Dátum uvedenia do platnosti: 11. 7. 2014

Podmienky používania služby a ochrana súkromia pre prehliadač Nokia Xpress a prehliadač Nokia

Týmto dodatkom spolu s Podmienkami používania služieb spoločnosti Microsoft Mobile a Zásadami ochrany súkromia spoločnosti Microsoft Mobile (spoločne „Podmienky“) sa riadi a upravuje používanie príslušných služieb, webovej stránky a softvéru (spoločne „Služba“). Táto Služba je navrhnutá tak, aby vám umožnila plnohodnotné prezeranie internetu a prístup k webovým stránkam a webovým aplikáciám, a to dokonca aj k tým stránkam, ktoré boli navrhnuté pre počítačové prehliadače. Prehliadač Nokia Xpress a Prehliadač Nokia sú dva rôzne produkty a rozdiely medzi nimi sú opísané nižšie.

Prehliadač Nokia Xpress: S cieľom zobrazovania a optimalizácie webových stránok táto Služba využíva vyspelú technológiu „cloud" s vysokorýchlostným pripojením k internetu. Keď si pomocou prehliadača Xpress vyžiadate zobrazenie webovej stránky, vaša požiadavka sa k cieľovej webovej stránke smeruje cez server spoločnosti Microsoft Mobile. Server spoločnosti Microsoft Mobile prijme stránku z cieľovej webovej lokality, spracuje a optimalizuje ju pre vaše zariadenie, dáta sa následne skomprimujú a odošlú do vášho zariadenia. Táto optimalizácia umožňuje značne zmenšiť dátový objem webových stránok a vďaka tomu je prehliadanie rýchlejšie a v rámci predplateného objemu prenášateľných dát si môžete prezrieť viac webových stránok. Prehliadač Xpress je dostupný pre rôzne platformy, nie však pre telefóny Nokia X.

Prehliadač Nokia: Táto Služba je dostupná exkluzívne pre telefóny Nokia X a používa výlučne vyspelé klientske technológie typu „open source“. Prehliadač Nokia zahŕňa podporu viacerých okien, často navštevovaných stránok pre rýchlejšie a jednoduchšie prehliadanie, integráciu funkcie Fastlane, univerzálne zdieľanie a správcu hesiel.

Poplatky za prenos dát

Na prístup k internetu prostredníctvom tejto Služby sú potrebné dátové služby siete operátora alebo pripojenie Wi-Fi (ak ho vaše zariadenie podporuje). Prezeranie webových stránok môže predstavovať prenos veľkého množstva dát. Skutočné poplatky za prenos dát sa líšia v závislosti od množstva prezretých stránok, dátových paušálov operátora a iných faktorov. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Aké informácie zhromažďujeme?

Keď si prezeráte web, nespája sa to so žiadnymi informáciami, podľa ktorých vás možno identifikovať. Bez vášho súhlasu nezhromažďujeme, ani nijako inak nepristupujeme k žiadnym informáciám, ktoré si prezeráte na webových stránkach alebo vo webových aplikáciách, ani nezhromažďujeme žiadne informácie, ktoré by ste mohli zadávať na webovej stránke alebo vo webovej aplikácii prostredníctvom tejto Služby.

Súbory „cookie", záložky a iné uložené položky:Súbory „cookie" sú informácie, ktoré ukladajú webové stránky vo vašom prehliadači. Umožňujú webovej stránke zobrazovať alebo prispôsobovať zobrazované informácie. Súbory „cookie" webových stránok, ktoré navštívite prostredníctvom našej Služby, sa ukladajú na naše servery. Súbory „cookie" môžete kedykoľvek vymazať cez možnosť „odstrániť cookies" alebo „odstrániť všetky osobné údaje" v ponuke nastavení.
Táto Služba vám tiež umožňuje ukladať si záložky alebo obľúbené webové stránky. Ak sa rozhodnete uložiť si záložku, tá sa uloží bezpečne v zariadení, nie v našom serveri. Tieto záložky môžete kedykoľvek odstrániť tak, že ich zvolíte a odstránite alebo tiež zvolením možnosti „odstrániť všetky osobné údaje" v ponuke nastavení.
Podobne vám táto Služba umožňuje ukladať používateľské mená a heslá, aby ste sa mohli k svojim obľúbeným webovým stránkam prihlasovať rýchlejšie a jednoduchšie. Ak sa rozhodnete používať túto funkciu, používateľské mená a heslá sa ukladajú bezpečne do zariadenia, nie na naše servery. Tieto údaje môžete kedykoľvek vymazať cez možnosť „odstrániť cookies" alebo „odstrániť všetky osobné údaje" v ponuke nastavení.
Miesto: Váš prehliadač podporuje štandardné funkcie geografického určovania polohy. Váš webový prehliadač umožňuje webovým stránkam a aplikáciám s vaším súhlasom získavať polohu vášho zariadenia. Zdieľanie informácií o polohe môžete zrušiť pomocou nastavení prehliadača.
Len pre prehliadač Nokia Xpress: Náhodný identifikátor a iné registračné údaje servera: Vášmu prehliadaču je pridelený náhodný a jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje našim serverom priradiť uložené súbory „cookie" k vášmu prehliadaču, ako aj konfiguráciu vášho prehliadača a zariadenia (napríklad jazyk alebo kvalitu obrazu), ktoré sú potrebné na spracovanie webových stránok. Informácie, medzi ktoré napríklad patrí konfigurácia prehliadača (typ zariadenia, verzia prehliadača, IP adresa a pod.), časová značka, geografická poloha (ak je povolená) a všetky informácie zadávané do riadka s adresou (adresy URL alebo vyhľadávané slová) sa automaticky ukladajú v našich serveroch. Tieto informácie neslúžia na vašu osobnú identifikáciu.
Len pre Prehliadač Nokia: Program zlepšovania prehliadača: Aby sme porozumeli zvyklostiam používateľov za účelom ďalšieho vývoja prehliadača, môžeme zhromažďovať určité údaje o prehliadaní ako napríklad navštívené webové stránky vrátane všetkých informácií, ktoré zadáte do riadka s adresou URL (adresy URL a vyhľadávané výrazy) a časové značky. Tieto informácie neslúžia na vašu osobnú identifikáciu.

