Dátum uvedenia do platnosti: 25.04.2014

Vaše súkromie v programe zlepšovania produktov a služieb Nokia a Net Promoter Score

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia Corporation („Nokia“) a Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile Oy („Microsoft Mobile“) objasňujú spôsob spracúvania vašich osobných údajov v kontexte príslušných produktov a služieb, ktoré poskytujú tieto subjekty. Okrem toho sa na vašu účasť v programe zlepšovania Nokia a Net Promoter Score (spoločne označované ako „Program“) v súvislosti s produktmi a službami, ktoré poskytujú spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile, vzťahujú nasledovné podmienky. Výrazy „my“, „nás“, „nám“ a „náš/naša/naše“ sa viažu na spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile.

Svojou účasťou v tomto Programe poskytnete spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile dôležité informácie týkajúce sa využívania našich produktov, čo nám umožní ich vylepšovať. Poskytnuté informácie môžeme využívať aj na prispôsobenie ponúkaného obsahu.

Spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile sú nezávislí správcovia údajov pre tento Program.

Aké informácie zhromažďujeme?

Niektoré aplikácie a služby, ktoré poskytujú spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile, sú zapojené do tohto Programu.

Program zhromažďuje nasledujúce informácie o vašom zariadení a o aplikáciách a službách v zariadení. Sem môžu tiež patriť aplikácie od inýchspoločností než Nokia a Microsoft Mobile, ako aj aplikácie, ktoré poskytujú spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile pre platformy zariadení subjektov tretej strany.

Využívanie zariadenia, aplikácií a služieb

Ide napríklad o model zariadenia, operátora, krajinu, jedinečný identifikátor zariadenia v spojení s konkrétnou udalosťou (napríklad udalosti spustenia a zastavenia), použitú položku ponuky, zvolenú funkciu alebo zmenené predvolené nastavenie. Takisto sa môžu zhromažďovať informácie týkajúce sa stavu systému alebo zariadenia ako napríklad úroveň nabitia batérie a tiež to, či je pripojené príslušenstvo ako napríklad headset.

Diagnostika chýb

Sem patria informácie o situáciách súvisiacich s chybou ako napríklad to, ktorý úkon k nej viedol.

V rámci tohto Programu sa však nezhromažďuje obsah ako sú napríklad e-maily, SMS správy, dokumenty, poznámky, vyhľadávaný obsah, obsah mediálnych súborov, údaje o polohe a ďalší podobný obsah.

Odozva

Odozvu tvoria informácie ako je počet bodov alebo hodnotenie a iný druh odozvy, ktorú sa nám rozhodnete poskytnúť.

Ako využívame zhromaždené informácie?

Zlepšovanie produktov a služieb

Zhromaždené informácie nám pomáhajú zamerať naše úsilie týkajúce sa vylepšovania na to, čo zákazníci najviac vyžadujú, a na riešenie situácií súvisiacich s chybou. Na tieto účely môže každá zo zmluvných strán kombinovať informácie zhromaždené v rámci tohto Programu s inými údajmi, ktoré môžeme vlastniť, napríklad s vaším kontom Nokia.

Prispôsobenie

Zhromaždené informácie pomáhajú zmluvným stranám poskytovať vám adresnejšie prispôsobenie. Na zvýraznenie funkcií a služieb, ktoré vás zaujali, a na prispôsobenie marketingových správ v prípade objednania odberu marketingovej komunikácie môže každá zmluvná strana kombinovať informácie zhromaždené v rámci tohto Programu s inými údajmi, ktoré môže vlastniť, napríklad z vášho účtu Nokia.

Majte na pamäti, že zmluvná strana kombinuje iba údaje zhromaždené v tomto Programe s inými údajmi, ktoré môže vlastniť vo vzťahu k vlastným produktom a službám. Inými slovami, spoločnosť Nokia kombinuje informácie s inými údajmi súvisiacimi so službami spoločnosti Nokia a údajmi spoločnosti Microsoft Mobile, ktoré sa týkajú služieb Microsoft Mobile.

Ako zhromažďujeme informácie?

Na zhromažďovanie a odosielanie informácií do spoločností Nokia a Microsoft Mobile tento Program využíva softvér, ktorý je súčasťou zariadenia a aplikácií a služieb v zariadení. Informácie sa odosielajú, len keď je aktívne pripojenie k internetu, a komprimujú sa, aby pri každej inštancii predstavovali len niekoľko kilobajtov.

Aké sú naše postupy súvisiace so zdieľaním informácií?

Informácie zhromaždené týmto Programom nezdieľame s nezávislými subjektmi tretej strany, pokiaľ nie je uvedené v našich zásadách ochrany súkromia inak. Informácie, ktoré zhromaždí konkrétna aplikácia tretej strany, sa však môžu zdieľať s poskytovateľom tej aplikácie v súhrnnej neidentifikovateľnej forme.

Aké ochranné prostriedky sa používajú?

Informácie, ktoré Program uloží v zariadení, sú chránené pred neoprávneným prístupom a používaním. Tento Program používa na odosielanie informácií zo zariadenia na naše servery zabezpečené protokoly. Ihneď po odoslaní sa informácie odstránia z pamäte zariadenia. Ak sa rozhodnete pre neúčasť v tomto Programe, Program nebude zhromažďovať žiadne informácie. Všetky neodoslané informácie zhromaždené pred ukončením účasti v Programe sa odošlú spolu s vaším rozhodnutím o neúčasti.

Vaše možnosti

Vaša účasť v tomto Programe je dobrovoľná. Tento Program môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach telefónu, aplikácie alebo služby. Táto možnosť sa môže nachádzať v ponuke aplikácie alebo v hlavnej ponuke nastavení zariadenia. Táto možnosť sa nazýva Program zlepšovania Nokia, Program zlepšovania alebo podobne.

Ak chcete využiť svoje právo na ochranu súkromia vo vzťahu k tomuto Programu, môžete kontaktovať spoločnosť Microsoft Mobile alebo Nokia a vo veci vašej požiadavky sa bude postupovať v súlade so zákonmi a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na tento Program.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Nokia môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Spoločnosť Microsoft Mobile môžete kontaktovať prostredníctvom strediska starostlivosti o zákazníkov alebo nasledujúcich kontaktných údajov:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Nahor