Vaše súkromie v Programe zlepšovania produktov a služieb a službe Net Promoter Score

Február 2015

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile Oy („Microsoft Mobile“) objasňujú spôsob spracúvania vašich osobných údajov v kontexte príslušných produktov a služieb. Svojou účasťou v Programe zlepšovania produktov a služieb („Program“) poskytnete spoločnosti Microsoft Mobile dôležité informácie týkajúce sa využívania našich produktov, čo nám umožní ich zlepšovanie. Poskytnuté informácie môžeme využívať aj na prispôsobenie ponúkaného obsahu.

Správcom údajov pre Program je spoločnosť Microsoft Mobile.

Aké informácie zhromažďujeme?

Program zhromažďuje nasledujúce informácie o vašom zariadení a o aplikáciách a službách v zariadení. Môžu sem tiež patriť aplikácie od iných spoločností než Microsoft Mobile, ako aj aplikácie, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft Mobile pre platformy zariadení subjektov tretej strany.

Využívanie zariadenia, aplikácií a služieb Toto zahŕňa údaje týkajúce sa zariadenia ako napríklad model zariadenia, operátora, krajinu, jedinečný identifikátor zariadenia v spojení s konkrétnou udalosťou (napríklad udalosti spustenia a zastavenia), použitú položku ponuky, zvolenú funkciu alebo zmenené predvolené nastavenie. Takisto sa môžu zhromažďovať informácie týkajúce sa stavu systému alebo zariadenia, ako napríklad úroveň nabitia batérie a tiež to, či je pripojené príslušenstvo, napríklad headset.

Diagnostika chýb Patria sem informácie o situáciách súvisiacich s chybou ako napríklad to, ktorý úkon k nej viedol. V rámci tohto Programu sa však nezhromažďuje obsah ako sú napríklad e-maily, SMS správy, dokumenty, poznámky, vyhľadávaný obsah, obsah mediálnych súborov, údaje o polohe a ďalší podobný obsah.

Odozva Odozvu tvoria informácie ako je počet bodov alebo hodnotenie a iný druh odozvy, ktorú sa nám rozhodnete poskytnúť.

Ako využívame zhromaždené informácie?

Zlepšovanie produktov a služieb

Zhromaždené informácie nám pomáhajú zamerať naše úsilie týkajúce sa vylepšovania na to, čo zákazníci najviac vyžadujú, a na riešenie situácií súvisiacich s chybou. Na tieto účely môže spoločnosť Microsoft Mobile kombinovať informácie zhromaždené v rámci tohto Programu s inými údajmi, ktoré môže vlastniť, napríklad údajmi zhromaždenými z iných programov zlepšovania spoločnosti Microsoft.

Prispôsobenie

Zhromaždené informácie pomáhajú zmluvným stranám poskytovať vám adresnejšie prispôsobenie. Na zvýraznenie funkcií a služieb, ktoré vás zaujali, a na prispôsobenie marketingových správ v prípade objednania odberu marketingovej komunikácie môže spoločnosť Microsoft Mobile kombinovať informácie zhromaždené v rámci tohto Programu s inými údajmi, ktoré môže vlastniť.
Upozorňujeme, že spoločnosť Microsoft Mobile kombinuje iba údaje zhromaždené v tomto Programe s inými údajmi, ktoré môže vlastniť vo vzťahu k vlastným produktom a službám.

Ako zhromažďujeme informácie?

Na zhromažďovanie a odosielanie informácií do spoločnosti Microsoft Mobile využíva tento Program softvér, ktorý je súčasťou zariadenia a aplikácií a služieb v zariadení. Informácie sa odosielajú, len keď je pripojenie k internetu aktívne, a komprimujú sa tak, aby sa zakaždým odoslalo iba niekoľko kilobajtov.

Aké sú naše postupy súvisiace so zdieľaním informácií?

Informácie zhromaždené týmto Programom nezdieľame s nezávislými subjektmi tretej strany, pokiaľ nie je v našich zásadách ochrany súkromia uvedené inak. Informácie, ktoré zhromaždí konkrétna aplikácia tretej strany, sa však môžu zdieľať s poskytovateľom tej aplikácie v súhrnnej neidentifikovateľnej forme.

Aké ochranné prostriedky sa používajú?

Informácie, ktoré Program uloží v zariadení, sú chránené pred neoprávneným prístupom a používaním. Tento Program používa na odosielanie informácií zo zariadenia na naše servery zabezpečené protokoly. Ihneď po odoslaní sa informácie odstránia z pamäte zariadenia. Ak sa rozhodnete pre neúčasť v tomto Programe, Program nebude zhromažďovať žiadne informácie. Všetky neodoslané informácie zhromaždené pred ukončením účasti v Programe sa odošlú spolu s vaším rozhodnutím o neúčasti.

Vaše možnosti

Vaša účasť v tomto Programe je dobrovoľná. Tento Program môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach zariadenia, aplikácie alebo služby. Táto možnosť sa môže nachádzať v ponuke aplikácie alebo v hlavnej ponuke nastavení zariadenia. Táto možnosť sa nazýva „Program zlepšovania produktov a služieb“.

Ak chcete využiť svoje právo na ochranu súkromia vo vzťahu k tomuto Programu, môžete kontaktovať spoločnosť Microsoft Mobile a vo veci vašej požiadavky sa bude postupovať v súlade so zákonmi a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na tento Program.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Microsoft Mobile môžete kontaktovať prostredníctvom strediska starostlivosti o zákazníkov alebo nasledujúcich kontaktných údajov:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.