Reštartujte telefón.

Skúste obmedziť počet aplikácií a funkcií, ktoré práve používate.

Zahrievanie telefónu je bežným javom vo väčšine prípadov, napríklad pri používaní viacerých aplikácií náročných na výkon, pri počúvaní hudby dlhší čas alebo pri nabíjaní telefónu.

Telefón spĺňa náročné štandardy výrobcu týkajúce sa bezpečnosti zariadenia, medzinárodnú normu týkajúcu sa bezpečnosti (IEC 60950-1) a takisto miestne požiadavky.

Telefón sa v rámci ochrany pred prehriatím môže automaticky spomaliť, zatvoriť aplikácie a v prípade potreby sa aj vypnúť.