Prihlásenie

Často kladené otázky ohľadne ochrany súkromia

Zavŕšením predaja divízie Devices Services (Zariadenia a služby) Nokia spoločnosti Microsoft za osobné údaje zákazníkov tejto divízie preberá zodpovednosť nová fínska spoločnosť Microsoft Mobile Oy. Informácie o zákazníkoch spoločnosti Nokia, ktoré sa netýkajú divízie Devices Services, zostanú v spoločnosti Nokia. V prípade niektorých služieb – konkrétne účtu Nokia, Programu zlepšovania produktov a služieb Nokia a Net Promoter Score – budú niesť spoločnú zodpovednosť za informácie o zákazníkoch spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile. Nižšie uvedené otázky a odpovede poskytujú podrobnosti o ďalšom vývoji po zavŕšení predaja.

1. otázka: Aké zmeny v spôsobe zhromažďovania a spracovania mojich údajov sa chystajú po dokončení predaja divízie Devices Services Nokia spoločnosti Microsoft?

Odpoveď:
Po odkúpení divízie Devices Services spoločnosti Nokia spoločnosťou Microsoft bude osobné údaje týkajúce sa zariadení a služieb, ktoré poskytuje táto divízia, zhromažďovať a spracúvať nová fínska spoločnosť Microsoft Mobile Oy.

Okrem zmeny vlastníka sa nemení nič, čo sa týka spôsobu zhromažďovania a spracúvania vašich osobných dát. Spoločnosť Microsoft Mobile zachováva zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia v nezmenenej podobe, až na drobnosti, ktoré odrážajú zmenu vlastníka na spoločnosť Microsoft Mobile. Spoločnosť Microsoft Mobile bude zhromažďovať a používať ten istý druh osobných údajov. Pri predaji divízie sa nezmení účel, za ktorým sa údaje spracúvajú.

Ďalšie informácie o zariadeniach a službách, ktoré spoločnosť Microsoft odkupuje, nájdete tu.

2. otázka: Aké konkrétne rozdiely sú medzi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile a pôvodnými zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia?

Odpoveď:
Ako je uvedené vyššie, po dokončení akvizície zostanú zásady ochrany osobných údajov divízie Devices Services v podstate rovnaké s tým rozdielom, že zodpovedným subjektom za všetky osobné údaje zhromaždené na základe týchto zásad sa stane spoločnosť Microsoft Mobile.

Okrem toho spoločnosti Microsoft a Nokia vytvorili novú dokumentáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov, ktorá je súčasťou predaja, aby vám pomohla lepšie sa zorientovať v tom, čo sa bude diať. Konkrétne, spoločnosti Microsoft a Nokia vyvinuli nový dodatok o ochrane osobných údajov, ktorý objasňuje používanie účtu Nokia na prístup k službám spoločností Microsoft Mobile a Nokia. Aktualizovali sme tiež dodatok o ochrane osobných údajov pre Program zlepšovania produktov a služieb Nokia a Net Promoter Score, aby poskytoval podobné doplňujúce informácie. Tieto aktualizované dokumenty sú k dispozícii tu.

Aktualizovali sme tiež zásady ochrany osobných údajov, aby bolo zabezpečené dodržiavanie predpisov U.S.-EU Safe Harbor Framework a U.S.-Swiss Safe Harbor Framework spoločnosťou Microsoft ako ukladá Ministerstvo priemyslu a obchodu USA vo vzťahu k zberu, používaniu a uchovávaniu údajov z Európskej hospodárskej oblasti a Švajčiarska.

3. otázka: Bude spoločnosť Nokia uchovávať akékoľvek moje osobné údaje zo svojej divízie Devices Services po dokončení predaja?

Odpoveď:
Po dokončení predaja zostanú služby, ktoré sa netýkajú divízie Devices Services, v spoločnosti Nokia a spoločnosť Nokia bude aj naďalej zodpovedná za spracúvanie osobných údajov vo vzťahu k týmto službám. Ako je uvedené ďalej, spoločnosť Nokia zdieľa spoločnú zodpovednosť so spoločnosťou Microsoft Mobile za osobné údaje z účtu Nokia, Programu zlepšovania produktov a služieb Nokia a služby Net Promoter Score. Okrem toho, spoločnosť Microsoft Mobile preberá zodpovednosť za osobné údaje týkajúce sa divízie Devices Services.

4. otázka: Ak správne rozumiem, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile sa týkajú len niektorých služieb. Ako budem vedieť, ktoré zásady ochrany osobných údajov sa po zavŕšení predaja budú týkať ktorej služby?

Odpoveď:
Odkúpenie divízie Devices Services Nokia spoločnosťou Microsoft zahŕňa všetky zariadenia Lumia, Asha a zariadenia na báze systémov S40, S30, Symbian a MeeGo, ako aj niektoré pôvodné aplikácie a služby spoločnosti Nokia, týkajúce sa týchto zariadení. Všetky osobné údaje zhromažďované v spojitosti s akvizíciou sú predmetom zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile. Tieto zásady si môžete prečítať tu.

