Ako môžem predĺžiť životnosť batérie môjho telefónu Nokia (séria 40)?

Vypnite voľby pripojiteľnosti, ktoré nepoužívate (v závislosti od modelu vášho telefónu):

 1. Zvoľte položku Nastavenia > PripojiteľnosťBluetooth > Bluetooth Vypnúť.
 2. Zvoľte položku Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dátaPrip. cez paketové dáta. > Ak je to nutné.
 3. Zvoľte položku Nastavenia > Zariadenie > Režim siete > GSM.
 4. Zvoľte položku Nastavenia > Pripojiteľnosť > WLAN > Vyhľadávanie siete WLAN vyp.

Zmeňte frekvenciu niektorých udalostí:

 1. Zmeňte nastavenia e-mailu a získavajte položky menej často.
 2. Nastavte vypnutie obrazovky telefónu po kratšom čase, zvoľte položku Nastavenia > Svetlá > Časový limit podsvietenia.

Ďalšie tipy:

 1. Znížte jas obrazovky, zvoľte položku Nastavenia > Svetlá > Podsvietenie > Intenzita podsvietenia.
 2. Vypnite funkciu vibrovania, zvoľte položku Nastavenia > Tóny > Vibrovanie.
 3. Nepoužívajte na pozadí displeja telefónu animované obrázky ani videá.
 4. Vždy úplne nabite batériu a vypnite telefón, keď ho nepoužívate.

Ak sa batéria aj naďalej rýchlo vybíja:

 1. Vyberte batériu, znova ju vložte do telefónu a zapnite telefón.
 2. Batéria môže byť opotrebovaná alebo je potrebné ju vymeniť.