Na displeji sa nezobrazuje indikátor batérie.

  1. Telefón nabíjajte aspoň 20 minút pomocou sieťovej nabíjačky telefónu.
  2. Potom skúste znova zapnúť telefón.
  • Upozornenie! Čas nabíjania prostredníctvom rozhrania USB počítača je omnoho dlhší.

Nabíjanie batérie je nestabilné.

  1. Presvedčte sa, či nabíjačka funguje, vyskúšajte ju s iným kompatibilným telefónom.
  2. Reštartujte telefón. Ak to nepomáha, prstami mierne zatlačte a vytiahnite konektor nabíjačky. Ak to pomôže, skontrolujte, či konektor nabíjačky nie je zaprášený alebo znečistený.

Batéria sa naďalej rýchlo vybíja.

  • Batéria môže byť opotrebovaná alebo je potrebné ju vymeniť.