Aké máte možnosti?

V ponuke nastavení vášho prehliadača sú možnosti na spravovanie vášho súkromia. V závislosti od typu používaného zariadenia, softvérovej platformy a verzie softvéru sa môže dostupnosť nastavení a funkcií líšiť.
Spravovanie súborov „cookie" vám umožňuje odstrániť uložené súbory „cookie" a, ak je to možné, zakázať ukladanie súborov „cookie".
Vymazanie histórie umožňuje vymazať históriu prehliadania, ktorá je bezpečne uložená v zariadení.
Odstránenie osobných údajov umožňuje odstrániť všetky súbory „cookie", históriu prehliadania, používateľské mená a heslá, záložky a iné uložené položky. Tento príkaz tiež nahradí váš náhodný jedinečný identifikátor novým.
Nastavenia polohy vám umožňujú zapnúť alebo vypnúť funkciu zisťovania polohy pre webové stránky a aplikácie. Táto možnosť tiež aktivuje alebo vyraďuje zaznamenávanie geografickej polohy.
Program zlepšovania umožňuje zapnúť alebo vypnúť náš program zlepšovania.
Len pre Prehliadač Nokia: Program zlepšovania prehliadača umožňuje zapnúť alebo vypnúť analýzu zlepšovania prehliadača za účelom jeho ďalšieho vývoja.

Ako využívame zhromaždené informácie?

Uložené údaje využívame na to, aby sme vám poskytli tieto Služby a na vývoj našich výrobkov a služieb. Tiež vám môžeme odporúčať návštevu iných webových stránok alebo zobrazovať reklamu na základe navštívených adries URL a/alebo na základe aktuálnej geografickej polohy vášho zariadenia.

Aké ochranné prostriedky sa používajú?

Naše servery sú chránené technickými a organizačnými opatreniami na zabezpečenie informácií, aby sa predišlo akémukoľvek neautorizovanému prístupu k informáciám alebo spracovaniu používateľských údajov uložených na našich serveroch.

Len pre prehliadač Nokia Xpress: Zabezpečená komunikácia (HTTPS): Táto Služba je navrhnutá na zobrazovanie a optimalizáciu všetkej komunikácie s našimi servermi, čo vám zabezpečuje rýchlu a efektívnu prácu. Keď otvoríte stránky s pripojením HTTPS, Služba nadviaže zabezpečené spojenie medzi vaším zariadením a našimi servermi a medzi našimi servermi a cieľovou webovou stránkou. Pripojenie medzi zariadením a serverom je zabezpečené buď štandardným silným šifrovaním AES alebo šifrovaním HTTPS/SSL. Prepojenie servera s cieľovou webovou stránkou je zabezpečené šifrovaním HTTPS/SSL. Webové stránky sa bezpečne prenášajú z webovej lokality na naše servery a pred ďalším zabezpečeným prenosom do vášho zariadenia sa spracujú a optimalizujú. Informácie obsiahnuté na webových stránkach slúžia iba na spracovanie a optimalizáciu stránky na prenos do zariadenia z nášho servera. Spoločnosť Microsoft Mobile neukladá ani nepoužíva tieto informácie na žiadny účel.

Ďalšie dôležité informácie

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom miestneho strediska starostlivosti o zákazníkov alebo na nasledujúcej fínskej adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Webové stránky a obsah, ktorý poskytuje tretia strana, často obsahujú vlastné zmluvné podmienky a zásady ochrany súkromia (ďalej len „podmienky tretej strany“). Odporúčame vám oboznámiť sa so všetkými podmienkami tretej strany. Spoločnosť Microsoft Mobile nenesie zodpovednosť za aktivity a postupy takýchto webových stránok a poskytovateľov obsahu v súvislosti s ochranou súkromia spotrebiteľov a inými záležitosťami.

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.