Telefón neprijíma alebo nenájde moju SIM kartu

Nepoužívajte adaptéry SIM kariet ani SIM karty, ktoré sú upravené tak, aby sa zmestili do otvoru pre SIM karty. Ak potrebujete SIM kartu inej veľkosti, obráťte sa na svojho operátora.

Vyskúšajte aj nasledujúce možnosti:

  1. Reštartujte telefón.
  2. Skontrolujte, či je SIM karta dobre vložená.
  3. Ak je to možné, vyskúšajte svoju SIM kartu v inom telefóne alebo inú SIM kartu vo vašom telefóne.
  4. Telefón môže byť zamknutý na používanie s konkrétnou SIM kartou, a preto sa nedá použiť so SIM kartou od iného operátora siete. Obráťte sa na operátora siete a overte si, či je váš telefón zablokovaný. Operátor siete vám môže ponúknuť kód odblokovania a pokyny na jeho použitie.