1. Vypnite telefón.
  2. Odpojte nabíjačku a vyberte batériu. Batériu znova vložte do telefónu.
  3. Zapnite telefón a znova pripojte nabíjačku.

Poznámka: Používajte nabíjačku batérie od spoločnosti Nokia dodávanú s telefónom. Staršie nabíjačky nemusia batériu úplne nabiť.