Prihlásenie

Zásady ochrany súkromia

Február 2015

NA VAŠOM SÚKROMÍ NÁM ZÁLEŽÍ

Microsoft, vrátane svojich sesterských spoločností, rešpektuje vaše súkromie a dodržiava platné zákony na ochranu údajov a súkromia. V týchto zásadách ochrany súkromia („Zásady") uvádzame, ako získavame a používame osobné údaje tam, kde je správcom údajov spoločnosť Microsoft Mobile.

Doplňujúce informácie týkajúce sa ochrany súkromia, ktoré sú špecifické pre produkt alebo službu vám poskytneme v Dodatkoch k týmto Zásadám a poskytneme vám tiež iné upozornenia, ktoré môžete vidieť počas používania našich produktov alebo služieb. Ak je rozdiel medzi takýmito upozorneniami a týmito Zásadami, upozornenia majú prednosť. Informácie o používaní operačného systému Windows Phone môžete nájsť tu. Majte na pamäti, že nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých zariadeniach (napríklad niektoré funkcie nie sú k dispozícii v telefónoch s obmedzenou pamäťou, alebo v telefónoch bez mobilných hlasových služieb alebo mobilných dát), vo všetkých sieťach alebo vo všetkých oblastiach.

Softvér vo vašom zariadení môže mať prístup k vašim informáciám. Naše produkty a služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby iných spoločností, ktoré majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za postupy ochrany súkromia iných a odporúčame vám, aby ste si ich zásady ochrany súkromia prečítali.

Ak s týmito Zásadami nesúhlasíte, nepoužívajte naše produkty a služby, a ani spoločnosti Microsoft osobné údaje neposkytujte.

Aké informácie zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje a iné informácie zhromažďujeme, keď urobíte nákup, alebo použijete naše produkty a služby, alebo sa v nich zaregistrujete, zúčastníte sa kampaní, alebo prieskumu, alebo inak s nami spolupracujete. Toto zahŕňa nasledujúce kategórie:

 • Aktivácie produktu a služby Produkty a služby Microsoft môžu vyžadovať elektronickú aktiváciu, počas ktorej sa spoločnosti Microsoft zašlú identifikátory o type zariadenia a aplikácie, ako aj jedinečné identifikátory zariadenia, aplikácie, siete a odberu. V závislosti od modelu vášho zariadenia a od nastavení, sa môže pri prvom zapnutí tiež zaregistrovať poloha vášho zariadenia.
 • Používanie produktov a služieb Keď pristupujete k našim službám online, naše webové servery automaticky vytvoria záznam vašej návštevy. Tieto záznamy vo všeobecnosti zahŕňajú IP adresu, čas prístupu, stránky, ktoré vás odkázali na naše stránky, navštívené stránky, použité odkazy a funkcie, prehliadnutý alebo vyžiadaný obsah, prehliadač alebo druh aplikácie, jazyk a iné podobné informácie. Pozrite si tiež naše Zásady pre súbory cookie.
  Naše aplikácie môžu pravidelne kontaktovať naše servery, napríklad aby skontrolovali aktualizácie, alebo aby nám poslali informácie ohľadom používania služieb. Môžeme vás tiež pozvať, aby ste sa pridali k dobrovoľnému programu vylepšovania produktu a služieb, alebo k prieskumom, v ktorých sa zhromažďujú detailné informácie. Viac informácií získate v Dodatkoch k týmto Zásadám.
 • Informácie, ktoré nám poskytnete Keď si vytvoríte účet, urobíte nákup, vyžiadate službu, zúčastníte sa prieskumu, alebo kampane, alebo budete s nami inak spolupracovať, môžeme si vyžiadať informácie ako sú vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, používateľské mená a heslá, vašu odozvu, informácie týkajúce sa vášho zariadenia, vek, pohlavie, jazyk, číslo bankového účtu, detailné informácie o kreditnej karte a iné podobné finančné informácie.

Uchovávame si tiež záznamy o vašom súhlase, preferenciách a nastaveniach vzhľadom napríklad na lokalizačné údaje, marketing a zdieľanie osobných údajov.

