Nepamätám si kód PIN alebo PUK

Ak si nepamätáte tieto kódy alebo ich neviete, kontaktujte poskytovateľa siete.