Je dôležité podotknúť, že spoločnosť Microsoft neodkupuje všetky aplikácie a služby spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia bude aj naďalej zodpovedná za všetky osobné údaje zhromaždené a používané v súvislosti s aplikáciami a službami Nokia, ktoré zostávajú aj naďalej vo vlastníctve spoločnosti Nokia, napríklad mapové aplikácie HERE od spoločnosti Nokia.
Tento dokument obsahuje bližšie podrobnosti o tom, ktorá spoločnosť bude po zavŕšení predaja poskytovať ktoré služby a aplikácie.

5. otázka: Rozumiem, že spoločnosti Nokia Corporation a Microsoft Mobile Oy zdieľajú zodpovednosť za osobné údaje z účtov Nokia, Programu zlepšovania produktov a služieb Nokia a služby Net Promoter Score. Čo to však znamená v praxi?

Odpoveď:
Spoločnosti Nokia Corporation a Microsoft Mobile Oy nesú spoločnú zodpovednosť za údaje z účtov Nokia, Programu zlepšovania produktov a služieb Nokia a služby Net Promoter Score. To znamená, že po zavŕšení predaja sú za tieto údaje zodpovedné obidve spoločnosti a obidve budú niesť zodpovednosť za vaše potreby týkajúce sa ochrany súkromia.
V praxi:

  • Prostredníctvom svojho účtu Nokia môžete naďalej používať služby Nokia (t.j. služby, ktoré spoločnosť Microsoft neodkúpila od spoločnosti Nokia, a ktoré bude spoločnosť Nokia naďalej poskytovať).
  • Prostredníctvom svojho účtu Nokia môžete tiež používať služby spoločnosti Microsoft Mobile (t.j. služby, ktoré spoločnosť Microsoft odkúpila od spoločnosti Nokia).
  • Ak si chcete aktualizovať svoj profil – napríklad svoju e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo stav preberania noviniek (newsletter) a propagačných informácií – môžete tak aj naďalej urobiť prostredníctvom nástroja na správu svojho profilu v účte Nokia (k dispozícii tu).
  • Ak chcete využiť svoje právo na ochranu súkromia vo vzťahu k účtu Nokia, môžete kontaktovať buď spoločnosť Microsoft Mobile alebo Nokia – ktorúkoľvek chcete. Vaša požiadavka bude v každom prípade riešená obidvoma spoločnosťami (Microsoft Mobile aj Nokia) na základe zásad ochrany osobných údajov vzťahujúcich sa na účet Nokia.
  • Zhromažďovanie údajov prostredníctvom Programu zlepšovania produktov a služieb Nokia a služby Net Promoter Score bude prebiehať prostredníctvom produktov a služieb oboch spoločností (Microsoft Mobile aj Nokia). Spoločnosť Nokia bude používať údaje zhromaždené zo služieb Nokia a spoločnosť Microsoft Mobile bude používať údaje zhromaždené zo služieb Microsoft Mobile. Ak sa rozhodnete zrušiť Program zlepšovania produktov a služieb spoločnosti Nokia vo svojom zariadení alebo aplikácii, Program zlepšovania produktov a služieb spoločnosti Nokia prestane odosielať vaše údaje o používaní do spoločnosti Nokia a Microsoft Mobile.

Spoločnosti Microsoft a Nokia vytvorili nový dodatok o ochrane osobných údajov, ktorý objasňuje používanie účtu Nokia na prístup k službám spoločností Microsoft Mobile a Nokia. Aktualizovali sme tiež dodatok o ochrane osobných údajov pre Program zlepšovania produktov a služieb Nokia a Net Promoter Score, aby poskytoval podobné doplňujúce informácie. Tieto materiály sú dostupné tu.

6. otázka: Na svojom zariadení a/alebo v používateľskom rozhraní aplikácie a/alebo predajnom balení stále vidím názov „Nokia“. Budem po zavŕšení predaja vo vzťahu so spoločnosťou Nokia, alebo som v styku so spoločnosťou Microsoft? Komu sa budú odosielať moje údaje z jednotlivých služieb?

Odpoveď:
Odkúpenie divízie Devices Services spoločnosti Nokia spoločnosťou Microsoft zahŕňa všetky zariadenia Lumia, Asha a zariadenia na báze systémov S40, S30, Symbian a MeeGo, ako aj niektoré pôvodné aplikácie a služby spoločnosti Nokia, týkajúce sa týchto zariadení. Po zavŕšení predaja bude chvíľu trvať, kým sa aktualizuje všetok text v pôvodných zariadeniach, službách, aplikáciách a na obaloch zariadení Nokia. Na tejto aktualizácii aktívne pracujeme. Počas predaja a po skončení predaja divízie budú tieto zariadenia, služby a aplikácie predmetom zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Mobile, ktoré sú k dispozícii tu.

Aplikácie a služby Nokia (t.j. aplikácie a služby, ktoré spoločnosť Microsoft neodkupuje od spoločnosti Nokia) bude však aj naďalej poskytovať spoločnosť Nokia a budú sa na ne vzťahovať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia, ktoré sú k dispozícii tu.

