Dátum uvedenia do platnosti: 25.04.2014

Vaše súkromie pri používaní funkcií sociálnych sietí

Týmto dodatkom spolu s Podmienkami používania služieb spoločnosti Microsoft Mobile a Zásadami ochrany súkromia spoločnosti Microsoft Mobile (spoločne „Podmienky“) sa riadi a upravuje používanie príslušných služieb, webovej stránky a softvéru (spoločne „Služba“). Obsahuje informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď používate naše produkty a služby týkajúce sa sociálnych sietí prostredníctvom svojho zariadenia. Funkcie sociálnych sietí vám umožňujú komunikovať s priateľmi prostredníctvom niekoľkých sociálnych sietí.

Aké informácie sa ukladajú vo vašom zariadení?

Funkcie sociálnych sietí vám umožňujú zdieľať obsah, ktorý v sociálnych sieťach vytvárate, ako aj získavať obsah zo sociálnych sietí. Napríklad sa vaše kontakty v rôznych sociálnych sieťach zobrazujú vo vašom zariadení tak, že okrem iného obsahujú fotografiu profilu, aktualizáciu stavu, kontaktné informácie a najnovšie aktivity kontaktu. Pomocou svojho zariadenia tiež môžete aktualizovať svoj stav a ďalšími spôsobmi ovládať svoje prostredie v sociálnych sieťach.

Spojenie vašich kontaktov a ich aktivít sa uskutočňuje vo vašom zariadení. Spojené spoločné zobrazenie je k dispozícii iba vo vašom zariadení. Spoločnosť Microsoft Mobile neukladá prepojené informácie, váš profil v sociálnej sieti, zoznamy priateľov, kontaktné údaje vašich priateľov, ani informácie spojené s profilom v sociálnej sieti, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, alebo pokiaľ neodsúhlasíte taký postup v súvislosti s inou službou. Nad informáciami, ktoré si ukladáte do svojho zariadenia, máte kontrolu vy.

Aké informácie spracúvajú služby sociálnej siete?

Nad používateľskými profilmi, zoznamami priateľov, aktualizáciami stavu, kontaktnými údajmi a inými podobnými osobnými údajmi služieb sociálnej siete máte kontrolu vy, príslušná sociálna sieť alebo iná tretia strana. Vašu viditeľnosť pre priateľov a používateľov internetu upravujú nastavenia ochrany súkromia vašej komunity. Každá sociálna sieť má svoje vlastné zásady ochrany súkromia a podmienky poskytovania služieb, ktoré upravujú používanie a zdieľanie informácií v rámci danej služby. Mali by ste sa dôkladne oboznámiť s podmienkami používania, zásadami ochrany súkromia a dostupnými nastaveniami ochrany súkromia v rámci služieb sociálnej siete. Spoločnosť Microsoft Mobile nenesie zodpovednosť za ochranu súkromia, bezpečnosť informácií, ani iné postupy poskytovateľov takýchto služieb. Spoločnosť Microsoft Mobile nezaručuje dostupnosť akejkoľvek služby sociálnej siete.

Aké informácie spracúva Microsoft Mobile?

Na používanie funkcií sociálnych sietí sa môže v niektorých modeloch zariadení vyžadovať účet Nokia.

Pri používaní funkcií sociálnych sietí spoločnosť Microsoft Mobile automaticky zhromažďuje niektoré technické údaje ako napríklad typ a sériové číslo vášho mobilného zariadenia, IP adresu, kód mobilnej siete a kód krajiny, časové pásmo, technické podrobnosti vášho softvérového klienta, ako aj vaše transakcie so spoločnosťou Microsoft Mobile. Ako ďalej objasňujú zásady ochrany súkromia spoločnosti Microsoft Mobile, tieto informácie sa používajú s cieľom poskytovať vám príslušné služby, vyvíjať ich a zlepšovať, ako aj prispôsobovať naše ponuky a vytvárať odporúčania.

Napriek tomu, že sa obsah vašej komunikácie so sociálnou sieťou (napríklad aktualizácia stavu) prenáša prostredníctvom serverov spoločnosti Microsoft Mobile, spoločnosť Microsoft Mobile nespracúva takéto informácie za žiadnym účelom s výnimkou zabezpečovania a uľahčovania takejto komunikácie.

Spoločnosť Microsoft Mobile neukladá heslá, ktoré používate v rámci služby sociálnych sietí. Namiesto toho sa na overenie, že ste oprávneným používateľom sociálnej siete, používa unikátny overovací token. Tento prístupový token spolu s vaším používateľským identifikátorom a používateľským menom v sociálnej sieti sa ukladajú na serveri spoločnosti Microsoft Mobile. Tieto údaje sa používajú na vašu komunikáciu so sociálnou sieťou a tiež pomáhajú prihlásiť sa na novom zariadení.

V niektorých prípadoch sa k vaším kontaktom priraďuje jedinečný identifikátor. Tento identifikátor sa ukladá na servery Microsoft Mobile. Spoločnosť Microsoft Mobile neukladá žiadne ďalšie informácie o vašich kontaktoch. Identifikátor sa priradí k vášmu účtu Nokia, aby ste mohli nadväzovať spojenia s príslušnými kontaktmi. Ak kontakt zruší svoj účet v sociálnej sieti alebo vás vymaže zo zoznamu svojich priateľov, identifikátor sa odstráni.

Ďalšie dôležité informácie

Chráňte si dáta – odhlasujte sa alebo si zamykajte telefón heslom, aby k vášmu prostrediu v sociálnej sieti nemali prístup iní ľudia.

Využívanie služieb sociálnych sietí si vyžaduje pripojenie k sieti. Informácie o poplatkoch za prenos dát vám poskytne váš operátor. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v používateľskej príručke.

Ďalšie dôležité informácie

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom strediska starostlivosti o zákazníkov alebo na nasledujúcej fínskej adrese:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.

Nahor