1. Na obrazovke telefónu skontrolujte kvalitu signálu a prejdite na miesto s lepším signálom.
  2. Dočasne zložte z telefónu príslušenstvo vrátane krytov alebo ochranných obalov a skontrolujte, či nemajú vplyv na kvalitu signálu.
  3. Skontrolujte, či obrazovka zostane počas hovoru zapnutá. Ak máte telefón s dotykovou obrazovkou, dotykom tvárou sa môže náhodne stlačiť tlačidlo na podržanie alebo ukončenie hovoru na obrazovke.
  4. Skontrolujte, či je SIM karta dobre vložená. Nepoužívajte SIM karty, ktoré boli upravené na to, aby sa zmestili do otvoru pre SIM karty.
  5. Ak je to možné, skúste použiť SIM kartu v inom telefóne.

Ak máte v niektorej oblasti neustále nízku kvalitu signálu, môže to byť tým, že v tejto oblasti nie je dostatočné pokrytie siete. Viac informácií zistíte od operátora siete.