Ako môžem pripojiť telefón Nokia Symbian alebo Nokia S40 k počítaču?

V počítači potrebujete mať nainštalovaný softvér Nokia Suite.

Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať softvér Nokia Suite, navštívte webovú stránku miestneho zastúpenia spoločnosti Microsoft www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

Po nainštalovaní aplikácie Nokia Suite do počítača pokračujte takto:

  1. Spustite Nokia Suite.
  2. Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USBalebo zvoľte položku Nástroje > Pridať nový telefón > Použiť Bluetooth
  3. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.

Podrobnejšie informácie nájdete v ukážkovom videu v zákazníckom centre Care.

Od roku 2013 už nové telefóny Nokia Asha/S40 softvér Nokia Suite alebo PC Suite nepodporujú. Namiesto toho používajú ovládač pripájacieho kábla Nokia.