 • Vaše transakcie s nami Uchovávame si záznamy o vašich nákupoch, stiahnutých dátach, obsahu, ktorý ste nám poskytli, vašich požiadavkách, dohodách medzi vami a spoločnosťou Microsoft, poskytnutých produktoch a službách, podrobnosti o platbách a zásielkach, vašich kontaktoch a komunikácii a inej spolupráci s nami. V súlade s platnými právnymi predpismi môžeme zaznamenať vašu komunikáciu s našim strediskom služieb zákazníkom alebo iným podobným kontaktným miestom.
 • Poloha a lokalizačné údaje Služby na základe určenia vašej polohy určia vašu polohu použitím GPS satelitov, mobilných a Wi-Fi sietí alebo iných metód určovania polohy pomocou siete. Tieto technológie môžu zahŕňať prenos dát vašej polohy a jedinečných identifikátorov vášho zariadenia a identifikátorov vzťahujúcich sa na mobilnú, Wi-Fi alebo inú sieť do spoločnosti Microsoft. Naše produkty môžu podporovať viaceré platformy zariadení, aplikácií a služieb, ktoré môžu tiež zhromažďovať vaše lokalizačné údaje. Bez vášho súhlasu nepoužijeme tieto informácie na osobnú identifikáciu.

Keď používate naše služby a funkcie založené na lokalizačných údajoch, napríklad vyhľadávanie na základe lokalizácie, navigáciu alebo plánovanie trasy, alebo si vyžiadate mapové údaje, vaše lokalizačné údaje sa pošlú do spoločnosti Microsoft, aby sa vám poskytol správny obsah, ktorý tiež môže obsahovať reklamu založenú na určení polohy.

Prečo spracovávame osobné údaje?

Spoločnosť Microsoft môže spracovávať vaše osobné údaje za nasledujúcim účelom. Platiť môže súčasne jeden alebo viac účelov.

 • Poskytovanie produktov a služieb Vaše osobné údaje môžeme použiť na poskytnutie našich produktov a služieb, spracovanie vašich požiadaviek, alebo na inak nevyhnutné vytvorenie kontraktu medzi vami a spoločnosťou Microsoft, aby sa zabezpečila funkcionalita a bezpečnosť našich produktov a služieb, na vašu identifikáciu, ako aj na zabránenie a preskúmanie podvodu a iného zneužitia.
 • Účty Niektoré služby môžu vyžadovať konto, aby ste mohli lepšie spravovať svoj obsah a preferencie.
 • Vyvíjanie a spravovanie produktov a služieb Vaše osobné údaje môžeme použiť na vývoj a spravovanie našich produktov, služieb, služieb zákazníkom, predaj a marketing. Môžeme skombinovať osobné údaje zhromaždené v súvislosti s používaním určitého produktu a/alebo služby spoločnosti Microsoft s osobnými údajmi zhromaždenými inými produktmi a službami Microsoft, ak tieto osobné údaje neboli zhromaždené za rozdielnym účelom.
 • Komunikácia s vami Vaše osobné údaje môžeme použiť na komunikáciu s vami, napríklad na informovanie o zmenách našich služieb, alebo na posielanie dôležitých upozornení, alebo podobných upozornení týkajúcich sa našich produktov a/alebo služieb a kontaktovať vás z dôvodov týkajúcich sa služieb zákazníkom.
 • Marketing, reklama a vytváranie odporúčaní Môžeme vás kontaktovať, aby sme vás informovali o nových produktoch, službách alebo propagačných kampaniach, ktoré máme v ponuke a robiť prieskum trhu, v prípade, že máme váš súhlas, alebo je to inak dovolené. Vaše osobné údaje môžeme použiť na prispôsobenie našej ponuky a poskytnutie vhodnejších služieb, napríklad vytvorenie odporúčaní a zobrazenie prispôsobeného obsahu a reklamy v našich službách. Toto môže zahŕňať zobrazenie obsahu spoločnosti Microsoft a tretej strany.

Zdieľame osobné údaje?

Ak nie je uvedené inak, tretej strane nepredávame vaše osobné údaje, neposkytujeme licenciu, prenájom a ani iný prístup k osobným údajom.

 • Váš súhlas a sociálne služby zdieľania Ak máme váš súhlas, môžeme vaše osobné údaje zdieľať. Niektoré služby vám môžu dovoliť zdieľať vaše osobné údaje s inými používateľmi služby alebo inými službami a ich používateľmi. Vopred dôkladne zvážte poskytnutie ľubovoľných osobných údajov alebo iných informácií, ku ktorým môžu mať prístup iní používatelia.
 • Spoločnosti Microsoft a autorizované subjekty tretej strany Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými spoločnosťami Microsoft alebo autorizovanými subjektmi tretej strany, ktoré spracovávajú osobné údaje v mene spoločnosti Microsoft s cieľom uvedeným v týchto Zásadách. Toto môže zahŕňať napríklad účtovanie prostredníctvom vášho operátora alebo iným spôsobom, doručenie zakúpeného tovaru, poskytovanie služieb vrátanie služieb zákazníkom, spravovanie a analýzu dát spotrebiteľov, kontroly kreditov, vykonávanie prieskumov a spravovanie marketingu a iných podobných kampaní. V prípade, že si u nás zakúpite produkt Microsoft spolu s programom služieb operátora, je možné, že si budeme musieť vymeniť informácie s operátorom, aby sme vám mohli požadovanú službu poskytnúť.

