Ak sa nemôžete pripojiť k žiadnemu zariadeniu s Bluetooth, reštartujte telefón a overte, či sa problém vyriešil. Ak nie, pokračuje v jeho riešení podľa krokov uvedených nižšie:

  1. Skontrolujte, či v telefóne nie je zapnutý režim šetriča batérie alebo režim v lietadle. 
  2. Presvedčte sa, že párované zariadenia sú nastavené ako vzájomne viditeľné a že sa medzi zariadeniami nenachádzajú žiadne prekážky. 
  3. Ak nemôžete vytvoriť spojenie alebo ho krátko po spárovaní stratíte, presvedčte sa, že kontakty z adresára telefónu nemajú špeciálne znaky ani medzery pred názvom. Ak áno, premenujte ich alebo ich odstráňte.

Ak uvedené kroky nepomáhajú, začnite párovať od začiatku:

  1. Vymažte zoznam párových zariadení v nastaveniach Bluetooth v telefóne.
  2. Reštartujte párované zariadenie s Bluetooth, aby sa vymazali informácie o posledných zariadeniach s Bluetooth, a prejdite procesom párovania (pokyny na reštartovanie a párovanie nájdete v používateľskej príručke párovaného zariadenia).
  3. V prípade úspešného pripojenia sa na obrazovke telefónu zobrazí symbol Bluetooth.

Pripomíname, že kompatibilita so zariadeniami tretej strany (napríklad s príslušenstvom) závisí od štandardov Bluetooth a súvisiacich aplikácií od výrobcu zariadenia.