Nemôžem posielať ani prijímať e-maily

Ak sa môžete pripojiť k internetu pomocou prehliadača telefónu, ale váš e-mail sa nesynchronizuje so serverom, alebo ak sa zobrazí chybové hlásenie, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Skontrolujte dátum a čas v telefóne. Ak je čas nesprávny, telefón pravdepodobne nemôže získať prístup k e-mailu.
  2. Skontrolujte si e-mailové konto v telefóne, aby ste videli, či si nevyžaduje osobitnú pozornosť.
  3. Pomocou prehliadača sa prihláste do online poštovej schránky poskytovateľa e-mailu, presvedčte sa, či je vaše heslo správne a či je e-mailová služba aktívna.
  4. Vyčistite priečinok doručenej pošty. Presuňte e-maily z doručenej pošty do dočasného priečinka. Takto zistíte, či problémy so synchronizáciou nespôsobujú poškodené e-maily. Potom sa odhláste.
  5. Zatvorte všetky ďalšie e-mailové programy, aby ste zabezpečili, že prístup do vášho e-mailového konta sa naraz pokúša získať len jedno zariadenie. Potom to skúste znova. 

Nemôžem prijímať e-maily do telefónu

  1. Skontrolujte všetky priečinky nevyžiadanej pošty. E-mail ste možno dostali, ale nedopatrením neprešiel cez filter.
  2. Zmeňte nastavenie synchronizácie e-mailov, ktoré špecifikuje, ako zo servera stiahnuť staršie položky (podľa dní). Tým sa vyrieši problém so zobrazovaním starších e-mailových položiek v telefóne.

Telefón prijíma, ale neodosiela e-maily

  1. Skúste použiť pripojenie k sieti Wi-Fi namiesto mobilného dátového pripojenia.
  2. Overte si akékoľvek špecifické nastavenia u svojho poskytovateľa e-mailu alebo porovnajte nastavenia s iným telefónom. Často ide o prípad, keď poskytovateľ e-mailu použije pri odosielaní e-mailov odlišné nastavenia v závislosti od siete, ku ktorej ste pripojení. Môže sa od vás vyžadovať, aby ste na odosielanie e-mailov používali vlastný server poskytovateľa e-mailu alebo pri odosielaní e-mailov používali odlišné nastavenia šifrovania.

Zobrazuje sa chybové hlásenie

  • Pomocou prehliadača skúste nájsť online podporný článok týkajúci sa chybového hlásenia.