženej spoločnosti. Úroveň A: 500 až 3 999 bodovÚroveň B: 4 000 až 9 999 bodovÚroveň C: 10 000 až 24 999 bodovÚroveň D: 25 000 bodov a viac**

Založené na zamestnancoch

Založené na stolných počítačoch

Založené na licenciách a programe Software Assurance

Obdobie platnosti zmluvy

Bez skončenia platnosti

Bez skončenia platnosti zmluvy.

1 rok

2 roky

3 roky

Možnosti platby

Vopred

Pri nákupe samotných licencií je potrebné uskutočniť platbu vopred.

Mesačne

Ročne

Dve možnosti ročných platieb: na výročie pridruženia a výročie objednávky.

Nákup

Priamy

Nepriamy

Len zástupcovia Microsoft Authorized Large Account Reseller.

Dodávky produktov

Získané samostatne

Jedna kópia média sa bezplatne odosiela s prvou objednávkou pre objednané licencované produkty.

Poskytnuté

Software Assurance

Možnosť pridania

Prvé objednávky programu Software Assurance realizované kedykoľvek počas roka budú mať spoločný dátum skončenia platnosti po troch rokoch. Objednávky sa nesmú vzťahovať na obdobie kratšie než 25 mesiacov.

Zahrnuté

Služby Online Services

Ponúkané

Ponuka služieb Online Services*.

Ak si chcete zakúpiť alebo obnoviť multilicenčné programy spoločnosti Microsoft, obráťte sa na partnera alebo miestneho predajcu spoločnosti Microsoft. Počas procesu objednávania požiadajte partnera alebo miestneho predajcu o kontrolu podmienok zmluvy k programu, cien a platobných podmienok.

Vyhľadajte zdroje informácií, ktoré vám pomôžu nasadiť a spravovať prostriedky súvisiace s vašou multilicenčnou zmluvou so spoločnosťou Microsoft.

Lokalita Volume Licensing Service Center

Lokalita VLSC (Volume Licensing Service Center) umožňuje preberať licencované produkty, získať prístup k produktovým kľúčom a spravovať multilicenčné zmluvy so spoločnosťou Microsoft a aktivity súvisiace s licenciami – všetko na jednom mieste online.

Výhody programu Software Assurance

Aktivácia výhod programu Software Assurance pre vašu organizáciu je jednoduchá. Väčšinu výhod možno aktivovať prostredníctvom lokality VLSC, ku ktorej k nim možno takisto získať prístup. Webová lokalita programu Software Assurance poskytuje všetko, čo potrebujete vedieť.