Nokia 301 Dual SIM - Pamäťová karta v telefóne Asha nefunguje správne.

1. Vypnite telefón a potom vyberte pamäťovú kartu. Pokyny o tom, ako odstrániť pamäťovú kartu nájdete v používateľskej príručke telefónu Nokia.

2. Pripojte pamäťovú kartu k počítaču pomocou USB alebo adaptéra karty SD. Vaša pamäťová karta sa má v počítači zobraziť ako samostatná jednotka.

  1. Ak sa zobrazí okno s hlásením o probléme s pamäťovou kartou, postupujte podľa pokynov na obrazovke a odstráňte problém.
  2. Ak počítač pamäťovú kartu nerozpozná, môže byť pokazená alebo chránená heslom predchádzajúcim zariadením, kde bola používaná. Odstráňte heslo z pamäťovej karty pomocou predtým používaného zariadenia.

3. Vložte pamäťovú kartu do otvoru v telefóne, kým nezapadne na miesto.

4. Naformátujte pamäťovú kartu pomocou telefónu Nokia. Pred naformátovaním pamäťovej karty sa uistite, že máte zálohu údajov, pretože sa pri formátovaní stratia. Pokyny o tom, ako formátovať pamäťovú kartu nájdete v používateľskej príručke telefónu Nokia.

Prostredníctvom uvedených krokov by sa mal problém vyriešiť. Ak vám nepomôžu, vyskúšajte inú kompatibilnú pamäťovú kartu a overte, či sa problém netýka iba konkrétnej karty. Niektoré pamäťové karty v súčasnosti nie sú kompatibilné s vaším telefónom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu odporúčame používať rýchlu kartu 4-32GB od známeho výrobcu, napríklad SanDisk Extreme Pro, Toshiba Exceria alebo Samsung Pro.