Dátum uvedenia do platnosti: 25.04.2014

Vaše súkromie v programe zlepšovania produktov a služieb Nokia a Net Promoter Score

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia Corporation („Nokia“) a Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile Oy („Microsoft Mobile“) objasňujú spôsob spracúvania vašich osobných údajov v kontexte príslušných produktov a služieb, ktoré poskytujú tieto subjekty. Okrem toho sa na vašu účasť v programe zlepšovania Nokia a Net Promoter Score (spoločne označované ako „Program“) v súvislosti s produktmi a službami, ktoré poskytujú spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile, vzťahujú nasledovné podmienky. Výrazy „my“, „nás“, „nám“ a „náš/naša/naše“ sa viažu na spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile.

Svojou účasťou v tomto Programe poskytnete spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile dôležité informácie týkajúce sa využívania našich produktov, čo nám umožní ich vylepšovať. Poskytnuté informácie môžeme využívať aj na prispôsobenie ponúkaného obsahu.

Spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile sú nezávislí správcovia údajov pre tento Program.

Aké informácie zhromažďujeme?

Niektoré aplikácie a služby, ktoré poskytujú spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile, sú zapojené do tohto Programu.

Program zhromažďuje nasledujúce informácie o vašom zariadení a o aplikáciách a službách v zariadení. Sem môžu tiež patriť aplikácie od inýchspoločností než Nokia a Microsoft Mobile, ako aj aplikácie, ktoré poskytujú spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile pre platformy zariadení subjektov tretej strany.

Využívanie zariadenia, aplikácií a služieb

Ide napríklad o model zariadenia, operátora, krajinu, jedinečný identifikátor zariadenia v spojení s konkrétnou udalosťou (napríklad udalosti spustenia a zastavenia), použitú položku ponuky, zvolenú funkciu alebo zmenené predvolené nastavenie. Takisto sa môžu zhromažďovať informácie týkajúce sa stavu systému alebo zariadenia ako napríklad úroveň nabitia batérie a tiež to, či je pripojené príslušenstvo ako napríklad headset.

Diagnostika chýb

Sem patria informácie o situáciách súvisiacich s chybou ako napríklad to, ktorý úkon k nej viedol.

V rámci tohto Programu sa však nezhromažďuje obsah ako sú napríklad e-maily, SMS správy, dokumenty, poznámky, vyhľadávaný obsah, obsah mediálnych súborov, údaje o polohe a ďalší podobný obsah.

Odozva

Odozvu tvoria informácie ako je počet bodov alebo hodnotenie a iný druh odozvy, ktorú sa nám rozhodnete poskytnúť.

Ako využívame zhromaždené informácie?

Zlepšovanie produktov a služieb

Zhromaždené informácie nám pomáhajú zamerať naše úsilie týkajúce sa vylepšovania na to, čo zákazníci najviac vyžadujú, a na riešenie situácií súvisiacich s chybou. Na tieto účely môže každá zo zmluvných strán kombinovať informácie zhromaždené v rámci tohto Programu s inými údajmi, ktoré môžeme vlastniť, napríklad s vaším kontom Nokia.

Prispôsobenie

Zhromaždené informácie pomáhajú zmluvným stranám poskytovať vám adresnejšie prispôsobenie. Na zvýraznenie funkcií a služieb, ktoré vás zaujali, a na prispôsobenie marketingových správ v prípade objednania odberu marketingovej komunikácie môže každá zmluvná strana kombinovať informácie zhromaždené v rámci tohto Programu s inými údajmi, ktoré môže vlastniť, napríklad z vášho účtu Nokia.

Majte na pamäti, že zmluvná strana kombinuje iba údaje zhromaždené v tomto Programe s inými údajmi, ktoré môže vlastniť vo vzťahu k vlastným produktom a službám. Inými slovami, spoločnosť Nokia kombinuje informácie s inými údajmi súvisiacimi so službami spoločnosti Nokia a údajmi spoločnosti Microsoft Mobile, ktoré sa týkajú služieb Microsoft Mobile.

Ako zhromažďujeme informácie?

Na zhromažďovanie a odosielanie informácií do spoločností Nokia a Microsoft Mobile tento Program využíva softvér, ktorý je súčasťou zariadenia a aplikácií a služieb v zariadení. Informácie sa odosielajú, len keď je aktívne pripojenie k internetu, a komprimujú sa, aby pri každej inštancii predstavovali len niekoľko kilobajtov.

Aké sú naše postupy súvisiace so zdieľaním informácií?

Informácie zhromaždené týmto Programom nezdieľame s nezávislými subjektmi tretej strany, pokiaľ nie je uvedené v našich zásadách ochrany súkromia inak. Informácie, ktoré zhromaždí konkrétna aplikácia tretej strany, sa však môžu zdieľať s poskytovateľom tej aplikácie v súhrnnej neidentifikovateľnej forme.

Aké ochranné prostriedky sa používajú?

Informácie, ktoré Program uloží v zariadení, sú chránené pred neoprávneným prístupom a používaním. Tento Program používa na odosielanie informácií zo zariadenia na naše servery zabezpečené protokoly. Ihneď po odoslaní sa informácie odstránia z pamäte zariadenia. Ak sa rozhodnete pre neúčasť v tomto Programe, Program nebude zhromažďovať žiadne informácie. Všetky neodoslané informácie zhromaždené pred ukončením účasti v Programe sa odošlú spolu s vaším rozhodnutím o neúčasti.

Vaše možnosti

Vaša účasť v tomto Programe je dobrovoľná. Tento Program môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach telefónu, aplikácie alebo služby. Táto možnosť sa môže nachádzať v ponuke aplikácie alebo v hlavnej ponuke nastavení zariadenia. Táto možnosť sa nazýva Program zlepšovania Nokia, Program zlepšovania alebo podobne.

Ak chcete využiť svoje právo na ochranu súkromia vo vzťahu k tomuto Programu, môžete kontaktovať spoločnosť Microsoft Mobile alebo Nokia a vo veci vašej požiadavky sa bude postupovať v súlade so zákonmi a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na tento Program.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Nokia môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Spoločnosť Microsoft Mobile môžete kontaktovať prostredníctvom strediska starostlivosti o zákazníkov alebo nasledujúcich kontaktných údajov:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.