Cloud – zlom
rozdeľujúci malé podniky
na Slovensku

Celkovo 56 % respondentov tvrdí, že ich organizácia momentálne využíva cloudové služby

(a to aspoň jednu zozoznamu 8 služieb, prevažne ide o e-mail, ukladanie údajov, zálohovanie a služby servera Exchange).

Cloud a zabezpečenie

Zabezpečenie je dôvodom číslo jedna – u tých, ktorí si skutočne osvojili cloudové technológie – na migráciu do cloudu.

Zabezpečenie je jednou z najhlavnejších obáv – u malých a stredne veľkých podnikov nevyužívajúcich cloud –, ktoré majú v súvislosti s migráciou do cloudu.

Mobilná pracovná sila

75 %
malých a stredne veľkých podnikov na Slovensku nemá žiadnu mobilnú pracovnú silu alebo len menej ako 10 %, prípadne zamestnancov pracujúcich mimo kancelárie*. Okrem toho iba 20 % si myslí, že je dôležité ponúknuť pracovníkom možnosti vzdialenej alebo mobilnej práce v budúcnosti.


(* mobilná pracovná sila/práca mimo kancelárie = práca na diaľku alebo cestovanie za obchodom aspoň 4 – 5 dní do mesiaca)

Čas venovaný problémom s IT

12 % slovenských malých a stredne veľkých podnikov strávi viac ako 3 hodiny týždenne zaoberaním sa problémami s IT, čo je viac ako 156 hodín ročne.

Faktor ceny

83 % malých a stredne veľkých podnikov na Slovensku tvrdí, že dôležitým faktorom pri premýšľaní o IT a softvérových riešeniach je cena.

65 % malých a stredne veľkých podnikov na Slovensku tvrdí, že dôvodom prechodu do cloudu by mohlo byť zníženie nákladov.

Faktor úspechu

49 %
opýtaných na Slovensku si myslí, že IT zohrávajú kľúčovú úlohu v úspešnosti spoločnosti.

Faktor technológie

29 %
malých a stredne veľkých podnikov na Slovensku sa domnieva, že zaostáva za rovnakými spoločnosťami vo vlastnej krajine, a až 37 % sa domnieva, že zaostáva za takýmito spoločnosťami kdekoľvek na svete.* Prieskum uskutočnila spoločnosť Ipsos Mori v mene spoločnosti Microsoft medzi zamestnancami na plný úväzok v organizáciách alebo podnikoch s celkovým počtom zamestnancov do 25 na 22 trhoch v rámci Európy: Belgicko/Luxembursko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a Ukrajina. Celkovo sa prieskumu na všetkých trhoch zúčastnilo 6 800 respondentov.