Dátum uvedenia do platnosti: 25.04.2014

Vaše súkromie v rámci služby Nokia Obchod

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile objasňujú, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď využívate naše produkty a služby. Okrem toho sa na využívanie služby Nokia Obchod (ďalej len „Služba“) vzťahujú aj nasledujúce informácie.

Táto Služba ponúka obsah, ktorý poskytuje spoločnosť Microsoft Mobile, ako aj subjekty tretej strany. Obsah, ktorý poskytujú subjekty tretej strany, majú často svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame vám oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov týchto spoločností tretej strany. Microsoft Mobile nezodpovedá za ochranu osobných údajov ani za iné postupy týchto poskytovateľov obsahu.

Aké informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme nasledujúce kategórie informácií:

Registračné a kontaktné údaje

Na sťahovanie alebo nákup akéhokoľvek obsahu v rámci tejto Služby potrebujete účet Nokia. Prehliadať si obsah, ktorý je k dispozícii v rámci tejto Služby, je možné aj bez účtu.

Technické informácie

Keď využívate túto Službu, Microsoft Mobile môže automatizovane zhromažďovať niektoré technické informácie ako napríklad typ mobilného zariadenia, jedinečné identifikátory zariadenia alebo operátora, IP adresu, časové pásmo, technické údaje o vašom SW klientovi, ako aj vaše transakcie s Microsoft Mobile.

Informácie o kreditnej alebo debetnej karte

Ak sa rozhodnete uskutočniť nákup prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty, musíte spoločnosti Microsoft Mobile poskytnúť údaje o svojej karte. Údaje o karte sa nepriradia k vášmu účtu Nokia, ak to však povolíte, v takom prípade sa údaje o karte uložia u dôveryhodného sprostredkovateľa platieb a priradia k vášmu účtu Nokia, aby ste ich mohli jednoducho používať na ďalšie transakcie s tým istým účtom Nokia bez nutnosti opätovného zadávania všetkých údajov.

Vaše transakcie

Môžeme zaznamenávať aj vaše transakcie s našou spoločnosťou ako napríklad registráciu v rámci tejto Služby a vaše nákupy a sťahovanie dát vykonávané v rámci Služby. Môžeme napríklad zaznamenávať dátum a čas stiahnutia, názov stiahnutého produktu, sumu a spôsob platby (podľa vhodnosti) a e-mailovú adresu zaslania platobného dokladu (ak ste ju spoločnosti Microsoft Mobile poskytli). Ďalej môžeme zaznamenávať prípadné komentáre, hodnotenia alebo recenzie, ktoré poskytnete pre akýkoľvek obsah. V prípade, že nákupy uskutočňujete prostredníctvom účtovného systému operátora, môžeme zaznamenávať aj vaše mobilné telefónne číslo.

Ako využívame zhromaždené informácie?

Poskytovanie Služieb

Ako je podrobnejšie uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov, informácie, ktoré sa v rámci Služby zhromažďujú, sa využívajú na poskytovanie tejto Služby, na vývoj našich produktov a služieb, na komunikáciu s vami a na poskytovanie odporúčaní.

Patria sem aktivity ako napr. určenie použiteľnosti a kompatibility obsahu pre vaše mobilné zariadenie, správa príslušných licencií, umožnenie stiahnutia a opätovného nainštalovania rovnakého obsahu do toho istého zariadenia, ak došlo k odstráneniu alebo odinštalovaniu obsahu, ktorý ste si predtým zakúpili alebo stiahli, a poskytovanie obsahu špecificky prispôsobeného pre vášho operátora, zobrazovanie histórie sťahovania, overenie vašej identity a spracovanie platieb.

Táto Služba umožňuje upraviť a odstrániť históriu sťahovania.

Aké sú naše postupy súvisiace so zdieľaním informácií?

Táto Služba vám môže poskytovať možnosť zdieľať aktivity v rámci služby Nokia Obchod s vašimi priateľmi.

Ako sa podrobnejšie uvádza v našich zásadách ochrany súkromia, vaše osobné údaje smieme zdieľať:

  • s vaším súhlasom;

  • so pobočkami spoločnosti Microsoft Mobile a autorizovanými subjektmi tretej strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene; alebo

  • pokiaľ to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

Ďalšie dôležité informácie

Dajte nám vedieť, ak narazíte na akýkoľvek obsah, ktorý považujete za nevhodný. Každá položka obsahu a používateľská recenzia obsahuje prepojenie umožňujúce používateľom nahlásiť problém.

Ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti ochrany súkromia nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia. Informácie o tejto Službe nájdete na stránkach podpory.

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom strediska starostlivosti o zákazníkov alebo na nasledujúcej fínskej adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.