1. Skontrolujte, či je headset kompatibilný s telefónom.
  2. Ak máte káblový headset, skontrolujte, či je správne zapojený do telefónu.
  3. Pripojte headset k inému telefónu a skontrolujte, či je problém v headsete alebo v telefóne.