Ochrana vášho súkromia v aplikácii MixRadio

Február 2015

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile opisujú, ako spracúvame vaše osobné údaje pri používaní našich produktov a služieb. Okrem toho sa na využívanie služby MixRadio (ďalej len „Služba“) vzťahujú aj nasledujúce informácie. Funkcie tejto Služby môžu závisieť od spôsobu prístupu k danej Službe. Prístup prostredníctvom webového prehliadača poskytuje iné funkcie než prístup prostredníctvom mobilného klienta. Rôzne modely zariadení a verzie softvéru tejto Služby môžu ponúkať rôzne funkcie.

Aké informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme nasledujúce kategórie informácií:

Kontaktné údaje

Keď sa zaregistrujete v rámci tejto Služby a vytvoríte si účet, zaregistrujú sa vaše kontaktné údaje ako je e-mailová adresa alebo číslo mobilného telefónu spolu s používateľským menom a heslom.

Technické informácie

Keď využívate túto Službu, spoločnosť Microsoft Mobile môže automatizovane zhromažďovať niektoré technické informácie ako napríklad typ mobilného telefónu, jedinečné identifikátory zariadenia alebo operátora, IP adresu, časové pásmo, technické údaje o vašom SW klientovi, jazyk a krajinu, podrobnosti o spustení aplikácie, ako aj počet a typ pripojených alebo definovaných kompatibilných mobilných zariadení. Informácie o používaní súborov cookie nájdete v našich zásadách pre súbory cookie.

Informácie o kreditnej alebo debetnej karte

Ak sa rozhodnete uskutočniť nákup prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty, musíte spoločnosti Microsoft Mobile poskytnúť údaje o svojej karte. Údaje o karte sa nepriradia k vášmu účtu, ak to však povolíte, v takom prípade sa údaje o karte uložia u sprostredkovateľa platieb, priradia k vášmu účtu a môžu sa používať na ďalšie transakcie s tým istým účtom. Táto Služba vám môže ponúknuť možnosť pridať si k účtu kredit alebo si objednať prémiový balík, ktorý vám poskytuje rozšírené funkcie tejto Služby.

Vaše transakcie

Vaše transakcie s našou spoločnosťou (napríklad registráciu v rámci tejto Služby a vaše nákupy a sťahovanie dát vykonávané v rámci tejto Služby) zaznamenávame. Zaznamenávame napríklad názov stiahnutého produktu, dátum a čas stiahnutia, informácie o tom, v ktorej oblasti s obsahom bola skladba zakúpená a o počte streamovaných alebo vypočutých skladieb, sumu a spôsob platby (ak sa uskutoční) a e-mailovú adresu zaslania platobného dokladu (ak je k dispozícii). Taktiež zaznamenávame prípadné komentáre, hodnotenia alebo recenzie, ktoré poskytnete pre akýkoľvek obsah.

Počúvanie hudby a iné používanie dát

Prispôsobený profil: Táto Služba vám umožňuje vytvoriť si prispôsobený profil na základe toho, akú hudbu počúvate. Tento profil slúži na prispôsobenie tejto Služby vaším preferenciám – napríklad na navrhovanie odporúčaní alebo poskytovanie informácií o vašich obľúbených umelcoch. Profil sa vytvorí na základe údajov o hudbe, ktorú počúvate. Ide o skladby, ktoré máte uložené vo svojom zariadení, skladby, ktoré počúvate, ako aj preskočené skladby, položky, ktoré sa vám páčia a nepáčia, a obľúbené skladby. Údaje o počúvanej hudbe sa zhromažďujú aj v prípade, keď prehrávač hudby prepnete do pozadia.

Ak sa prihlásite k svojmu účtu počas počúvania hudby, váš hudobný profil sa prepojí s vaším účtom a zostane aktívny až dovtedy, kým svoj účet nezrušíte. Keď svoj účet zrušíte, odstráni sa tiež váš profil počúvanej hudby. V závislosti od typu a verzie používaného zariadenia a nainštalovanej verzie softvéru sa môže zhromažďovanie doplňujúcich informácií prepojených s vaším profilom dať vypnúť v nastaveniach aplikácie.

Odporúčania: Táto Služba vám môže poskytnúť odporúčania týkajúce sa umelcov alebo skladieb, ktoré sa vám môžu páčiť. Tieto návrhy vychádzajú z vášho správania pri počúvaní hudby a označovaní skladieb a umelcov, ktorí sa vám páčia alebo nepáčia. Ak ste si vytvorili prispôsobený profil a povolili „push“ upozornenia, odporúčania môžete dostávať vo forme „push“ upozornení.

Oznamovanie pre držiteľov licencií: Za účelom vytvárania reportov o počúvanej hudbe pre držiteľov licencií zhromažďujeme informácie o prehrávaní rádia online a offline, preskakovaní skladieb a iných činnostiach týkajúcich sa prehrávania hudby. Tieto informácie sa spracúvajú anonymne, aby bolo možné poskytnúť súhrnné informácie držiteľom práv na hudobný obsah. Tieto informácie sa zhromažďujú bez ohľadu na nastavenia prispôsobenia vášho profilu alebo vašej účasti v Programe zlepšovania produktov a služieb.

Program zlepšovania produktov a služieb nám pomáha zlepšovať naše produkty spôsobom bližšie uvedeným v príslušnom dodatku o ochrane osobných údajov. Program zlepšovania si môžete vypnúť buď v nastaveniach aplikácie alebo nastaveniach zariadenia, a to v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Lokalizačné údaje

Vaša poloha môže byť použitá na poskytovanie informácií o okolitých podujatiach a na prispôsobenie vášho hudobného profilu v kontexte miesta. Ak tomu chcete zabrániť, môžete vypnúť lokalizačné služby aplikácie v ponuke nastavení aplikácie alebo zariadenia.

Vaše možnosti

Okrem možností uvedených v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile môžete zakázať zhromažďovanie štatistických informácií pre program zlepšovania produktov a služieb buď prostredníctvom nastavení aplikácie, alebo nastavení zariadenia, a to v závislosti od modelu zariadenia a verzie aplikácie.
V závislosti od typu používaného zariadenia a nainštalovanej verzie softvéru sa môže dať zhromažďovanie informácií o počúvaní hudby a používaní vypnúť v nastaveniach aplikácie. Keďže váš hudobný profil môže byť priradený k vášmu účtu, zvážte tiež to, že pokiaľ si povolíte zhromažďovanie údajov o počúvanej hudbe a súčasne sa prihlásite k účtu, vaše údaje o počúvanej hudbe sa priradia k vášmu účtu.
V závislosti od typu používaného zariadenia a nainštalovanej verzie softvéru môže aplikácia zhromažďovať a používať informácie o vašej polohe. V takom prípade budete mať vždy k dispozícii možnosť vypnúť zhromažďovanie a používanie lokalizačných údajov buď priamo v aplikácii, alebo v nastaveniach zariadenia.
Avšak nie je možné zamedziť zhromažďovaniu súhrnných anonymných informácií za účelom tvorby licenčných reportov pre držiteľov práv.

Ďalšie dôležité informácie

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom strediska starostlivosti o zákazníkov alebo na nasledujúcej fínskej adrese:
Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.