Tento dokument obsahuje bližšie podrobnosti o tom, ktorá spoločnosť bude po zavŕšení predaja poskytovať ktoré služby a aplikácie. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.nokia.com/privacy.

7. otázka: Je zrejmé, že k účtom Nokia vznikol nový dodatok týkajúci sa ochrany súkromia. Čo tento dodatok obsahuje a načo ste ho zaviedli?

Odpoveď:
Po skončení predaja sa bude účet Nokia používať na prístup k službám spoločností Microsoft Mobile a Nokia. Nový dodatok o ochrane osobných údajov sme vytvorili nato, aby sme lepšie objasnili tento vzťah.
Nový dodatok o ochrane osobných údajov týkajúci sa účtu Nokia je k dispozícii tu.

8. otázka: Je zrejmé, že ste aktualizovali dodatok o ochrane osobných údajov pre Program zlepšovania produktov a služieb spoločnosti Nokia a službu Net Promoter Score. Čo sa zmenilo?

Odpoveď:
Program zlepšovania produktov a služieb spoločnosti Nokia a služba Net Promoter Score sa používali na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa zlepšovania produktov z mnohých produktov a služieb spoločnosti Nokia. Následkom predaja však bude Program zlepšovania produktov a služieb spoločnosti Nokia a služba Net Promoter Score zhromažďovať takéto informácie z produktov a služieb spoločností Microsoft Mobile aj Nokia. Existujúci dodatok o ochrane osobných údajov pre Program zlepšovania produktov a služieb spoločnosti Nokia sme podľa toho aktualizovali a tiež sme zahrnuli objasnenie služby Net Promoter Score na lepšie vysvetlenie tohto vzťahu.

9. otázka: Zmení sa následkom predaja divízie Devices Services krajina, do ktorej budú odosielané moje údaje? Bude po dokončení predaja spoločnosť Microsoft Mobile prenášať moje osobné údaje do USA?

Odpoveď:
Nedôjde k žiadnym zmenám v tom, do ktorej krajiny môžu byť vaše údaje odosielané. Už Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia informovali používateľov, že produkty a služby spoločnosti Nokia môžu byť poskytované na základe zdrojov a serverov umiestnených v rôznych krajinách po celom svete vrátane krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (napríklad USA). Niektoré údaje môžu byť uložené alebo načítavané z miest mimo Európy – to však nie je nič nové. Podobne ako spoločnosť Nokia Inc. aj spoločnosť Microsoft Corporation a ňou riadené pobočky v USA sú certifikované na zhromažďovanie, používanie a uchovávanie údajov z EHP na základe rámcovej zmluvy U.S.-EU Safe Harbor Framework. Vaše osobné údaje budú aj naďalej chránené pomocou dôsledných bezpečnostných opatrení na ochranu súkromia, a to bez ohľadu na miesto, kde sú uložené.

10. otázka: Keby som po dokončení predaja chcel/a získať prístup k mojim osobným údajom, alebo ich chcel/a opraviť alebo vymazať, ako to môžem urobiť?

Odpoveď:
Ak chcete po dokončení predaja uplatniť svoje práva na ochranu súkromia, môžete na ľubovoľnú z nasledujúcich spoločností:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

11. otázka: Chcem svoj účet Nokia odstrániť. Ako to môžem urobiť?

Odpoveď:
Svoj účet Nokia môžete zrušiť pomocou funkcie „zrušiť účet“, ktorá je k dispozícii tu.

12. otázka: Je potrebné aktualizovať si aplikácie alebo softvér zariadenia kvôli týmto zmenám?

Odpoveď:
Nie. Následkom predaja divízie by nemalo byť cítiť žiadnu zmenu vo funkčnosti aplikácií alebo vášho zariadenia.

13. otázka: Mám obidva účty – účet Microsoft aj účet Nokia. Bude spoločnosť Microsoft spájať moje osobné údaje medzi týmito dvoma účtami?

Odpoveď:
Nie, váš účet Microsoft zostane oddelený od účtu Nokia a každý z nich poskytuje iná organizačná jednotka spoločnosti Microsoft.

14. otázka: Bude spoločnosť Microsoft zdieľať moje údaje s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré by nemali možnosť získať moje údaje od spoločnosti Nokia?

Odpoveď:
Spoločnosť Microsoft dodržiava všetky platné zákony na ochranu údajov a ďalšie zákony rovnako ako spoločnosť Nokia, a to v rozsahu, v akom je spracúvanie údajov regulované zákonmi konkrétnych jurisdikcií. V súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia, ktoré sa vzťahujú na zariadenia a služby, môže byť spoločnosť Microsoft po predaji zákonom nútená sprístupniť osobné údaje určitým štátnym orgánom alebo ďalším subjektom tretej strany (napríklad orgánom činným v trestnom konaní) v krajinách, kde pôsobíme my alebo subjekt tretej strany v našom mene.

15. otázka: Koho mám kontaktovať, ak mám nejaké otázky?

Odpoveď:
Akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa aspektov ochrany osobných údajov akvizície Microsoft/Nokia môžete posielať na adresu:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.