Nepamätám si bezpečnostný kód môjho telefónu Nokia (série 40).

Skúste zadať predvolený bezpečnostný kód 12345. Ak kód nebude prijatý, telefón bude potrebné opraviť.

Ak v telefóne obnovíte predvolené natavenia, kód sa buď nenastaví, alebo bude nastavený na hodnotu 12345. Kód znova nastavíte alebo zmeníte zvolením položky Menu > Nastavenia > Zabezpečenie > Prístupové kódy > Vytvoriť bezpečnostný kód alebo Zmeniť bezpečnostný kód.