Osoba, ktorej volám zo svojho telefónu Nokia Asha alebo Nokia X, ma nepočuje

1. Skontrolujte, či nemáte stlmený mikrofón.

2. Ak máte v pozadí hluk, presuňte sa do tichšieho prostredia.

3. Skontrolujte, či sa problém vyskytuje iba pri prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovoroch z konkrétneho telefónneho čísla.

4. Pripojte kompatibilné káblové slúchadlo s mikrofónom. Ak slúchadlá fungujú, odpojte ich a ďalej riešte problém s vnútornými mikrofónmi.

5. Reštartujte telefón a skontrolujte mikrofón a reproduktory telefónu pomocou akejkoľvek bezplatnej aplikácie na nahrávanie hlasu dostupnej v službe Obchod. Nahrajte zvukový klip a záznam prehrajte. Ak nahrávku počujete, mikrofón funguje.

6. Ak problém pretrváva, skontrolujte, či mikrofóny telefónu nemajú zablokované otvory. Informácie o tom, kde sa nachádzajú otvory na mikrofón, nájdete v používateľskej príručke telefónu.