Môžeme vykonávať spoločný marketing a inú komunikáciu s našimi partnermi, napríklad vašim mobilným operátorom. Aby sme sa vyhli opakujúcej sa a zbytočnej komunikácii a správu prispôsobili pre vás, je možné, že budeme potrebovať skombinovať informácie, ktoré získala spoločnosť Microsoft s informáciami, ktoré získal partner, ak to zákon dovoľuje.

Tieto autorizované subjekty tretej strany nesmú používať vaše osobné údaje na žiadne iné účely. Vyžadujeme od nich, aby konali v súlade s týmito Zásadami a používali vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Povinné sprístupnenie K vašim osobným informáciám sa môžeme dostať, prezradiť a uchovať ich, vrátane osobného obsahu (ako je obsah vašich e-mailov, inej súkromnej komunikácie alebo súborov v súkromných zložkách), ak v dobrej viere veríme, že takéto konanie je nevyhnutné na:
(1) plnenie príslušných zákonov alebo reagovanie na právny proces kompetentných autorít, vrátane orgánov presadzovania práva alebo iných orgánov štátnej správy;
(2) ochranu našich zákazníkov, napríklad pred spamom alebo pokusmi podviesť používateľov služieb, alebo zabráneniu stratám na životoch alebo vážnym zraneniam osôb;
(3) prevádzkovanie a udržiavanie bezpečnosti našich služieb, vrátane prevencie, alebo zastavenia útokov na naše počítačové systémy alebo siete; alebo
(4) ochranu práva a vlastníctva spoločnosti Microsoft, vrátane vynútenia si podmienok, ktoré regulujú používanie služieb – avšak, ak získame informácie indikujúce, že niekto používa naše služby, aby nezákonne obchodoval s ukradnutým duševným alebo fyzickým vlastníctvom spoločnosti Microsoft, nebudeme skúmať osobný obsah zákazníka sami, ale môžeme postúpiť záležitosť orgánom presadzovania práva.

Fúzie a akvizície Ak sa rozhodneme predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak reorganizovať v niektorých krajinách naše podniky, môže si to vyžadovať prezradenie osobných údajov potenciálnym alebo skutočným zákazníkom a ich poradcom, alebo získanie osobných údajov od predajcov a ich poradcov.

Ako sa staviame k ochrane údajov detí?

Produkty a služby Microsoft sú vo všeobecnosti určené všetkým. Microsoft vedome nezhromažďuje informácie o deťoch bez súhlasu ich rodičov alebo zákonných zástupcov. Microsoft uverejňuje bezpečné pravidlá používania internetových služieb na našich webových stránkach.

Ako sa staviame ku kvalite údajov?

Robíme opodstatnené kroky na to, aby osobné údaje, ktoré vlastníme, boli presné, a nesprávne a nepotrebné údaje mažeme.

Odporúčame vám, aby ste si z času na čas skontrolovali aktuálnosť svojich údajov vo svojom konte.

Aké kroky robíme na ochranu vašich osobných údajov?

Ochrana súkromia a bezpečnosť sú kľúčovými hľadiskami pri vytváraní a poskytovaní našich produktov a služieb. Stanovili sme si špecifické záväzky na riešenie záležitostí týkajúcich sa ochrany súkromia a bezpečnosti. Naše vnútorné pravidlá a usmernenia presadzujeme prostredníctvom vhodného výberu aktivít, vrátane proaktívneho a reaktívneho riadenia rizík, vytvárania systémov bezpečnosti a ochrany súkromia, školení a hodnotení. Zaoberáme sa online bezpečnosťou, fyzickou bezpečnosťou, rizikom straty údajov a inými podobnými rizikami berúc do úvahy riziko reprezentované spracovaním a charakterom údajov, ktoré sú chránené. Prístup k našim databázam obsahujúcim osobné údaje vymedzujeme na autorizované osoby, ktoré majú opodstatnený dôvod na prístup k takýmto informáciám.

Ako používame súbory cookie a webové návesti?

Microsoft používa súbory cookie, webové návesti a iné podobné technológie na prevádzkovanie a vylepšovanie svojich webových stránok a ponúk. Súbory cookie používame tiež na osobné prispôsobenia a zobrazovanie reklamy. Niektoré webové stránky Microsoft používajú na zobrazovanie reklamy reklamné technológie subjektov tretej strany, napríklad DoubleClick.

