Windows Server 2012

PREHODNOŤTE IT.

Rethink Server

Váš podnik je pod neustálym konkurenčným tlakom a zároveň chce sledovať nové podnikové trendy. Moderné, správne navrhnuté a rozšíriteľné IT oddelenie môže byť tým rozhodujúcim bodom!

3 SPÔSOBY, KTORÝMI MÔŽE WINDOWS SERVER 2012 POMÔCŤ VAŠEJ SPOLOČNOSTI:

INOVUJTE

Vaša spoločnosť má server Windows Server 2003 alebo staršie servery

  • Vylepšite zabezpečenie pomocou zníženia alebo eliminovania potreby bezpečnostných opráv.

  • Zjednodušte integráciu podnikových aplikácií.

  • Zmenšite riziká a znížte náklady spojené so zlyhaním hardvéru a softvéru.

  • Eliminujte regulačné a zákonné riziká súvisiace s používaním nepodporovaného hardvéru a softvéru v podniku.

VIRTUALIZUJTE

Vaša spoločnosť chce získať väčšiu flexibilitu a rozšíriteľnosť

  • Maximalizujte dostupnosť prevádzky podniku a zvýšte spoľahlivosť infraštruktúry prostredníctvom vysokej dostupnosti.

  • Vylepšite výkon pomocou väčšieho využívania kapacít a nižšej spotreby energie.

  • Využite nové možnosti na vylepšenie obchodnej hodnoty prostredníctvom vyššej produktivity, lepšej viditeľnosti podniku a nových výnosov.

CENTRALIZUJTE

Vaša spoločnosť používa najnovšie verzie, no chce zdokonaliť správu IT

  • Zjednodušte operácie IT pomocou centralizovaného monitorovania a spravovania počítačov, serverov a virtuálneho pracovného vyťaženia.

  • Maximalizujte výhody virtualizácie.

  • Vylepšite produktivitu IT a úroveň poskytovaných služieb.