Naše domény môžu obsahovať elementy subjektov tretej strany, ktoré nastavia súbory cookie v mene subjektov tretej strany, napríklad vzhľadom na sociálnu sieť subjektu

tretej strany. Viac informácií o tom ako spoločnosť Microsoft používa súbory cookie nájdete na našej stránke Zásady súborov cookie a nájdete tu aj to, ako zakázať súbory cookie v nastavení prehliadača alebo inak.

Aké sú vaše práva?

Máte právo vedieť, ktoré osobné údaje o vás máme. Neúplné, nesprávne, zbytočné alebo neaktuálne osobné údaje máte právo dať vymazať alebo aktualizovať. Máte právo zrušiť odber priamych marketingových správ a požadovať, aby sme prestali spracovávať vaše osobné údaje na účely priameho marketingu alebo z iných dôvodov založených na závažných právnych základoch. Napriek tomu, že sa rozhodnete zrušiť marketingovú a inú komunikáciu prichádzajúcu zo spoločnosti Microsoft, dôležité upozornenia môžete naďalej dostávať.

Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete sa obrátiť na nás, alebo si môžete upraviť svoj účet a voľby prostredníctvom dostupných nástrojov na správu profilu vo svojom zariadení alebo v našich službách. V niektorých prípadoch, najmä ak si želáte, aby sme vymazali alebo prestali spracovávať vaše osobné údaje, môže to tiež znamenať, že nebudeme môcť pokračovať v poskytovaní služieb.

Kto spravuje vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromaždené v súlade s týmito Zásadami spravuje Microsoft Mobile Oy s adresou Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland. Okrem toho môže byť správcom vašich osobných údajov spoločnosť pridružená k spoločnosti Microsoft, ktorá poskytuje produkt alebo službu. Totožnosť správcu osobných údajov a jeho kontaktné údaje nájdete v podmienkach, ktoré sa týkajú daného produktu alebo služby, alebo môžete využiť kontaktné údaje uvedené na príslušných webových stránkach spoločnosti Microsoft.

Informácie, ktoré sa vzťahujú na postupy v oblasti ochrany súkromia Microsoft Mobile, môžete od nás získať na adrese:

Microsoft Mobile Oy.
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Medzinárodný prenos osobných údajov a predpisy U.S. Safe Harbor Privacy Framework

 • Osobné informácie zhromaždené na stránkach a v službách Microsoft môžu byť uložené a spracované v USA alebo v ľubovoľnej inej krajine, kde má spoločnosť Microsoft alebo jej dcérske spoločnosti, zástupcovia alebo poskytovatelia služieb prevádzky. Vaše osobné údaje sa teda môžu prenášať cez medzinárodné hranice von z krajiny, kde používate naše služby, aj do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré nemajú zákony poskytujúce špecifickú ochranu osobným údajom, alebo majú iné právne normy na ochranu údajov. V takýchto prípadoch zabezpečíme, aby existoval pre takýto prenos právny základ, a aby bola poskytnutá vašim osobným údajom adekvátna ochrana podľa príslušného zákona, napríklad použitím štandardných dohôd schválených náležitými orgánmi (kde je to nevyhnutné) a požadovaním použitia iných vhodných technických a organizačných informačných bezpečnostných opatrení.
 • Spoločnosť Microsoft dodržiava predpisy U.S.-EU Safe Harbor Framework a U.S.-Swiss Safe Harbor Framework ako ukladá Ministerstvo priemyslu a obchodu USA vo vzťahu k zberu, používaniu a uchovávaniu údajov z Európskej hospodárskej oblasti a Švajčiarska. Ak chcete vedieť viac o programe Safe Harbor a pozrieť si náš certifikát, navštívte stránku http://www.export.gov/safeharbor/.

Zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

Tieto Zásady budeme príležitostne aktualizovať, aby odrážali zmeny v našich produktoch a službách, a aby sme objasnili naše postupy vychádzajúce zo skúseností a odoziev od zákazníkov. V prípade, že urobíme nejaké zmeny, upravíme dátum „naposledy upravené“ uvedený vyššie v tomto vyhlásení. Ak došlo k podstatným zmenám v tomto vyhlásení alebo v tom, ako spoločnosť Microsoft použije vaše informácie, upozorníme vás buď zreteľným umiestnením upozornenia o takýchto zmenách pred zavedením zmeny, alebo priamym zaslaním upozornenia. Odporúčame vám, aby ste si z času na čas prečítali tieto zásady, aby ste boli o všetkých zmenách informovaní.

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.